เลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียว

 เก้า เกริกพล ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ลูกทุ่ง ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียว ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น Feat.เก้า เกริกพล
เนื้อร้อง/ทำนอง: เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุเรียบเรียง: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิทสังกัดค่าย: ได้หมดถ้าสดชื่นติดต่องานแสดง: 0936657370

Em | Em |D | Em |
Em | Em |D | Em |

Em | Em |C D | Em |
Em | Em |C D | Em | Em |

เฮ เธอEmนั้นเป็นลูกบ่าวบ้านไหEmแว็บแรกที่หันไปC มันเข้าหัวใจDอย่างแรGเฮ เธอEmไม่รู้ว่ามาแต่ไหEmมาทำให้ฉันหวั่นไหCว แล้วหลงใหDลอย่างแรG

ก็อยากจะเดิEmนเข้าไปหา ไปทัEmแล้วแหลงกับเธอว่ารัCก แต่มันก็เร็DวเกินไปGไอ้พวกผู้ชาEmยที่เคยแหลงกันครั้งก่อEmต้องหยุดเอาไว้ก่อCน เพราะตอนนี้D | D..

จะเลิกคุยทั้งอำเภGเพื่อเธGอคนเดียวน่ะรู้หม้Em | Emายจะไม่ยอมแหลงกับใคCร จะยกให้เธอไปทั้งใจCจะมีเพียงเธอเท่านั้D | D

จะเอาเธอแค่คนเดีGยวอย่าทำให้เสียGวแล้วเลี้ยวลบได้หEm | Emม้ายเพราะรักเธอจนหมดใจC จะหมอบให้เธอไปทั้งกาCขอเพียงแค่เธอมารักDกัน..   Dฉันยอมเลิกคุยทั้งอำเภG | Gอ..

รักจริGง ก็ให้แม่มาขอแต่ถ้ารักหวังล่อ เดี๋ยวให้พ่อมายิEmพี่บ่าGวยังโสดยังซิงอาจจะดูนิ่ง ๆEm  แต่ที่จริงผมอายอิเอาพรืGอ อิแชทเฟสว่าแชทไลน์ให้เธออธิบาEmย ผมจะได้ชัดเจน นะสาวEm D Gเห้อ

Em | Em |C D | Em |
Em | Em |C D | Em | D |

จะเลิกคุยทั้งอำเภGเพื่อผGมคนเดียวน่ะจริงไEm | Emหมเธอจะไม่แหลงกับใคCร  จะยกให้ผมเหม็ดทั้งใจCจะมีแค่ผมเท่านั้D | D

จะเอาผมแค่คนเดีGยวไม่ทำให้เสียGวแล้วเลี้ยวหัวลบแน่Em | Emนอนจะบอกว่ารักบังอรC จะบอกฝันดีก่อนนอCให้เธอบายใจได้เG | Gลย

* | ** |

Em | Em |C D | Em | ( x2 ) Em | Em |คอร์ดเพลง เลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียว ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น Feat.เก้า เกริกพล

เนื้อเพลง เลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียว ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น Feat.เก้า เกริกพลเฮ เธอนั้นเป็นลูกบ่าวบ้านไหน แว็บแรกที่หันไป มันเข้าหัวใจอย่างแรง เฮ เธอไม่รู้ว่ามาแต่ไหน มาทำให้ฉันหวั่นไหว แล้วหลงใหลอย่างแรง ก็อยากจะเดินเข้าไปหา ไปทัก แล้วแหลงกับเธอว่ารัก แต่มันก็เร็วเกินไป ไอ้พวกผู้ชายที่เคยแหลงกันครั้งก่อน ต้องหยุดเอาไว้ก่อน เพราะตอนนี้ จะเลิกคุยทั้งอำเภอ เพื่อเธอคนเดียวน่ะรู้หม้าย จะไม่ยอมแหลงกับใคร จะยกให้เธอไปทั้งใจ จะมีเพียงเธอเท่านั้น จะเอาเธอแค่คนเดียว อย่าทำให้เสียวแล้วเลี้ยวลบได้หม้าย เพราะรักเธอจนหมดใจ จะหมอบให้เธอไปทั้งกาย ขอเพียงแค่เธอมารักกัน ฉันยอมเลิกคุยทั้งอำเภอ รักจริง ก็ให้แม่มาขอ แต่ถ้ารักหวังล่อ เดี๋ยวให้พ่อมายิง พี่บ่าวยังโสดยังซิง อาจจะดูนิ่งๆแต่ที่จริงผมอาย อิเอาพรือ อิแชทเฟสว่าแชทไลน์ ให้เธออธิบาย ผมจะได้ชัดเจน นะสาวเห้อ จะเลิกคุยทั้งอำเภอ เพื่อผมคนเดียวน่ะจริงไหม เธอจะไม่แหลงกับใคร จะยกให้ผมเหม็ดทั้งใจ จะมีแค่ผมเท่านั้น จะเอาผมแค่คนเดียว ไม่ทำให้เสียวแล้วเลี้ยวหัวลบแน่นอน จะบอกว่ารักบังอร จะบอกฝันดีก่อนนอน ให้เธอบายใจได้เลย