คำขอสุดท้าย

 คำขอสุดท้าย  ตรี ชัยณรงค์  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คำขอสุดท้าย ตรี ชัยณรงค์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ดิว พีรพล เทพชมพูเรียบเรียง: จินนี่ ภูไท

F G | Am AmM7 Am7 |F | G |

  ฮัAmกเกิดจากคนสองคน  แต่พังลEmงเพราะคนสองใจ F อ้ายรับบ่ไหGว เมื่อเจ้าบอกว่CาเฮาเลิกEกัน  คDmบกันมานานGปี  มามื้อนี้Amสิหนี...AmM7               ไปAm7กับเขา  กอFดขาเจ้า อย่าฟ้าวถิ่มกัน..ได้Eบ่...   E

ก่อนสิไปAmจากอ้ายคนนี้Gอยากให้น้อEmงบอกว่ายังฮักกันก่อนสิทิ้งFความฝัน.G. ที่เฮาฮ่วมกัC Eนมาอ้ายคDmงบ่ใช่G.. Am    คนที่ใAmM7จของเจ้าAm7ตามหาแต่ก่อFนสิลา  อ้ายมีเรื่อEงอยากสิขอ.. E

นี่คือคำขFอ..สุดGท้ายขอให้เจ้Emานั้นไปมีAmความสุขอย่Fาสิได้เปนทุกGข์ คือตอนคบอ้าCยคนนี้.. Eสิเจ็Dmบส่ำใด๋G Em   อ้ายกะอยากให้เจ้าไปAmได้ดีแต่ก่อDmนสิหนี.. G  บอกฮักอ้ายได้บ่C

ถึงว่าน้อAmงสิเป็นของเขาถึงว่าฮัEmกสองเฮาสิจบลงใจFยังคง.. G  คิดฮอดแต่เC Eจ้าสิจบDmแล้วเบาะความฮัGก..สิพัAmงละหนAmM7อสองเฮาAm7อ้ายฮักเจ้Fา แต่เจ้าฮักเขGา มันเจ็Cบ ฮู้บ่

Dm G | Em Am |F G | C |
Dm G | Am AmM7 Am7 |Dm G | C |

** |

แต่ก่อDmนสิหนี.. G  บอกฮักอ้ายอิกครั้ง.C. ได้บ่

F G | Am AmM7 Am7 |Dm | G | Cmaj7 |คอร์ดเพลง คำขอสุดท้าย ตรี ชัยณรงค์

เนื้อเพลง คำขอสุดท้าย ตรี ชัยณรงค์ฮักเกิดจากคนสองคน แต่พังลงเพราะคนสองใจ อ้ายรับบ่ไหว เมื่อเจ้าบอกว่าเฮาเลิกกัน คบกันมานานปี มามื้อนี้สิหนี ไปกับเขา กอดขาเจ้า อย่าฟ้าวถิ่มกันได้บ่ ก่อนสิไปจากอ้ายคนนี้ อยากให้น้องบอกว่ายังฮักกัน ก่อนสิทิ้งความฝัน ที่เฮาฮ่วมกันมา อ้ายคงบ่ใช่ คนที่ใจของเจ้าตามหา แต่ก่อนสิลา อ้ายมีเรื่องอยากสิขอ นี่คือคำขอสุดท้าย ขอให้เจ้านั้นไปมีความสุข อย่าสิได้เปนทุกข์ คือตอนคบอ้ายคนนี้ สิเจ็บส่ำใด๋ อ้ายกะอยากให้เจ้าไปได้ดี แต่ก่อนสิหนี บอกฮักอ้ายได้บ่ ถึงว่าน้องสิเป็นของเขา ถึงว่าฮักสองเฮาสิจบลง ใจยังคง คิดฮอดแต่เจ้า สิจบแล้วเบาะความฮัก สิพังละหนอสองเฮา อ้ายฮักเจ้า แต่เจ้าฮักเขา มันเจ็บ ฮู้บ่ แต่ก่อนสิหนี บอกฮักอ้ายอิกครั้ง ได้บ่