ขี้ค้านเจ็บ

ลำเพลิน วงศกร, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

ขี้ค้านเจ็บ ลำเพลิน วงศกร

Fm | Fm |Fm | Fm |

Fm D# | Fm D# |Fm D# | Fm |

จุดจบFmของคนหลายใจ  สุดท้าD#ยคือบ่เหลือไผเข้าใจC#.. อยู่D#แม่นบ่G#..อย่าคิFmดว่าเจ้าของคัก สิตั๋วให้D#หลายคนหลงมักเก็บแต้มใCmจ สะสมคนฮัD#ก..ไว้หลายFmคน.. โD# Fmว...

ภูมิC#ใจหลายซั่นบ่D# ที่มาล่Cmอให้คนฮักไFmด้พอเขาฮักC#กะถิ่มให้เสียใจD#คันบ่แม่นนิสัG#ย คือสิเป็นสันดาCอยากบอกเจ้C#าด้วยความหวังดีD#ว่าอ้ายคนนี้Cmสิบ่เป็นทางFmผ่านบ่อยากเป็นC#คนโง่ดักดาD#น ใช้ของFmฮ่วมไผD# Fmว....

อยาC#กเป็นคนข้างกาD#บ่ได้อยาCmกเป็นควายข้างFmเธออยากให้เข้าC#ใจกันแนเด้D#อน้องหล่าคนG#งาม.. Cเซาตั๋วC#กันเถาะคนดีD# หัวใจอ้ายนี้Cmบ่อยากทรมFmานคันบ่ฮัC#กกะหยากให้ส่อยสงสาD#รแนเด้อCmนาง..   Cm(ย้อนอ้ายขี้คร้า(Fm | Fm)นเจ็บ..)

C# D# | Cm Fm |C# D# | G# |
C# D# | Cm Fm |C# D# | G# |

* | ** | *** | *** |

Fm | Fm | | ( x2 ) |Fm |