จบเกมส์

 จบเกมส์  บอย พนมไพร  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง จบเกมส์ บอย พนมไพร
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ปัดภัยเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: กะปอมก่า เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0886337505

Cm A# | G# Gm |Fm | A# |
G# | Gm |Fm A# | D# |

บอCmกใจว่าอย่าฝืน คันยืนA#สู้ต่อบ่ไหวให้มันตาGmยกลบไปกับใจ..สาเด้อคำG#ว่าฮักอากาCmรอ้ายเกินเยียวยA#า  พ่ายแGmพ้จนต้องเสียCmหลักเจ็บหนัG#ก.. เมื่อเห็นน้องฮักเขาปานGนั้น..    G

กู้ชีCmวิตแทบบ่ทัน  ปานสว่าA#นมาเจอะกลางใจคิดหGmาทางอ่วยออกจังใด๋ ก็แทบล้มG#ทุกทีบทสรุCmปก็คือต้องเสียเA#จ้าจำต้องยอGmมจำนนแต่โดยCmดีเบือนหน้าG#หนี ดีกว่Gาทนอยู่ดูเขCmาอิ่มเอม..   Cm

มันจบเกมส์แล้G#วความA#ฮักที่ว่าหนัGmกกว่าหินก้อCmนเส้าแต่ที่แท้G#..มันกะเบาA#กว่านุ่น..ใส่สอD#บบ่ทัGนได้เต็Cmนางฟ้าฆ่าใG#จ..หมาA#วัดที่อ่อนหัGmดคืออ้าย บ่ทันCmเกมส์เจ้าปากG#เว้าว่าฮักกัน แต่หลอA#ยปันใจให้เขาสูไปฮัG#กกันแต่ตอนใด๋A#มาฮู้เมื่อGสาย.. (อ้ายส่ำคนตายทั้งCmยืน)

G# | A# |Gm | Cm A#m |
A#m D# | G# |A# | Gm | Cm |

 Fm  สิให้มันเป็นคือจั่ง..ที่เจ้Cmาวางแผนเอาไว้ Fm  เจ็บนี้คุ้มคักหลาย ที่หลงเซื่อคCmนมักง่ายอย่างเจ้า Fm  หันหลังถอดสายบัว เปิดทางให้น้อCmงได้คั่วกับเขา G#  ปิดฉากความฮักเน่า ๆ   สองเฮA#าส่งเขาไปเอาบุญแอGว..

** | ** |

G# | A# | G |

อ้ายส่ำคนตายทั้Cm | G# | A# | Cmงยืน..คอร์ดเพลง จบเกมส์ บอย พนมไพร

เนื้อเพลง จบเกมส์ บอย พนมไพรบอกใจว่าอย่าฝืน คันยืนสู้ต่อบ่ไหว ให้มันตายกลบไปกับใจสาเด้อคำว่าฮัก อาการอ้ายเกินเยียวยา พ่ายแพ้จนต้องเสียหลัก เจ็บหนัก เมื่อเห็นน้องฮักเขาปานนั้น กู้ชีวิตแทบบ่ทัน ปานสว่านมาเจอะกลางใจ คิดหาทางอ่วยออกจังใด๋ ก็แทบล้มทุกที บทสรุปก็คือต้องเสียเจ้า จำต้องยอมจำนนแต่โดยดี เบือนหน้าหนี ดีกว่าทนอยู่ดูเขาอิ่มเอม มันจบเกมส์แล้วความฮัก ที่ว่าหนักกว่าหินก้อนเส้า แต่ที่แท้มันกะเบากว่านุ่นใส่สอบบ่ทันได้เต็ม นางฟ้าฆ่าใจหมาวัด ที่อ่อนหัดคืออ้าย บ่ทันเกมส์เจ้า ปากเว้าว่าฮักกัน แต่หลอยปันใจให้เขา สูไปฮักกันแต่ตอนใด๋ มาฮู้เมื่อสาย อ้ายส่ำคนตายทั้งยืน สิให้มันเป็นคือจั่งที่เจ้าวางแผนเอาไว้ เจ็บนี้คุ้มคักหลาย ที่หลงเซื่อคนมักง่ายอย่างเจ้า หันหลังถอดสายบัว เปิดทางให้น้องได้คั่วกับเขา ปิดฉากความฮักเน่าๆสองเฮาส่งเขาไปเอาบุญแอว อ้ายส่ำคนตายทั้งยืน