คิดว่าให้หมามันกิน

 คิดว่าให้หมามันกิน  ผา ชนะไดช์  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คิดว่าให้หมามันกิน ผา ชนะไดช์
เนื้อร้อง/ทำนอง: นันท์ ธนากรเรียบเรียง: อ.อิส ขอนแก่นติดต่องานแสดง: 0918033638

G# A# | Cm |
G# A# | D# |

G# A# | Gm Cm |
Fm F/A | A# A#/D |

จำCmได้บ่จักเทืA#อ ที่เซือแล้วCmเจ็บจบG#แบบใจอักเสA#บ สเต็ปA#เก่า ๆกี่ครั้G#งที่รีเทิร์A#น แล้วเอิกเหลิ่Gmนเพราะคนอย่างเขCmมันกะเป็Fmนคนผู้เก่Fา ที่เฮ็ดเจ้าเกือบA#ตาย..  A#/D

คึCmดนำเขาเซ้าค่ำA#  แฮงทำให้แย่CmหัวG#ใจอ่อนแอ้แล้A#  ย้อนแคA#ร์เขาหลาย..ฮักแท้G#..ที่เฝ้ารA#อ.. สิได้บ่GmจากคนหลายใCmหรือต้องจมFmน้ำตาจนตาA#ย ถึงสิคิดD#ได้...

เสียตัG#วบ่ต้องเสียA#ใจ  เริ่มต้นGmใหม่ยังบ่สาCmคนแบบเขFmาบ่เป็นตาเสียดาFmย ดอกอ้ายA#ว่า...

ที่ผ่านมาG# คิดว่าA#ให้หมามันCmกินเหยียบอดีตG#ให้จมลงดิA#น เริ่มใหม่ได้D#บ่..เหนื่G#อยก็ควรจะพัA#ก  หากเขาบ่ฮัGmก ก็ควรจะพCmบ่หลูโตFmนใจเจ้าของซั่นบ่A# พ้อแต่ความเจ็บD#ปวด...

G# A# | Gm Cm |Fm A# | D# |

G# A# | Gm Cm |Fm | A# |

* | ** |

บ่หลูโตนG#ใจเจ้าของซั่นบ่A# พ้อแต่ความเจ็บปวด...

G# A# | D# | D# |คอร์ดเพลง คิดว่าให้หมามันกิน ผา ชนะไดช์

เนื้อเพลง คิดว่าให้หมามันกิน ผา ชนะไดช์จำได้บ่จักเทือ ที่เซือแล้วเจ็บ จบแบบใจอักเสบ สเต็ปเก่าๆกี่ครั้งที่รีเทิร์น แล้วเอิกเหลิ่นเพราะคนอย่างเขา มันกะเป็นคนผู้เก่า ที่เฮ็ดเจ้าเกือบตาย คึดนำเขาเซ้าค่ำ แฮงทำให้แย่ หัวใจอ่อนแอ้แล้ ย้อนแคร์เขาหลาย ฮักแท้ที่เฝ้ารอ สิได้บ่จากคนหลายใจ หรือต้องจมน้ำตาจนตาย ถึงสิคิดได้ เสียตัวบ่ต้องเสียใจ เริ่มต้นใหม่ยังบ่สาย คนแบบเขาบ่เป็นตาเสียดาย ดอกอ้ายว่า ที่ผ่านมา คิดว่าให้หมามันกิน เหยียบอดีตให้จมลงดิน เริ่มใหม่ได้บ่ เหนื่อยก็ควรจะพัก หากเขาบ่ฮัก ก็ควรจะพอ บ่หลูโตนใจเจ้าของซั่นบ่ พ้อแต่ความเจ็บปวด บ่หลูโตนใจเจ้าของซั่นบ่ พ้อแต่ความเจ็บปวด