คิดว่าให้หมามันกิน

ผา ชนะไดช์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

คิดว่าให้หมามันกิน ผา ชนะไดช์

G# A# | Cm |
G# A# | D# |

G# A# | Gm Cm |
Fm F/A | A# A#/D |

จำCmได้บ่จักเทืA#อ ที่เซือแล้วCmเจ็บจบG#แบบใจอักเสA#บ สเต็ปA#เก่า ๆกี่ครั้G#งที่รีเทิร์A#น แล้วเอิกเหลิ่Gmนเพราะคนอย่างเขCmมันกะเป็Fmนคนผู้เก่Fา ที่เฮ็ดเจ้าเกือบA#ตาย..  A#/D

คึCmดนำเขาเซ้าค่ำA#  แฮงทำให้แย่CmหัวG#ใจอ่อนแอ้แล้A#  ย้อนแคA#ร์เขาหลาย..ฮักแท้G#..ที่เฝ้ารA#อ.. สิได้บ่GmจากคนหลายใCmหรือต้องจมFmน้ำตาจนตาA#ย ถึงสิคิดD#ได้...

เสียตัG#วบ่ต้องเสียA#ใจ  เริ่มต้นGmใหม่ยังบ่สาCmคนแบบเขFmาบ่เป็นตาเสียดาFmย ดอกอ้ายA#ว่า...

ที่ผ่านมาG# คิดว่าA#ให้หมามันCmกินเหยียบอดีตG#ให้จมลงดิA#น เริ่มใหม่ได้D#บ่..เหนื่G#อยก็ควรจะพัA#ก  หากเขาบ่ฮัGmก ก็ควรจะพCmบ่หลูโตFmนใจเจ้าของซั่นบ่A# พ้อแต่ความเจ็บD#ปวด...

G# A# | Gm Cm |Fm A# | D# |

G# A# | Gm Cm |Fm | A# |

* | ** |

บ่หลูโตนG#ใจเจ้าของซั่นบ่A# พ้อแต่ความเจ็บปวด...

G# A# | D# | D# |