คบซ้อน

 คบซ้อน  แต้ ศิลา  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คบซ้อน แต้ ศิลา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ศิลา สมนาคเรียบเรียง: เจษฎา กงจักร์สังกัดค่าย: Feedback Studio

ฉันยอมรับAผิด  ฉันเองก็เสียAใจที่ทำลงBmไป  ไม่คิดEเลยว่าจะเป็นอย่างนี้A..

A | F#m |Bm E | A |

ขอโทษทุก ๆA อย่าง  เพราะฉันมันไม่Aดีถ้ารู้อย่างนี้Bm..  ฉันคงEไม่ยอมเผลอAใจ

ไม่ได้Dแก้ตัวที่เราคบกันเพียงแค่ฉัC#mนนั้นยังไม่แน่F#mใจว่าเราDสองคน..จะรักกันไกล..ไปได้นาEนแค่ไหAน..ก็เลยDหลวมตัว ไม่คิดระวังพลาดพลั้C#mงมีอีกคนเข้าF#mมากว่าจะรู้Bmว่าผิด.. มันก็สายเกิEน..

ไม่อยากคบซ้อAนซ่อนใคEร..ให้ใF#mจอีกคนหรอกก็อยาDก..จะบอEก แต่ทำใจไม่ไหAว..คนDหนึ่งรักมากEมาย  อีกคC#mนก็เป็นดั่งดวF#mงใจไม่อยาDกจะต้องเสียใคEร  รับไม่ได้Aจริง ๆ

D E | C#m F#m |D E | A |
D E | C#m F#m |D E | A |

 D แล้วในวันนี้.. ผลAของการที่ฉันตัดสินใจ D ย้อนมาทำร้าย.. ให้เราA2คน..ต้องมีน้ำตา D อยากขอได้ไหม.. ลงที่ฉันAคนนี้คนเดียวเลยนะ  ไม่อยาBmกให้เธอต้องเสียใจE  ขอโทษจริง A Eๆ โอ้....

ไม่ได้Dแก้ตัวที่เราคบกันเพียงแค่ฉัC#mนนั้นยังไม่แน่F#mใจว่าเราDสองคน..จะรักกันไกล..ไปได้นาEนแค่ไหAน..ก็เลยDหลวมตัว ไม่คิดระวังพลาดพลั้C#mงมีอีกคนเข้าF#mมากว่าจะรู้Bmว่าผิด.. มันก็สายเกิE | Fน..

ไม่อยากคบซ้อA#นซ่อนใคFร..ให้ใGmจอีกคนหรอกก็อยาD#ก..จะบอFก แต่ทำใจไม่ไหA#ว..คนD#หนึ่งรักมาFกมาย  อีกคDmนก็เป็นดั่งดวGmงใจไม่อยาD#กจะต้องเสียใคFร  รับไม่ได้A#จริง ๆ

** |

ถ้าหาD#กจะต้องเสียใคFร  รับไม่ได้A#จริง ๆ

อยากบอD#กไม่ได้ตั้งใFจ  ฉันเสียใจA#จริง ๆ ..A#คอร์ดเพลง คบซ้อน แต้ ศิลา

เนื้อเพลง คบซ้อน แต้ ศิลาฉันยอมรับผิด ฉันเองก็เสียใจ ที่ทำลงไป ไม่คิดเลยว่าจะเป็นอย่างนี้ ขอโทษทุกๆอย่าง เพราะฉันมันไม่ดี ถ้ารู้อย่างนี้ ฉันคงไม่ยอมเผลอใจ ไม่ได้แก้ตัวที่เราคบกัน เพียงแค่ฉันนั้นยังไม่แน่ใจ ว่าเราสองคนจะรักกันไกล ไปได้นานแค่ไหน ก็เลยหลวมตัว ไม่คิดระวัง พลาดพลั้งมีอีกคนเข้ามา กว่าจะรู้ว่าผิด มันก็สายเกิน ไม่อยากคบซ้อนซ่อนใคร ให้ใจอีกคนหรอก ก็อยากจะบอก แต่ทำใจไม่ไหว คนหนึ่งรักมากมาย อีกคนก็เป็นดั่งดวงใจ ไม่อยากจะต้องเสียใคร รับไม่ได้จริงๆแล้วในวันนี้ ผลของการที่ฉันตัดสินใจ ย้อนมาทำร้าย ให้เรา2คนต้องมีน้ำตา อยากขอได้ไหม ลงที่ฉันคนนี้คนเดียวเลยนะ ไม่อยากให้เธอต้องเสียใจ ขอโทษจริงๆโอ้ ไม่ได้แก้ตัวที่เราคบกัน เพียงแค่ฉันนั้นยังไม่แน่ใจ ว่าเราสองคนจะรักกันไกล ไปได้นานแค่ไหน ก็เลยหลวมตัว ไม่คิดระวัง พลาดพลั้งมีอีกคนเข้ามา กว่าจะรู้ว่าผิด มันก็สายเกิน ไม่อยากคบซ้อนซ่อนใคร ให้ใจอีกคนหรอก ก็อยากจะบอก แต่ทำใจไม่ไหว คนหนึ่งรักมากมาย อีกคนก็เป็นดั่งดวงใจ ไม่อยากจะต้องเสียใคร รับไม่ได้จริงๆถ้าหากจะต้องเสียใคร รับไม่ได้จริงๆอยากบอกไม่ได้ตั้งใจ ฉันเสียใจจริงๆ