ครั้งหนึ่ง

 สกายพาส สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ครั้งหนึ่ง เปิ้ล สกายพาส SkyPass

D | A |G | D A |

คำว่ารักคืออะไรD.. ใครรู้ช่วยตอAบทีทำไมBmความรักฉันมีAแต่ความเสียGใจจากวันนั้นมาไม่นาDน.. ได้รูและเข้าAใจว่ารัBmกที่ต้องสูญเสียAไป  เหตุผGลมันคืออะไรA

ลิขิตฟ้Bmาบรรดาลให้ฉันF#mและเธอจำใจGต้องเดินจากลDสุดจะรั้Bmง จะดึงให้มัF#mนคืนมาแต่ว่าเธGอ.. ได้โปรดฟังไAว้

รักแท้มันG Aมี..       เหตุผลไม่เหมือF#mนกัน   Bmไม่จำเป็นต้Gองอยู่ด้วยกัAนตราบฟ้าและดินDมลายครั้งหนึ่งคือเธG Aอ..       ครั้งดเียวในหัวF#mใจ     BmโชคดีGแค่ไหAน.. ที่ในGครั้งหนึ่Aงเราเคยได้รักDกัน

G Gm | D | G | A |

* | ** |

 Bm  ให้ฉันทำมาดีเท่าไหF#mร่   ให้ฉันทำมาดีสักแค่Gไหน   ถ้ามันไม่ใช่Dจริง ๆ G  ให้ฉันพยายามทุกสิ่F#m   แต่ถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่Gฝัน   ก็คงต้องจาA | Aกกัน...

* | ** |คอร์ดเพลง ครั้งหนึ่ง เปิ้ล สกายพาส SkyPass

เนื้อเพลง ครั้งหนึ่ง เปิ้ล สกายพาส SkyPassคำว่ารักคืออะไร ใครรู้ช่วยตอบที ทำไมความรักฉันมีแต่ความเสียใจ จากวันนั้นมาไม่นาน ได้รูและเข้าใจ ว่ารักที่ต้องสูญเสียไป เหตุผลมันคืออะไร ลิขิตฟ้าบรรดาลให้ฉันและเธอ จำใจต้องเดินจากลา สุดจะรั้ง จะดึงให้มันคืนมา แต่ว่าเธอ ได้โปรดฟังไว้ รักแท้มันมี เหตุผลไม่เหมือนกัน ไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันตราบฟ้าและดินมลาย ครั้งหนึ่งคือเธอ ครั้งดเียวในหัวใจ โชคดีแค่ไหน ที่ในครั้งหนึ่งเราเคยได้รักกัน ให้ฉันทำมาดีเท่าไหร่ ให้ฉันทำมาดีสักแค่ไหน ถ้ามันไม่ใช่จริงๆให้ฉันพยายามทุกสิ่ง แต่ถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่ฝัน ก็คงต้องจากกัน