เจ้าสาวกับคนจน

 กอล์ฟ สำราญ เจ้าสาวกับคนจน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เจ้าสาวกับคนจน กอล์ฟ สำราญ
เนื้อร้อง/ทำนอง: อ.แมน สะตอเรียบเรียง: อ.ติ๊ก นาโยง, อ.เปา สำราญสังกัดค่าย: M Recordติดต่องานแสดง: 0936274877, 0937390485

C Em | Am G |
C Em | F |

ไม่มีเงินทอCงมากองให้เจ้Emเป็นเจ้าสาAmวในวันวิวาEmห์เป็นแค่เพียCงคนธรรมดEmา  ไม่น่าAmมองอยากจะมีCเงินทองให้เจ้Emมาเป็นเจ้าสาAmว เป็นคู่ครEmองฉันก็กลัCวจริง ๆ นะน้อEmง กลัวเธอลำAmบากใจ

อยากจะทำFให้ดีกว่านี้Gสักหน่อยแต่กลัEmวว่าน้อยเกินไAmแค่คำว่ารักFน้องสาว จากคนGหม้ายไหรให้เธFอหมดใจ และมีDmแต่เธอคนเดีGยว

ไม่มีเงินทอFงไปขอกานดGเงินสามแสนห้Emา พี่หาไม่ไAmด้มีแต่Fหัวใจร้าย ๆG  พี่ได้หม้ายCน้องวอนขอกานดFา รอพี่ได้ไหม้Gายสี่ปีผ่านไEmป เก็บได้แน่AmนอนกินคำFว่ารักไปก่อGน  เห็นใFจพี่เถิดงามงอGรอพี่ได้Cหม้าย..

ไม่มีเงินทอCงมากองให้เจ้Emใจพี่บ่าAmว ให้สาวทั้งใEmช่วยบอกพ่Cอและแม่ได้หม้Emาย มั่นใจไว้Amก่อนกว่าจะมีCเงินทองให้เจ้Emรับรองบ่าAmวไปขอแน่นอEmรอพี่บ่าCวสักหิดบังอEmร ไม่นานพี่ไปAmขอ

* | ** |

กินคำFว่ารักไปก่อGน  เห็นใFจพี่เถิดงามงอGน..รอพี่ได้หG# | A# | Cม้าย..คอร์ดเพลง เจ้าสาวกับคนจน กอล์ฟ สำราญ

เนื้อเพลง เจ้าสาวกับคนจน กอล์ฟ สำราญไม่มีเงินทองมากองให้เจ้า เป็นเจ้าสาวในวันวิวาห์ เป็นแค่เพียงคนธรรมดา ไม่น่ามอง อยากจะมีเงินทองให้เจ้า มาเป็นเจ้าสาว เป็นคู่ครอง ฉันก็กลัวจริงๆนะน้อง กลัวเธอลำบากใจ อยากจะทำให้ดีกว่านี้สักหน่อย แต่กลัวว่าน้อยเกินไป แค่คำว่ารักน้องสาว จากคนหม้ายไหร ให้เธอหมดใจ และมีแต่เธอคนเดียว ไม่มีเงินทองไปขอกานดา เงินสามแสนห้า พี่หาไม่ได้ มีแต่หัวใจร้ายๆพี่ได้หม้ายน้อง วอนขอกานดา รอพี่ได้ไหม้าย สี่ปีผ่านไป เก็บได้แน่นอน กินคำว่ารักไปก่อน เห็นใจพี่เถิดงามงอน รอพี่ได้หม้าย ไม่มีเงินทองมากองให้เจ้า ใจพี่บ่าว ให้สาวทั้งใจ ช่วยบอกพ่อและแม่ได้หม้าย มั่นใจไว้ก่อน กว่าจะมีเงินทองให้เจ้า รับรองบ่าวไปขอแน่นอน รอพี่บ่าวสักหิดบังอร ไม่นานพี่ไปขอ กินคำว่ารักไปก่อน เห็นใจพี่เถิดงามงอน รอพี่ได้หม้าย