ครั้งหนึ่ง

สกายพาส, แนวเพลง: สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

ครั้งหนึ่ง เปิ้ล สกายพาส SkyPass

D | A |G | D A |

คำว่ารักคืออะไรD.. ใครรู้ช่วยตอAบทีทำไมBmความรักฉันมีAแต่ความเสียGใจจากวันนั้นมาไม่นาDน.. ได้รูและเข้าAใจว่ารัBmกที่ต้องสูญเสียAไป  เหตุผGลมันคืออะไรA

ลิขิตฟ้Bmาบรรดาลให้ฉันF#mและเธอจำใจGต้องเดินจากลDสุดจะรั้Bmง จะดึงให้มัF#mนคืนมาแต่ว่าเธGอ.. ได้โปรดฟังไAว้

รักแท้มันG Aมี..       เหตุผลไม่เหมือF#mนกัน   Bmไม่จำเป็นต้Gองอยู่ด้วยกัAนตราบฟ้าและดินDมลายครั้งหนึ่งคือเธG Aอ..       ครั้งดเียวในหัวF#mใจ     BmโชคดีGแค่ไหAน.. ที่ในGครั้งหนึ่Aงเราเคยได้รักDกัน

G Gm | D | G | A |

* | ** |

 Bm  ให้ฉันทำมาดีเท่าไหF#mร่   ให้ฉันทำมาดีสักแค่Gไหน   ถ้ามันไม่ใช่Dจริง ๆ G  ให้ฉันพยายามทุกสิ่F#m   แต่ถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่Gฝัน   ก็คงต้องจาA | Aกกัน...

* | ** |