คิดถึงบ้าน

 คิดถึงบ้าน  จรัล มโนเพ็ชร  เพื่อชีวิต  คำเมือง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คิดถึงบ้าน จรัล มโนเพ็ชร
เนื้อร้อง/ทำนอง: จรัล มโนเพ็ชร

Dm | G |C | G |
Dm | G |C | G |

มอCงดูดวงดาว ก็คงเป็นดาEmวดวงเดียวกันมอFงดูดวงจันทร์ ก็เหมือนกับจันCทร์ที่บ้านเรายาFมนี้ฉันเหงา..G   คิดถึงบ้C | Gาน..

มอCงดูท้องฟ้า ก็ยังเป็นฟ้EmาผืนเดียวกันมอFงดวงตะวัน ก็ยังส่องแสCงไปบ้านฉันยาFมฟ้ามืดคล้ำ..G   คิดถึงบ้C | Gาน..

Dm | G |C | G |
Dm | G |C | G |

อยู่Cในเมืองกรุง ก็คงวุ่นวาEmยและวกวนมีFแต่ผู้คน ก็เหมือนดั่งคนCไม่รู้จักกันชีFวิตผกผัน..G   คิดถึงบ้C | Gาน..

มอCงไปทางใด ก็มีแต่ตึกEmสูงสวยงามแต่Fใจคนไม่งาม เหมือนกับคนCที่บ้านเรายาFมนี้ฉันเหงา..G   คิดถึงบ้C | Gาน..

C | Em |F | C |
F | G |C | G |

Dm | G |C | G |
Dm | G |C | G |

* | ** |

Dm | G |C | G |
Dm | G |C |คอร์ดเพลง คิดถึงบ้าน จรัล มโนเพ็ชร

เนื้อเพลง คิดถึงบ้าน จรัล มโนเพ็ชร มองดูดวงดาว ก็คงเป็นดาวดวงเดียวกัน มองดูดวงจันทร์ ก็เหมือนกับจันทร์ที่บ้านเรา ยามนี้ฉันเหงา คิดถึงบ้าน มองดูท้องฟ้า ก็ยังเป็นฟ้าผืนเดียวกัน มองดวงตะวัน ก็ยังส่องแสงไปบ้านฉัน ยามฟ้ามืดคล้ำ คิดถึงบ้าน อยู่ในเมืองกรุง ก็คงวุ่นวายและวกวน มีแต่ผู้คน ก็เหมือนดั่งคนไม่รู้จักกัน ชีวิตผกผัน คิดถึงบ้าน มองไปทางใด ก็มีแต่ตึกสูงสวยงาม แต่ใจคนไม่งาม เหมือนกับคนที่บ้านเรา ยามนี้ฉันเหงา คิดถึงบ้าน