คำขอคนเจ็บ

สงกรานต์ รังสรรค์, แนวเพลง: สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

คำขอคนเจ็บ - สงกรานต์ รังสรรค์ ปัญญาเรือน

E | A |G#m | A |

ยอEมให้เธอหมดแล้วที่มีA..ทุ่มเทไG#mปมากมายเท่าไร ก็เหมือนมัAนจะไม่ดีคำว่ารัEกที่เธออยากฟังทุกทีAมาวันนี้G#mคำนั้นจากฉัน เธอคAงไม่อยากฟัBง..อีกแล้ว..

 C#m   ฉันต้องห้ามAยังไง..ฉันต้องรั้Eงยังไง.. ไม่ให้เสีBยเธอไป

หากเธอไม่รัEกฉันแล้วก็ไม่เป็นAไรแต่อย่าเพิ่งไC#mปรักใครคนอื่นได้A..หรือเปBล่าเผื่อว่าฉัEนนั้นยังพอมีโอกาAสสักคราวถ้าหากเธอไC#mปแล้ว ฉันคงอยู่ไม่ไหAหากไม่Bมีเธอให้รัก

E | B |

ตั้งแต่วัEนที่เธอกับรักกัAก็ไม่เคG#mยเลยที่จะคิด..เผื่อใจAไว้ให้ใคBเปลี่ยนตัวเอEงให้เธอมากมายเท่าไรAมาวันนี้G#mเธอคงไม่จำสิ่งเหล่านั้Aน..อีกแล้Bวใช่ไหม

* | ** |

C#m | A |C#m | A |
C#m | A |C#m | B |

** |

E | A |

ถ้าหากเธอไC#mปแล้ว ฉันคงอยู่ไม่ไหAหากไม่Bมีเธอให้รัEก..