เคยอม

 นารา วาซาบิ  ออยเลอร์  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เคยอม ออยเลอร์ ft. นาราวาซาบิ
เนื้อร้อง/ทำนอง: แจ็ค ลูกอีสานเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทโปรดิวเซอร์: อารีรัตน์ อ้อมนอกสังกัดค่าย: ภูไทเร็คคอร์ดติดต่องานแสดง: 0640478627, 0933677505

D | Bm |Em | A |

D | Bm |G | A |
D | Bm |Em | A |

ปากบอกว่Dา..ฮักเฮา ฮักเฮาแต่กลับซ้อนท้าBmยไปนำผุ้สาวถิ่มให้เฮาEmเป็นหมาหัวเน่า โอ้ยงึAดหัวสิแตก

เคียดจนสูDน กะเทิ่งว่าสั่นพออยากสิหย่าBmงไปเอากำปั้นดึกเข้าใส่Emขุมตาให้มัน..หง่ายท้อAงป่างงาง

Bmะ!คือเฮ็ดจั่งซี่ คือเฮ็ดแบบนี้F#m คือทำกันได้นี้Gเบาะลูกผู้ชาย คือถิ่มกันไปD เห็นใหม่มักหน้าBmต่กะได้แค่คิด กะย้อนหัวใF#mจน้องมันบ่กล้าฝืGนยิ้มทั้งน้ำตา ที่ได้เห็นหมAาไปฮักกับควาย..A

เคยอDม แล้วหละ แล้วหละเคยอBmม แล้วหละ แล้วหละไผกะเตือGน ไผกะว่า ว่าบักห่าAนี้มันบ่ดีเคยอDม แล้วหละ แล้วหละยอมมัBmนหลายใจอีหลีคั่นสิเลิGก กะบอกดี ๆ สิตายA | Aบ่..(เคยอม..)

D | Bm |Em | A |

ปากบอกว่Dา..ฮักเฮา ฮักเฮาแต่กลับไปเอBmา ไปเอาเขาเอาเข้ามEmาแทนที่คนเก่า โอ้ยเว้าAเเล้วเหลือใจ

ขอให้มีDความสุขกันเด้อฮักกันหลาย ๆBm  ให้ตายไว ๆขอให้เจ็Emบ ให้จน ให้ไข้ โอ้ยเหลืAอใจหลาย

* | ** |

สิงึดสิแคDร์อยู่ซั่นบ่หน้าบ่คือพ่Bmอจักหน่อยคนสิไปG ก็คงต้องปล่อยคิดสิว่AาเอาลอยอังคารมีDความสุขสะเด้อ  สิเฮ็Bmดบุญไปให้เด้ออย่Gาได้พบได้เจอไปเกิดสะเด้Aอ แล้วบ่ต้องกลับมาA..

D | Bm |Em | A |
D | Bm |Em | A |

D | Bm |G | A |
D | Bm |G | A |

* | ** | ** |

เคยอม โอเคยอม

D | Bm |G | A |
D | Bm |Em | A |D |คอร์ดเพลง เคยอม ออยเลอร์ ft. นาราวาซาบิ

เนื้อเพลง เคยอม ออยเลอร์ ft. นารา วาซาบิปากบอกว่าฮักเฮา ฮักเฮา แต่กลับซ้อนท้ายไปนำผุ้สาว ถิ่มให้เฮาเป็นหมาหัวเน่า โอ้ยงึดหัวสิแตก เคียดจนสูน กะเทิ่งว่าสั่น พออยากสิหย่างไปเอากำปั้น ดึกเข้าใส่ขุมตาให้มันหง่ายท้องป่างงาง บะ!คือเฮ็ดจั่งซี่ คือเฮ็ดแบบนี้ คือทำกันได้ นี้เบาะลูกผู้ชาย คือถิ่มกันไป เห็นใหม่มักหน้า แต่กะได้แค่คิด กะย้อนหัวใจน้องมันบ่กล้า ฝืนยิ้มทั้งน้ำตา ที่ได้เห็นหมาไปฮักกับควาย เคยอม แล้วหละ แล้วหละ เคยอม แล้วหละ แล้วหละ ไผกะเตือน ไผกะว่า ว่าบักห่านี้มันบ่ดี เคยอม แล้วหละ แล้วหละ ยอมมันหลายใจอีหลี คั่นสิเลิก กะบอกดีๆสิตายบ่ (เคยอม) ปากบอกว่าฮักเฮา ฮักเฮา แต่กลับไปเอา ไปเอาเขา เอาเข้ามาแทนที่คนเก่า โอ้ยเว้าเเล้วเหลือใจ ขอให้มีความสุขกันเด้อ ฮักกันหลายๆให้ตายไวๆขอให้เจ็บ ให้จน ให้ไข้ โอ้ยเหลือใจหลาย สิงึดสิแคร์อยู่ซั่นบ่ หน้าบ่คือพ่อจักหน่อย คนสิไป ก็คงต้องปล่อย คิดสิว่าเอาลอยอังคาร มีความสุขสะเด้อ สิเฮ็ดบุญไปให้เด้อ อย่าได้พบได้เจอ ไปเกิดสะเด้อ แล้วบ่ต้องกลับมา เคยอม โอเคยอม