ขี้ค้านเจ็บ

 ขี้ค้านเจ็บ  ลำเพลิน วงศกร  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ขี้ค้านเจ็บ ลำเพลิน วงศกร
เนื้อร้อง/ทำนอง: ลำเพลิน วงศกรเรียบเรียง: ไก่ กีต้าร์สังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0982037796

Fm | Fm |Fm | Fm |

Fm D# | Fm D# |Fm D# | Fm |

จุดจบFmของคนหลายใจ  สุดท้าD#ยคือบ่เหลือไผเข้าใจC#.. อยู่D#แม่นบ่G#..อย่าคิFmดว่าเจ้าของคัก สิตั๋วให้D#หลายคนหลงมักเก็บแต้มใCmจ สะสมคนฮัD#ก..ไว้หลายFmคน.. โD# Fmว...

ภูมิC#ใจหลายซั่นบ่D# ที่มาล่Cmอให้คนฮักไFmด้พอเขาฮักC#กะถิ่มให้เสียใจD#คันบ่แม่นนิสัG#ย คือสิเป็นสันดาCอยากบอกเจ้C#าด้วยความหวังดีD#ว่าอ้ายคนนี้Cmสิบ่เป็นทางFmผ่านบ่อยากเป็นC#คนโง่ดักดาD#น ใช้ของFmฮ่วมไผD# Fmว....

อยาC#กเป็นคนข้างกาD#บ่ได้อยาCmกเป็นควายข้างFmเธออยากให้เข้าC#ใจกันแนเด้D#อน้องหล่าคนG#งาม.. Cเซาตั๋วC#กันเถาะคนดีD# หัวใจอ้ายนี้Cmบ่อยากทรมFmานคันบ่ฮัC#กกะหยากให้ส่อยสงสาD#รแนเด้อCmนาง..   Cm(ย้อนอ้ายขี้คร้า(Fm | Fm)นเจ็บ..)

C# D# | Cm Fm |C# D# | G# |
C# D# | Cm Fm |C# D# | G# |

* | ** | *** | *** |

Fm | Fm | | ( x2 ) |Fm |คอร์ดเพลง ขี้ค้านเจ็บ ลำเพลิน วงศกร

เนื้อเพลง ขี้ค้านเจ็บ ลำเพลิน วงศกรจุดจบของคนหลายใจ สุดท้ายคือบ่เหลือไผ เข้าใจ อยู่แม่นบ่ อย่าคิดว่าเจ้าของคัก สิตั๋วให้หลายคนหลงมัก เก็บแต้มใจ สะสมคนฮักไว้หลายคน โว ภูมิใจหลายซั่นบ่ ที่มาล่อให้คนฮักได้ พอเขาฮักกะถิ่มให้เสียใจ คันบ่แม่นนิสัย คือสิเป็นสันดาน อยากบอกเจ้าด้วยความหวังดี ว่าอ้ายคนนี้สิบ่เป็นทางผ่าน บ่อยากเป็นคนโง่ดักดาน ใช้ของฮ่วมไผ โว อยากเป็นคนข้างกาย บ่ได้อยากเป็นควายข้างเธอ อยากให้เข้าใจกันแนเด้อน้องหล่าคนงาม เซาตั๋วกันเถาะคนดี หัวใจอ้ายนี้บ่อยากทรมาน คันบ่ฮักกะหยากให้ส่อยสงสารแนเด้อนาง ย้อนอ้ายขี้คร้านเจ็บ