คืนข้างแรม

Bedroom Audioแนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

คืนข้างแรม Bedroom Audio

เหนื่อยจะหวัGงให้ใครเข้าใจที่ผ่านเข้ามD/F#า ก็พังหัวใจ..ทุกคEm | Cราว..สุขไม่นาGนก็ลาลับไปเจ็บและช้ำD/F#ประจำข้างใน..เหมือนเEm | Cก่า..

ไม่มีที่พัEmกใจให้ฉันวันอ่อนแรDในคืนหม่นเดือนหมดแสEmง รอนแรมมืดบอดไปDโต้ลมโดดเดี่ยวเหน็บหนEmาวแดดแรงเจ็บแสบแผดเผDา  ข้างกายไร้เงCาผู้ใด

เพิ่งเข้าใจGเมื่อเธอเข้ามาช่วงเวลD/F#าที่พาหัวใจ..ไหวEm | Cอ่อน..สุขประจำGอยู่ในหัวใจจะเจ็บจะช้ำD/F#ไม่นานเท่าไร ลาจEm | Cาก..

เธอเป็นที่พัEmกกายให้ฉันวันอ่อนแรDในคืนข้างแรมเป็นแสEmงนำทางกลางจิตใจDเป็นไออุ่นในเดือนหนEmาว เป็นร่มเงาปกลมร้อDเธอเป็นรักเดียCวให้ฉันกอด.. Dคือบ้านให้ย้อนคืนกลับไป

G | D/F# |Em | C |
G | D/F# |Em | D |

** |

G | D/F# |Em | C |

มาหยุดประจำGอยู่ในหัวใจหยุดตรงนี้D/F# อยู่เป็นรักเดียว..ใEm | Cห้ฉัน..