ขอโสด

ก้อง ห้วยไร่, เบิ้ล ปทุมราช, แนวเพลง: หมอลำ,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ขอโสด ก้อง ห้วยไร่ ft. เบิ้ล ปทุมราช

F#m | F#m |F#m | D |
F#m | F#m |F#m | Bm | F#m |

Bm | G |D | A |
Bm | G |D | A | Bm |

ให้แต่ว่Bmาอ้าปากว่าอยากได้F#mอีหยังเคยมีบ่Emสักครั้ง อ้ายสิปAฏิเสธอยากได้กรBmะเป๋าใหม่ สร้อยกำไลF#mแหวนเพชรกะเก็บออEmม..ถนอมเงิAนมาซื้อใBmห้

ขั่นอยากไปBmเฮ็ดสวย นี่สายเปF#mย์โอนไวว่าแต่น้อEmงไอใส่ สิฟ้าวหBmโทรศัพBmท์มือถือ เช็คได้ทุกF#mเวลาอ้ายกะบ่Emเคยว่า..A ยอมด้วยความเต็มใBm

ที่ทำดีเรื่อยมEmา ก็มีเจตนAา..สิขอF#mอิหยังจักอย่Bmางขอแค่ปีละครั้Gง.. ให้อ้ายได้บ่F#..

ขอโสดสักวัBmน เป็นของขวัญได้บ่Gเป็นโบนัสรายปีD ที่ทำดีเพื่อเธAกินเหล้านำหEmมู่ หลังจากที่บ่ได้เจF#mสหายเกลอทั้งหลEmาย..ที่บ่ได้พ้อกันโF# | F#ดน..

ขอโสดสักวัBmน เป็นของขวัญได้บ่Gขอพื้นที่ส่วนตัDว ออกมาม่วนมาเมAขอโสดชั่วครEmาว แบบบ่ต้องมีผู้สาF#mติดตัวตามเป็นเงEmา  คือหมู่เขAา..แค่มื้อนี้มื้อเดีBmยว

ให้แต่ว่าBmอ้าปาก..ว่าอยากไปF#mหาหมู่กะหน้าบูEmดผู้ยู้ คือผักอิตู่Bmบ่พ้อน้ำขอปีBmละเทื่อ เจ้ากะยัF#mงโทรตามจั่งแม่นโทรหน่ำG.. โทรนีแท้น้F#อ..

** | *** |

Bm | G |D | A |
Bm | G |D | A | Bm |

* | ** | *** |

ขอโสดสักวัBmน เป็นของขวัญได้บ่Gเป็นโบนัสรายปีD ที่ทำดีเพื่อเธAกินเหล้านำหEmมู่ หลังจากที่บ่ได้เจF#mสหายเกลอทั้งหลEmาย..ที่บ่ได้พ้อกันโF# | F#ดน..

ขอเสียบสักวัBmน เป็นของขวัญได้บ่Gขอพื้นที่ส่วนตัDว ออกมาม่วนมาเมAขอโสดชั่วครEmาว แบบบ่ต้องมีผู้สาF#mติดตัวตามเป็นเงEmา  คือหมู่เขAา..แค่ปีละเทื่Bm | F# Gอ..