คบซ้อน

แต้ ศิลา, แนวเพลง: สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

คบซ้อน แต้ ศิลา

ฉันยอมรับAผิด  ฉันเองก็เสียAใจที่ทำลงBmไป  ไม่คิดEเลยว่าจะเป็นอย่างนี้A..

A | F#m |Bm E | A |

ขอโทษทุก ๆA อย่าง  เพราะฉันมันไม่Aดีถ้ารู้อย่างนี้Bm..  ฉันคงEไม่ยอมเผลอAใจ

ไม่ได้Dแก้ตัวที่เราคบกันเพียงแค่ฉัC#mนนั้นยังไม่แน่F#mใจว่าเราDสองคน..จะรักกันไกล..ไปได้นาEนแค่ไหAน..ก็เลยDหลวมตัว ไม่คิดระวังพลาดพลั้C#mงมีอีกคนเข้าF#mมากว่าจะรู้Bmว่าผิด.. มันก็สายเกิEน..

ไม่อยากคบซ้อAนซ่อนใคEร..ให้ใF#mจอีกคนหรอกก็อยาDก..จะบอEก แต่ทำใจไม่ไหAว..คนDหนึ่งรักมากEมาย  อีกคC#mนก็เป็นดั่งดวF#mงใจไม่อยาDกจะต้องเสียใคEร  รับไม่ได้Aจริง ๆ

D E | C#m F#m |D E | A |
D E | C#m F#m |D E | A |

 D แล้วในวันนี้.. ผลAของการที่ฉันตัดสินใจ D ย้อนมาทำร้าย.. ให้เราA2คน..ต้องมีน้ำตา D อยากขอได้ไหม.. ลงที่ฉันAคนนี้คนเดียวเลยนะ  ไม่อยาBmกให้เธอต้องเสียใจE  ขอโทษจริง A Eๆ โอ้....

ไม่ได้Dแก้ตัวที่เราคบกันเพียงแค่ฉัC#mนนั้นยังไม่แน่F#mใจว่าเราDสองคน..จะรักกันไกล..ไปได้นาEนแค่ไหAน..ก็เลยDหลวมตัว ไม่คิดระวังพลาดพลั้C#mงมีอีกคนเข้าF#mมากว่าจะรู้Bmว่าผิด.. มันก็สายเกิE | Fน..

ไม่อยากคบซ้อA#นซ่อนใคFร..ให้ใGmจอีกคนหรอกก็อยาD#ก..จะบอFก แต่ทำใจไม่ไหA#ว..คนD#หนึ่งรักมาFกมาย  อีกคDmนก็เป็นดั่งดวGmงใจไม่อยาD#กจะต้องเสียใคFร  รับไม่ได้A#จริง ๆ

** |

ถ้าหาD#กจะต้องเสียใคFร  รับไม่ได้A#จริง ๆ

อยากบอD#กไม่ได้ตั้งใFจ  ฉันเสียใจA#จริง ๆ ..A#