คนที่ใช่(กว่า)

 คนที่ใช่(กว่า)  แดน รางัน  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คนที่ใช่กว่า แดน รางัน
สังกัดค่าย: ปลดล็อคเพลง Music Group

C G/B Am C |

G | C |G | Am D | D |

 G มันอยู่ในใจ เก็บไว้Cมาเนิ่นนาน G คน ๆ นั้น..ที่เธอAmต้องการ ใช่ไหD

ก็Cแค่อยากจะถาDม  เรื่องรGาว..ที่D/F#คาใจ Emอย่Amาเย็นชาได้ไหDม แค่เธอพูดมG G7

   ไม่ต้องสงสาCร  ไม่ต้องกาDรให้ใครเห็นใจG   ไม่ต้องร้องไห้C.. ฟูมฟาDยให้เสียน้ำตG Em  ถ้าเจอะคนที่ดีD..  คGน..ที่ใD/F#ช่กว่า Em   จะAmมาเสียเวลาDกับฉันทำไG (D)ม..

เมื่อเธGอ.. เจอทางเลือCกที่ดีกว่าชีวิGต.. ยังต้องเดินCไปข้างหน้าสร้างฝันAmของเธอให้ไกลD  อยู่ไปGฉันก็D/F#ไร้ค่า Emแค่ลAmมที่พัดเข้ามาDผ่านชีวิตเธG

C D | G |C D | G |
Em | D G D/F# | Em |
Am D | G G7 |

** | ** |

ฉันAmขอเป็นฝ่ายไปDจากชีวิตเธอ

Cm | D# D | G | G |คอร์ดเพลง คนที่ใช่กว่า แดน รางัน

เนื้อเพลง คนที่ใช่กว่า แดน รางันมันอยู่ในใจ เก็บไว้มาเนิ่นนาน คนๆนั้นที่เธอต้องการ ใช่ไหม ก็แค่อยากจะถาม เรื่องราวที่คาใจ อย่าเย็นชาได้ไหม แค่เธอพูดมา ไม่ต้องสงสาร ไม่ต้องการให้ใครเห็นใจ ไม่ต้องร้องไห้ ฟูมฟายให้เสียน้ำตา ถ้าเจอะคนที่ดี คนที่ใช่กว่า จะมาเสียเวลากับฉันทำไม เมื่อเธอ เจอทางเลือกที่ดีกว่า ชีวิต ยังต้องเดินไปข้างหน้า สร้างฝันของเธอให้ไกล อยู่ไปฉันก็ไร้ค่า แค่ลมที่พัดเข้ามาผ่านชีวิตเธอ ฉันขอเป็นฝ่ายไปจากชีวิตเธอ