ขอโสด

 ก้อง ห้วยไร่  ขอโสด  เบิ้ล ปทุมราช  หมอลำ  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ขอโสด ก้อง ห้วยไร่ ft. เบิ้ล ปทุมราช
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยุ้ย มานะศักดิ์เรียบเรียง: นะโม โมราติดต่องานแสดง: 0816745544

F#m | F#m |F#m | D |
F#m | F#m |F#m | Bm | F#m |

Bm | G |D | A |
Bm | G |D | A | Bm |

ให้แต่ว่Bmาอ้าปากว่าอยากได้F#mอีหยังเคยมีบ่Emสักครั้ง อ้ายสิปAฏิเสธอยากได้กรBmะเป๋าใหม่ สร้อยกำไลF#mแหวนเพชรกะเก็บออEmม..ถนอมเงิAนมาซื้อใBmห้

ขั่นอยากไปBmเฮ็ดสวย นี่สายเปF#mย์โอนไวว่าแต่น้อEmงไอใส่ สิฟ้าวหBmโทรศัพBmท์มือถือ เช็คได้ทุกF#mเวลาอ้ายกะบ่Emเคยว่า..A ยอมด้วยความเต็มใBm

ที่ทำดีเรื่อยมEmา ก็มีเจตนAา..สิขอF#mอิหยังจักอย่Bmางขอแค่ปีละครั้Gง.. ให้อ้ายได้บ่F#..

ขอโสดสักวัBmน เป็นของขวัญได้บ่Gเป็นโบนัสรายปีD ที่ทำดีเพื่อเธAกินเหล้านำหEmมู่ หลังจากที่บ่ได้เจF#mสหายเกลอทั้งหลEmาย..ที่บ่ได้พ้อกันโF# | F#ดน..

ขอโสดสักวัBmน เป็นของขวัญได้บ่Gขอพื้นที่ส่วนตัDว ออกมาม่วนมาเมAขอโสดชั่วครEmาว แบบบ่ต้องมีผู้สาF#mติดตัวตามเป็นเงEmา  คือหมู่เขAา..แค่มื้อนี้มื้อเดีBmยว

ให้แต่ว่าBmอ้าปาก..ว่าอยากไปF#mหาหมู่กะหน้าบูEmดผู้ยู้ คือผักอิตู่Bmบ่พ้อน้ำขอปีBmละเทื่อ เจ้ากะยัF#mงโทรตามจั่งแม่นโทรหน่ำG.. โทรนีแท้น้F#อ..

** | *** |

Bm | G |D | A |
Bm | G |D | A | Bm |

* | ** | *** |

ขอโสดสักวัBmน เป็นของขวัญได้บ่Gเป็นโบนัสรายปีD ที่ทำดีเพื่อเธAกินเหล้านำหEmมู่ หลังจากที่บ่ได้เจF#mสหายเกลอทั้งหลEmาย..ที่บ่ได้พ้อกันโF# | F#ดน..

ขอเสียบสักวัBmน เป็นของขวัญได้บ่Gขอพื้นที่ส่วนตัDว ออกมาม่วนมาเมAขอโสดชั่วครEmาว แบบบ่ต้องมีผู้สาF#mติดตัวตามเป็นเงEmา  คือหมู่เขAา..แค่ปีละเทื่Bm | F# Gอ..คอร์ดเพลง ขอโสด ก้อง ห้วยไร่ ft. เบิ้ล ปทุมราช

เนื้อเพลง ขอโสด ก้อง ห้วยไร่ ft. เบิ้ล ปทุมราชให้แต่ว่าอ้าปากว่าอยากได้อีหยัง เคยมีบ่สักครั้ง อ้ายสิปฏิเสธ อยากได้กระเป๋าใหม่ สร้อยกำไลแหวนเพชร กะเก็บออมถนอมเงินมาซื้อให้ ขั่นอยากไปเฮ็ดสวย นี่สายเปย์โอนไว ว่าแต่น้องไอใส่ สิฟ้าวหา โทรศัพท์มือถือ เช็คได้ทุกเวลา อ้ายกะบ่เคยว่า ยอมด้วยความเต็มใจ ที่ทำดีเรื่อยมา ก็มีเจตนา สิขออิหยังจักอย่าง ขอแค่ปีละครั้ง ให้อ้ายได้บ่ ขอโสดสักวัน เป็นของขวัญได้บ่ เป็นโบนัสรายปี ที่ทำดีเพื่อเธอ กินเหล้านำหมู่ หลังจากที่บ่ได้เจอ สหายเกลอทั้งหลายที่บ่ได้พ้อกันโดน ขอโสดสักวัน เป็นของขวัญได้บ่ ขอพื้นที่ส่วนตัว ออกมาม่วนมาเมา ขอโสดชั่วคราว แบบบ่ต้องมีผู้สาว ติดตัวตามเป็นเงา คือหมู่เขา แค่มื้อนี้มื้อเดียว ให้แต่ว่าอ้าปากว่าอยากไปหาหมู่ กะหน้าบูดผู้ยู้ คือผักอิตู่บ่พ้อน้ำ ขอปีละเทื่อ เจ้ากะยังโทรตาม จั่งแม่นโทรหน่ำ โทรนีแท้น้อ ขอโสดสักวัน เป็นของขวัญได้บ่ เป็นโบนัสรายปี ที่ทำดีเพื่อเธอ กินเหล้านำหมู่ หลังจากที่บ่ได้เจอ สหายเกลอทั้งหลายที่บ่ได้พ้อกันโดน ขอเสียบสักวัน เป็นของขวัญได้บ่ ขอพื้นที่ส่วนตัว ออกมาม่วนมาเมา ขอโสดชั่วคราว แบบบ่ต้องมีผู้สาว ติดตัวตามเป็นเงา คือหมู่เขา แค่ปีละเทื่อ