ใครคนนั้น

Bedroom Audioแนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

ใครคนนั้น Bedroom Audio

 E   ยังจะรอคอยความรักBให้ผ่านเข้ามา C#m   ยังจะคอยตามค้นหAาครึ่งนึงที่หล่Eนหาย..  B    แม้ไม่รู้ว่าเป็นC#mใคร    เก็บความรัAก รอให้เธอผ่าEนมา

ปล่อยให้วันและคืBนรอบตัวหมุนไC#mปล่อยให้ความเหงAาเข้ามาเป็นเพื่อนในใจEจะแดด จะฝBน จะทุกข์ก็ทนยิ้มสู้C#mกันไปบนทางอ้างว้าAงที่ไม่มีผู้ใด

 C#m   บางทีก็ยังสงสัBยลึก ๆ ในใจA    บางคืนก็เหงBาแทบทนไม่ไหC#m    คนหนึ่งคนของฉัBนคนนั้นเป็นใคA    ก็ยังต้องค้Bนต้องหากันต่อไป

 E   ยังจะรอคอยความรักBให้ผ่านเข้ามา C#m   ยังจะคอยตามค้นหAาครึ่งนึงที่หล่Eนหาย..    ยังรอใครคนนั้Bน แม้ไม่รู้ว่าเป็นC#mใคร    ยังเก็บความรัAก รอให้เธอผ่านมา

E | B |C#m | A |

 E   อยากมีคนจับมืBอคอยปลอบโยนเมื่อร้อC#mนใจ    วันที่ท้Aอก็อยากมีคนให้ซบEไหล่    ค่ำคืนเหน็บหนBาวจะกอดเอาไว้แนบC#mกาย    กุมมือเธอไAว้คงอุ่นไปทั้งหัวใจ

 C#m   บางทีก็ยังสงสัBยลึก ๆ ข้างAใน    บางคืนก็เหงBาแทบทนไม่ไหC#m    คนหนึ่งคนของฉัBนคนนั้นเป็นใคA    ก็ยังต้องค้Bนต้องหากันต่อไป

** |

 E   ยังคงจะตามค้นหาBต่อไป C#m   ยังมีจริง ๆ ใช่ไหAม สักคนสำหรับEฉัน    คนที่จะเติมชีวิBต..ครึ่ง ๆ กลาง ๆC#m    ของฉัAนให้เต็มสักที

E | B |C#m | A |
E | B |C#m | A |

 E   รอเพียงใครคนนั้นจะผ่านเข้ามา C#m   รอวันที่การค้นหAาของฉันถึงจุดEหมาย    รอเธอคนสุดท้าBยที่ฉันยอมมอบทั้งC#mใจ    รอใครคนนั้นAที่จะรักตลอดไป

E | B |C#m | A | ( x2 )