คำขอคนเจ็บ

 คำขอคนเจ็บ  สงกรานต์ รังสรรค์  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คำขอคนเจ็บ สงกรานต์ รังสรรค์ ปัญญาเรือน
เนื้อร้อง/ทำนอง: รังสรรค์ ปัญญาเรือนเรียบเรียง: อัครชัย สถาวรฤทธิ์, รังสรรค์ ปัญญาเรือน, The Bantamโปรดิวเซอร์: รังสรรค์ ปัญญาเรือนสังกัดค่าย: ME Recordsติดต่องานแสดง: 0849988953, 0624949583

E | A |G#m | A |

ยอEมให้เธอหมดแล้วที่มีA..ทุ่มเทไG#mปมากมายเท่าไร ก็เหมือนมัAนจะไม่ดีคำว่ารัEกที่เธออยากฟังทุกทีAมาวันนี้G#mคำนั้นจากฉัน เธอคAงไม่อยากฟัBง..อีกแล้ว..

 C#m   ฉันต้องห้ามAยังไง..ฉันต้องรั้Eงยังไง.. ไม่ให้เสีBยเธอไป

หากเธอไม่รัEกฉันแล้วก็ไม่เป็นAไรแต่อย่าเพิ่งไC#mปรักใครคนอื่นได้A..หรือเปBล่าเผื่อว่าฉัEนนั้นยังพอมีโอกาAสสักคราวถ้าหากเธอไC#mปแล้ว ฉันคงอยู่ไม่ไหAหากไม่Bมีเธอให้รัก

E | B |

ตั้งแต่วัEนที่เธอกับรักกัAก็ไม่เคG#mยเลยที่จะคิด..เผื่อใจAไว้ให้ใคBเปลี่ยนตัวเอEงให้เธอมากมายเท่าไรAมาวันนี้G#mเธอคงไม่จำสิ่งเหล่านั้Aน..อีกแล้Bวใช่ไหม

* | ** |

C#m | A |C#m | A |
C#m | A |C#m | B |

** |

E | A |

ถ้าหากเธอไC#mปแล้ว ฉันคงอยู่ไม่ไหAหากไม่Bมีเธอให้รัEก..คอร์ดเพลง คำขอคนเจ็บ สงกรานต์ รังสรรค์ ปัญญาเรือน

เนื้อเพลง คำขอคนเจ็บ สงกรานต์ รังสรรค์ ปัญญาเรือนยอมให้เธอหมดแล้วที่มี ทุ่มเทไปมากมายเท่าไร ก็เหมือนมันจะไม่ดี คำว่ารักที่เธออยากฟังทุกที มาวันนี้คำนั้นจากฉัน เธอคงไม่อยากฟังอีกแล้ว ฉันต้องห้ามยังไง ฉันต้องรั้งยังไง ไม่ให้เสียเธอไป หากเธอไม่รักฉันแล้วก็ไม่เป็นไร แต่อย่าเพิ่งไปรักใครคนอื่นได้หรือเปล่า เผื่อว่าฉันนั้นยังพอมีโอกาสสักคราว ถ้าหากเธอไปแล้ว ฉันคงอยู่ไม่ไหว หากไม่มีเธอให้รัก ตั้งแต่วันที่เธอกับรักกัน ก็ไม่เคยเลยที่จะคิดเผื่อใจไว้ให้ใคร เปลี่ยนตัวเองให้เธอมากมายเท่าไร มาวันนี้เธอคงไม่จำสิ่งเหล่านั้นอีกแล้วใช่ไหม ถ้าหากเธอไปแล้ว ฉันคงอยู่ไม่ไหว หากไม่มีเธอให้รัก