คำเดี่ยวสั้นๆ

 เอนก ควนขนุน  เพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คำเดี่ยวสั้นๆ เอนก ควนขนุน ร็อคพันทาง
เนื้อร้อง/ทำนอง: เอนก ควนขนุน

F# D#m | G#m C# |
F# D#m | G#m C# |

คำF#เดียวสั้น ๆD#m ..    คือคำG#mว่าฉันรักเธC#บอกว่ารักF#นะ บอกว่าพร่ำD#mเพ้อแต่เธG#mอจะเลือกแบบไหC#

F#นดี ๆ ตัวดำD#m ๆ .. พร่ำฝัG#mนว่าฉันรักเธC#บอกว่าชอบF#นะ บอกว่าพร่ำD#mเพ้อแต่เธG#mอจะเลือกแบบไหC#

มันทA#mรมาน เธอไม่D#mรู้หรอกอยากบอBก แต่ใจไม่กล้C#มันA#mคิดถึงจนนอD#mนไม่หลับ ตัวเธBอรับฉันไม่ได้C#

มีF#แต่ความดี แต่C#ไม่มีตังค์รักแท้Bมันกินไม่ได้C#น้อF#งรักคนดี น้องC#ชอบคนหล่อแต่น้อBงแต่งงานกับคC#คนที่มีสตF# D#m | G#m C#างต์

F# D#m | G#m C# |

คนF#จน ๆ ทนขมD#mขื่น  อยากยืG#mนแค่เพียงข้างกาC#บอกว่ารักF#นะ บอกว่าชอบD#mนะพูดได้G#mแค่ตอนละเมC#

* | ** |

F# D#m | G#m C# |

คนF#จน ๆ ทนขมD#mขื่น อยากมีG#mเธอยืนข้างกาC#มีคนซักF#ผ้า มีคนหุงD#mข้าวมีฉันG#mให้บ่นแก้เซ็C#

มั่งF#มีใช่จะศรีD#mสุข ความทุกG#mข์ไม่เคยลำเอียC#จนไม่เคยF#ละ รวยไม่เคยD#mเว้นแต่เธG#mอต้องการแบบไหC#

* | ** | ** |

F# D#m | G#m C# |F# |คอร์ดเพลง คำเดี่ยวสั้นๆ เอนก ควนขนุน ร็อคพันทาง

เนื้อเพลง คำเดี่ยวสั้นๆ เอนก ควนขนุน ร็อคพันทาง คำเดียวสั้นๆคือคำว่าฉันรักเธอ บอกว่ารักนะ บอกว่าพร่ำเพ้อ แต่เธอจะเลือกแบบไหน คนดีๆตัวดำๆพร่ำฝันว่าฉันรักเธอ บอกว่าชอบนะ บอกว่าพร่ำเพ้อ แต่เธอจะเลือกแบบไหน มันทรมาน เธอไม่รู้หรอก อยากบอก แต่ใจไม่กล้า มันคิดถึงจนนอนไม่หลับ ตัวเธอรับฉันไม่ได้ มีแต่ความดี แต่ไม่มีตังค์ รักแท้มันกินไม่ได้ น้องรักคนดี น้องชอบคนหล่อ แต่น้องแต่งงานกับคน คนที่มีสตางต์ คนจนๆทนขมขื่น อยากยืนแค่เพียงข้างกาย บอกว่ารักนะ บอกว่าชอบนะ พูดได้แค่ตอนละเมอ คนจนๆทนขมขื่น อยากมีเธอยืนข้างกาย มีคนซักผ้า มีคนหุงข้าว มีฉันให้บ่นแก้เซ็ง มั่งมีใช่จะศรีสุข ความทุกข์ไม่เคยลำเอียง จนไม่เคยละ รวยไม่เคยเว้น แต่เธอต้องการแบบไหน