คำเว้าสู่ขวัญ (Acoustic Version)

 คำเว้าสู่ขวัญ  ไมค์ ภิรมย์พร  ลูกทุ่ง  อีสาน  อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คำเว้าสู่ขวัญ ไมค์ ภิรมย์พร
เนื้อร้อง/ทำนอง: ตุ๋ย ด๊ะดาดเรียบเรียง: จิระวัฒน์ ปานพุ่มสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

F | Am |A# | C |

เฮ็Fดหยังอยู่ อยู่Amไสอ้าย กินข้าDmวแล้วยังแล้วเวียกหรือยัA#ง แลงอยากกินหยัGmง มื้อนี้เป็นจั่งใด๋Cบ่Fซำบาย หายAmแล้วไป๋ กินยาDmแล้วบ้อเป็นใด๋แนน้Gmอ งานซงคือบ่C อย่าเพิ่งท้อเด้อFอ้าย

อาจสิเป็นคำเว้Gmา..ธรรมดา ๆ คือบ่มีอิหยัFแต่บ่ฮู้เป็นหยัGmง พอได้ยิน พอได้ฟังอ้ายฮู้สึกดีหลาCย..

ยิ่งเป็นคำว่าฮัFก..จากปากของเจ้Cแค่คึดฮอดคำเว้Dmาแล้วอ้ายกะเซาเมื่อยใจCมากกว่าคำว่าฮัA#ก คือความห่วงใAmเติมช่องว่างหัวใGmจให้เฮายังอยู่นำกัCอยากได้ยิDmนไปดน ๆAm ..จนข่วนชีวิDmตเฮาหล่นจากกัAmย้อนคำเว้Gmาของเจ้าคือคำสู่ขวัCญ..ของหัวใจอ้าF

เจ้Fาฮู้บ่ ยามAmอ้ายท้อ กะคึดพ้Dmอคำนางที่เคยได้ฟัA#ง แล้วจั๊กพลัGmงอ้ายมันมาแต่ไสCบ่Fได้ยิน จั๊Amกมื้อหนึ่ง  ซงบ่ลึ้Dmงหัวใจกินข้าวบ่แซGmบ หลับตาบ่ได้C  คือขาดหยังไปจั๊Fกอย่าง

F | Am |A# | C |

* | ** |

F | Am |A# | C |คอร์ดเพลง คำเว้าสู่ขวัญ ไมค์ ภิรมย์พร

เนื้อเพลง คำเว้าสู่ขวัญ ไมค์ ภิรมย์พรเฮ็ดหยังอยู่ อยู่ไสอ้าย กินข้าวแล้วยัง แล้วเวียกหรือยัง แลงอยากกินหยัง มื้อนี้เป็นจั่งใด๋ บ่ซำบาย หายแล้วไป๋ กินยาแล้วบ้อ เป็นใด๋แนน้อ งานซงคือบ่ อย่าเพิ่งท้อเด้ออ้าย อาจสิเป็นคำเว้าธรรมดาๆคือบ่มีอิหยัง แต่บ่ฮู้เป็นหยัง พอได้ยิน พอได้ฟัง อ้ายฮู้สึกดีหลาย ยิ่งเป็นคำว่าฮักจากปากของเจ้า แค่คึดฮอดคำเว้าแล้วอ้ายกะเซาเมื่อยใจ มากกว่าคำว่าฮัก คือความห่วงใย เติมช่องว่างหัวใจให้เฮายังอยู่นำกัน อยากได้ยินไปดนๆจนข่วนชีวิตเฮาหล่นจากกัน ย้อนคำเว้าของเจ้าคือคำสู่ขวัญของหัวใจอ้าย เจ้าฮู้บ่ ยามอ้ายท้อ กะคึดพ้อคำนาง ที่เคยได้ฟัง แล้วจั๊กพลังอ้ายมันมาแต่ไส บ่ได้ยิน จั๊กมื้อหนึ่ง ซงบ่ลึ้งหัวใจ กินข้าวบ่แซบ หลับตาบ่ได้ คือขาดหยังไปจั๊กอย่าง