คำขอสุดท้าย

ตรี ชัยณรงค์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

คำขอสุดท้าย ตรี ชัยณรงค์

F G | Am AmM7 Am7 |F | G |

  ฮัAmกเกิดจากคนสองคน  แต่พังลEmงเพราะคนสองใจ F อ้ายรับบ่ไหGว เมื่อเจ้าบอกว่CาเฮาเลิกEกัน  คDmบกันมานานGปี  มามื้อนี้Amสิหนี...AmM7               ไปAm7กับเขา  กอFดขาเจ้า อย่าฟ้าวถิ่มกัน..ได้Eบ่...   E

ก่อนสิไปAmจากอ้ายคนนี้Gอยากให้น้อEmงบอกว่ายังฮักกันก่อนสิทิ้งFความฝัน.G. ที่เฮาฮ่วมกัC Eนมาอ้ายคDmงบ่ใช่G.. Am    คนที่ใAmM7จของเจ้าAm7ตามหาแต่ก่อFนสิลา  อ้ายมีเรื่อEงอยากสิขอ.. E

นี่คือคำขFอ..สุดGท้ายขอให้เจ้Emานั้นไปมีAmความสุขอย่Fาสิได้เปนทุกGข์ คือตอนคบอ้าCยคนนี้.. Eสิเจ็Dmบส่ำใด๋G Em   อ้ายกะอยากให้เจ้าไปAmได้ดีแต่ก่อDmนสิหนี.. G  บอกฮักอ้ายได้บ่C

ถึงว่าน้อAmงสิเป็นของเขาถึงว่าฮัEmกสองเฮาสิจบลงใจFยังคง.. G  คิดฮอดแต่เC Eจ้าสิจบDmแล้วเบาะความฮัGก..สิพัAmงละหนAmM7อสองเฮาAm7อ้ายฮักเจ้Fา แต่เจ้าฮักเขGา มันเจ็Cบ ฮู้บ่

Dm G | Em Am |F G | C |
Dm G | Am AmM7 Am7 |Dm G | C |

** |

แต่ก่อDmนสิหนี.. G  บอกฮักอ้ายอิกครั้ง.C. ได้บ่

F G | Am AmM7 Am7 |Dm | G | Cmaj7 |