เจ้าสาวกับคนจน

กอล์ฟ สำราญ, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เจ้าสาวกับคนจน กอล์ฟ สำราญ

C Em | Am G |
C Em | F |

ไม่มีเงินทอCงมากองให้เจ้Emเป็นเจ้าสาAmวในวันวิวาEmห์เป็นแค่เพียCงคนธรรมดEmา  ไม่น่าAmมองอยากจะมีCเงินทองให้เจ้Emมาเป็นเจ้าสาAmว เป็นคู่ครEmองฉันก็กลัCวจริง ๆ นะน้อEmง กลัวเธอลำAmบากใจ

อยากจะทำFให้ดีกว่านี้Gสักหน่อยแต่กลัEmวว่าน้อยเกินไAmแค่คำว่ารักFน้องสาว จากคนGหม้ายไหรให้เธFอหมดใจ และมีDmแต่เธอคนเดีGยว

ไม่มีเงินทอFงไปขอกานดGเงินสามแสนห้Emา พี่หาไม่ไAmด้มีแต่Fหัวใจร้าย ๆG  พี่ได้หม้ายCน้องวอนขอกานดFา รอพี่ได้ไหม้Gายสี่ปีผ่านไEmป เก็บได้แน่AmนอนกินคำFว่ารักไปก่อGน  เห็นใFจพี่เถิดงามงอGรอพี่ได้Cหม้าย..

ไม่มีเงินทอCงมากองให้เจ้Emใจพี่บ่าAmว ให้สาวทั้งใEmช่วยบอกพ่Cอและแม่ได้หม้Emาย มั่นใจไว้Amก่อนกว่าจะมีCเงินทองให้เจ้Emรับรองบ่าAmวไปขอแน่นอEmรอพี่บ่าCวสักหิดบังอEmร ไม่นานพี่ไปAmขอ

* | ** |

กินคำFว่ารักไปก่อGน  เห็นใFจพี่เถิดงามงอGน..รอพี่ได้หG# | A# | Cม้าย..