แข็งแรงไม่พอ

 แข็งแรงไม่พอ  Bedroom Audio  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง แข็งแรงไม่พอ Bedroom Audio
เนื้อร้อง/ทำนอง: กวิน ศิรินาวินเรียบเรียง: กวิน ศิรินาวินสังกัดค่าย: Crispy Sound

F# | A#m |D#m | B |

 F# ยังแข็งแรงไม่พC#/Fอ  ไม่พร้อมจะตัดใD#m  วันนี้ยังคงต้องเสียBใจ..กับเธอต่อไป F# พอรู้ว่าเธอไม่รัC#/Fก  มีค่าแค่เพียงคนรู้จัD#m  เจอหน้าพูดคุยและทัBก ทุกอย่างไม่ต่างกับใคร ๆ

 F# แต่พอคิดว่าจะไม่ทC#/Fน เดินไปให้พ้นไม่ต้องรู้จัD#m  ใจนี้ก็ยังไม่หยุBดรัก ยังคงไม่ยอม..จากไป F# เคยลองหันไC#/Fป  ไม่เห็นเธอฉันก็เสียD#mใจ  อ่อนแอนักใจB  ได้แค่ทำเป็นไม่รัก

 F# ยังหวาดกลัวทุกสิ่C#/Fง ถ้าจะต้องทิ้งทุกอย่D#mาง  อยากมีเธอข้าง ๆB แม้เพียงให้เธอทำร้าย F# โอ้เอยหัวใC#/Fจ ยังคงต้องรออยู่เรื่อยD#mไป  ไม่พร้อมจะเดินจากไปB หัวใจฉันยังอ่อนแอ..

F# | A#m |D#m | B |

 F# ทำใจตอนนี้ทบทวนอีกทีC#/F  มองเธอคนนี้ที่ฉันรู้จัD#m  ลองตรองลองคิดทบทวนเรื่องรัB  ทุกอย่างที่ผ่านเลยไป F# เตรียมใจให้พร้อมที่จะไม่รัC#/F  เตรียมตัวหยุดพักรักที่เคยรู้จัD#m  จะลองเจอหน้าพูดคุยและทัB  ให้เธอไม่ต่างกับใคร ๆ

 F# จะลองหันไC#/Fป  ไม่ให้เห็นเธอที่ทำฉันเสียD#mใจ  อ่อนแอเท่าไรB จะห้ามใจไม่ให้รัก

 F# จะลืมทุกสิ่C#/Fง  ทำใจให้ทิ้งทุกอย่D#mาง  อยู่คนเดียวซะบ้าBง ไม่ต้องให้ใครมาทำร้าย F# ดูแลหัวใC#/Fจ เติมความเข้มแข็งไว้ข้าD#mงใน  วันนี้จะเดินจากไปB แม้ใจฉันยังอ่อนแอ

 D#m  วันนี้C#ไม่อาBจรักเธC#อ.. D#m  พรุ่งนี้C#ไม่อยBากพบเจC#อ.. D#m  จากนี้C#หัวใจBที่เคยให้เธC#อ.. G#m  ตอนนี้A#mอาจไม่แข็งแรBง..   แต่ฉัC#นขอคืนจากเธอ

 D#m  จะลอC#งหันไปB   ถ้าไม่เห็นเธC#อแล้วฉันยังเสีD#mยใจ   มีแรงC#อยู่เท่าไรB จะห้ามใจC#ไม่ให้รัก

* |

รัF#กเธออยู่ แต่ฉันว่าไม่สำคัญฉัA#mนต้องจบก็รู้เธอไม่รักกันหัD#nนทางอื่นจะฝืนเดินจากไปแม้Bต้องเจ็บ แต่ฉันจะจากไกลรักF#เธออยู่ แต่ฉันว่าไม่สำคัญจะรั้A#mงให้อยู่ แต่รู้ว่าเธอไม่รักกันแม้D#mต้องเจ็บ แต่พร้อมจะจบจะขอBเดินจาก แม้ฉันแข็งแรงไม่พอ

F# | A#m | D#m | B | ( x2 ) | F# |คอร์ดเพลง แข็งแรงไม่พอ Bedroom Audio

เนื้อเพลง แข็งแรงไม่พอ Bedroom Audioยังแข็งแรงไม่พอ ไม่พร้อมจะตัดใจ วันนี้ยังคงต้องเสียใจกับเธอต่อไป พอรู้ว่าเธอไม่รัก มีค่าแค่เพียงคนรู้จัก เจอหน้าพูดคุยและทัก ทุกอย่างไม่ต่างกับใครๆแต่พอคิดว่าจะไม่ทน เดินไปให้พ้นไม่ต้องรู้จัก ใจนี้ก็ยังไม่หยุดรัก ยังคงไม่ยอมจากไป เคยลองหันไป ไม่เห็นเธอฉันก็เสียใจ อ่อนแอนักใจ ได้แค่ทำเป็นไม่รัก ยังหวาดกลัวทุกสิ่ง ถ้าจะต้องทิ้งทุกอย่าง อยากมีเธอข้างๆแม้เพียงให้เธอทำร้าย โอ้เอยหัวใจ ยังคงต้องรออยู่เรื่อยไป ไม่พร้อมจะเดินจากไป หัวใจฉันยังอ่อนแอ ทำใจตอนนี้ทบทวนอีกที มองเธอคนนี้ที่ฉันรู้จัก ลองตรองลองคิดทบทวนเรื่องรัก ทุกอย่างที่ผ่านเลยไป เตรียมใจให้พร้อมที่จะไม่รัก เตรียมตัวหยุดพักรักที่เคยรู้จัก จะลองเจอหน้าพูดคุยและทัก ให้เธอไม่ต่างกับใครๆจะลองหันไป ไม่ให้เห็นเธอที่ทำฉันเสียใจ อ่อนแอเท่าไร จะห้ามใจไม่ให้รัก จะลืมทุกสิ่ง ทำใจให้ทิ้งทุกอย่าง อยู่คนเดียวซะบ้าง ไม่ต้องให้ใครมาทำร้าย ดูแลหัวใจ เติมความเข้มแข็งไว้ข้างใน วันนี้จะเดินจากไป แม้ใจฉันยังอ่อนแอ วันนี้ไม่อาจรักเธอ พรุ่งนี้ไม่อยากพบเจอ จากนี้หัวใจที่เคยให้เธอ ตอนนี้อาจไม่แข็งแรง แต่ฉันขอคืนจากเธอ จะลองหันไป ถ้าไม่เห็นเธอแล้วฉันยังเสียใจ มีแรงอยู่เท่าไร จะห้ามใจไม่ให้รัก รักเธออยู่ แต่ฉันว่าไม่สำคัญ ฉันต้องจบก็รู้เธอไม่รักกัน หันทางอื่นจะฝืนเดินจากไป แม้ต้องเจ็บ แต่ฉันจะจากไกล รักเธออยู่ แต่ฉันว่าไม่สำคัญ จะรั้งให้อยู่ แต่รู้ว่าเธอไม่รักกัน แม้ต้องเจ็บ แต่พร้อมจะจบ จะขอเดินจาก แม้ฉันแข็งแรงไม่พอ