คนตอบบ่อยู่

 คนตอบบ่อยู่  เสถียร ทำมือ  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คนตอบบ่อยู่ เสถียร ทำมือ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนีเรียบเรียง: จิระวัฒน์ ปานพุ่มสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

F Fmaj7 | ( x2 )

F C | Dm |
A# C | F |

 F พูดบ่ออกย้อนว่าลำCบากใจ   ที่ใคA#รเขาอยากให้ตอบคำถาF F เรื่องมันเกิดมาจากอะไรCใครทำ   ที่ควาA#มฮักเอาต้องจบไปF

บ่อยากสิเจGmอ..ประโยคคำถาDmที่ตอบตัวเอGmงสักคำยังทำบ่ได้Fเมื่อถูกเธอทิ้Gmง ทั้งที่บ่เข้าใAmสิฆ่าให้ตาA#ย กะตอบบ่ได้ เพิ่นถามผิดคC

คนตอบบ่อFยู่ คนอยู่บ่ฮู้Amสิตอบจังใด๋Dmก็มีแต่เธCอผู้เดียวที่ตอบไA#ด้สิให้ถามไผC เจ็บใจ กะได้Fแต่ทน..Cคนตอบบ่อFยู่ คนอยู่ก็ยัAmงต้องฟังวน ๆDmเป็นหยังคือเลิกกัCน ทั้งที่ฮักกันมาตั้งดA#อิหยังคือเหตุผCล ก็อยากสิฮู้..คือกันFนั่นหละ  C

 F ก็เมื่อเธอคนที่ฮักCสุดใจ   จากไปA#ด้วยการบ่เว้าบ่จF F มื้อนี่อยากสิหลบให้สุดCขอบฟ้า   บ่มาA#พ้อหน้าเลยกับไF

* | ** |

F C | A# F |
F C | A# C | F |

* | ** |

F C | A# F |
F C | A# C | F |คอร์ดเพลง คนตอบบ่อยู่ เสถียร ทำมือ

เนื้อเพลง คนตอบบ่อยู่ เสถียร ทำมือพูดบ่ออกย้อนว่าลำบากใจ ที่ใครเขาอยากให้ตอบคำถาม เรื่องมันเกิดมาจากอะไรใครทำ ที่ความฮักเอาต้องจบไป บ่อยากสิเจอประโยคคำถาม ที่ตอบตัวเองสักคำยังทำบ่ได้ เมื่อถูกเธอทิ้ง ทั้งที่บ่เข้าใจ สิฆ่าให้ตาย กะตอบบ่ได้ เพิ่นถามผิดคน คนตอบบ่อยู่ คนอยู่บ่ฮู้สิตอบจังใด๋ ก็มีแต่เธอผู้เดียวที่ตอบได้ สิให้ถามไผ เจ็บใจ กะได้แต่ทน คนตอบบ่อยู่ คนอยู่ก็ยังต้องฟังวนๆเป็นหยังคือเลิกกัน ทั้งที่ฮักกันมาตั้งดน อิหยังคือเหตุผล ก็อยากสิฮู้คือกันนั่นหละ ก็เมื่อเธอคนที่ฮักสุดใจ จากไปด้วยการบ่เว้าบ่จา มื้อนี่อยากสิหลบให้สุดขอบฟ้า บ่มาพ้อหน้าเลยกับไผ