คืนข้างแรม

 คืนข้างแรม  Bedroom Audio  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คืนข้างแรม Bedroom Audio
เนื้อร้อง/ทำนอง: กวิน ศิรินาวินเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: Bedroom Audioสังกัดค่าย: BEC-TERO Musicติดต่องานแสดง: 0830978262, 0956495544, 0830978261, 0969494666

เหนื่อยจะหวัGงให้ใครเข้าใจที่ผ่านเข้ามD/F#า ก็พังหัวใจ..ทุกคEm | Cราว..สุขไม่นาGนก็ลาลับไปเจ็บและช้ำD/F#ประจำข้างใน..เหมือนเEm | Cก่า..

ไม่มีที่พัEmกใจให้ฉันวันอ่อนแรDในคืนหม่นเดือนหมดแสEmง รอนแรมมืดบอดไปDโต้ลมโดดเดี่ยวเหน็บหนEmาวแดดแรงเจ็บแสบแผดเผDา  ข้างกายไร้เงCาผู้ใด

เพิ่งเข้าใจGเมื่อเธอเข้ามาช่วงเวลD/F#าที่พาหัวใจ..ไหวEm | Cอ่อน..สุขประจำGอยู่ในหัวใจจะเจ็บจะช้ำD/F#ไม่นานเท่าไร ลาจEm | Cาก..

เธอเป็นที่พัEmกกายให้ฉันวันอ่อนแรDในคืนข้างแรมเป็นแสEmงนำทางกลางจิตใจDเป็นไออุ่นในเดือนหนEmาว เป็นร่มเงาปกลมร้อDเธอเป็นรักเดียCวให้ฉันกอด.. Dคือบ้านให้ย้อนคืนกลับไป

G | D/F# |Em | C |
G | D/F# |Em | D |

** |

G | D/F# |Em | C |

มาหยุดประจำGอยู่ในหัวใจหยุดตรงนี้D/F# อยู่เป็นรักเดียว..ใEm | Cห้ฉัน..คอร์ดเพลง คืนข้างแรม Bedroom Audio

เนื้อเพลง คืนข้างแรม Bedroom Audioเหนื่อยจะหวังให้ใครเข้าใจ ที่ผ่านเข้ามา ก็พังหัวใจทุกคราว สุขไม่นานก็ลาลับไป เจ็บและช้ำประจำข้างในเหมือนเก่า ไม่มีที่พักใจให้ฉันวันอ่อนแรง ในคืนหม่นเดือนหมดแสง รอนแรมมืดบอดไป โต้ลมโดดเดี่ยวเหน็บหนาว แดดแรงเจ็บแสบแผดเผา ข้างกายไร้เงาผู้ใด เพิ่งเข้าใจเมื่อเธอเข้ามา ช่วงเวลาที่พาหัวใจไหวอ่อน สุขประจำอยู่ในหัวใจ จะเจ็บจะช้ำไม่นานเท่าไร ลาจาก เธอเป็นที่พักกายให้ฉันวันอ่อนแรง ในคืนข้างแรมเป็นแสงนำทางกลางจิตใจ เป็นไออุ่นในเดือนหนาว เป็นร่มเงาปกลมร้อน เธอเป็นรักเดียวให้ฉันกอด คือบ้านให้ย้อนคืนกลับไป มาหยุดประจำอยู่ในหัวใจ หยุดตรงนี้ อยู่เป็นรักเดียวให้ฉัน