คนโซ (ยรรโฟล์ค)

 คนโซ มาลีฮวนน่า ยรรโฟล์ค เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนโซ มาลีฮวนน่า (ยรรโฟล์ค)
เนื้อร้อง/ทำนอง: คฑาวุธ ทองไทย

Em | Em |C | C |
Em | Em |C | C |

เหนื่Emอยก็พักสมองคนใช่เครื่องจัCกร มีความคิดวุ่นEmวายสับสนดีแท้หนอ..ชีวิตคDน..ชีวิตคEmน..

เบื่Gอความหวานเศรษฐี พูดเรื่องความจDเบื่Emอคำคมขุนโจร พูดเรื่องความดีDยุGคขุนช้าง สตรี นารี ขุนแผDเลิEmกหวงแหนเยื่อพรหมจารีDฉีGกขยี้ ปาร์ตี้ในคืนลวง ๆDหน่Emายสมัยผู้ชาย..กลายร่างสำอาD

Amน...     คBmน..คน..Cน..คน..  คDน..คน..  โซEm..

เบื่Gอฟันธง หมอดูเคียงคู่หมอเดDเบื่Emอนินทา น้ำเน่า ฉาบฉวย รวยจDยุGคสร้างศิลป์ แผ่นดิน พลัดถิ่น ล่องเรืDหมEmดสมัยจุนเจือ เหลือเพียงแค่เงิDทิ้Gงเด็กน้อยเฝ้าคอยครอบครัวกลับมDEmวิชชาเบ่งบานยาวนานกลาดเกลื่Dอนร้าGงถื่นเถื่อน ไร้เพื่อน ไร้เงา ไร้รัD

Amน..คน..  คBmน..คน..Cน..คน..  คDน..คน..  โซEm..

Em | Em |

* | ** |คอร์ดเพลง คนโซ มาลีฮวนน่า (ยรรโฟล์ค)

เนื้อเพลง คนโซ มาลีฮวนน่า ยรรโฟล์คเหนื่อยก็พักสมองคนใช่เครื่องจักร มีความคิด วุ่นวายสับสนดีแท้หนอชีวิตคน ชีวิตคน เบื่อความหวานเศรษฐี พูดเรื่องความจน เบื่อคำคมขุนโจร พูดเรื่องความดี ยุคขุนช้าง สตรี นารี ขุนแผน เลิกหวงแหนเยื่อพรหมจารี ฉีกขยี้ ปาร์ตี้ในคืนลวงๆหน่ายสมัยผู้ชายกลายร่างสำอาง คน คนคน คนคน คนคน โซ เบื่อฟันธง หมอดูเคียงคู่หมอเดา เบื่อนินทา น้ำเน่า ฉาบฉวย รวยจน ยุคสร้างศิลป์ แผ่นดิน พลัดถิ่น ล่องเรือ หมดสมัยจุนเจือ เหลือเพียงแค่เงิน ทิ้งเด็กน้อยเฝ้าคอยครอบครัวกลับมา อวิชชาเบ่งบานยาวนานกลาดเกลื่อน ร้างถื่นเถื่อน ไร้เพื่อน ไร้เงา ไร้รัง คนคน คนคน คนคน คนคน โซ