ลมเพ-ลมพัด

  มาลีฮวนน่า   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ลมเพลมพัด มาลีฮวนน่า

G | Em |G | Em |G | D |

 G ลมเพลมพัEmด ร้องขับขานเป็นลำนำG  ว่าพี่นี้เป็นคนจEmร มาจากดินแดนด้ามขวGาน  มาหาความรักแม่คนงาDม.. Em แค่อยากให้เจ้ารับรู้G เพียงอยากให้Dเจ้ารับฟัGง.. Em แค่อยากให้เจ้ารับรู้G เพียงอยากให้Dเจ้ารับฟัGง..

 G พี่สร้างศิลปEmะ  ศิล ศิล ศิล ศิลปG  เนื้อตัวมอมแมม ผมยาวรุงรัEm  จะเดินไปไหนหลายคนสDนใจ.. Em แค่อยากให้เจ้ารับรู้G เพียงอยากให้Dเจ้ารับฟัG Em แค่อยากให้เจ้ารับรู้G เพียงอยากให้Dเจ้ารับฟัG

 G ลมเพลมผวEmน หวนให้คิดคำนึG  ถึงบนเพลงแห่งความฝัEmน  ให้ตัวเจ้าด้วยใจหวัG  เกินกว่าตัวฉันจะพรรณDา.. Em แค่อยากให้เจ้ารับรู้G เพียงอยากให้Dเจ้ารับฟัG Em แค่อยากให้เจ้ารับรู้G เพียงอยากให้Dเจ้ารับฟัG

 G ลมเพลมพัด ใช่โกหกEm  บทเพลงขับขานที่ยาวไกDล.. G และสดุดีความจDน.. Em แค่อยากให้เจ้ารับรู้G เพียงอยากให้Dเจ้ารับฟัG Em แค่อยากให้เจ้ารับรู้G เพียงอยากให้Dเจ้ารับฟัG

G | Em |G | Em |G | D |
Em | G D | G |

* | ** |คอร์ดเพลง ลมเพ ลมพัด มาลีฮวนน่า มาลีฮวนนา มาลีฮอนน่า มาลีฮอนนา

เนื้อเพลง ลมเพ-ลมพัด มาลีฮวนน่า ลมเพลมพัด ร้องขับขานเป็นลำนำ ว่าพี่นี้เป็นคนจร มาจากดินแดนด้ามขวาน มาหาความรักแม่คนงาม แค่อยากให้เจ้ารับรู้ เพียงอยากให้เจ้ารับฟัง แค่อยากให้เจ้ารับรู้ เพียงอยากให้เจ้ารับฟัง พี่สร้างศิลปะ ศิล ศิล ศิล ศิลปะ เนื้อตัวมอมแมม ผมยาวรุงรัง จะเดินไปไหนหลายคนสนใจ แค่อยากให้เจ้ารับรู้ เพียงอยากให้เจ้ารับฟัง แค่อยากให้เจ้ารับรู้ เพียงอยากให้เจ้ารับฟัง ลมเพลมผวน หวนให้คิดคำนึง ถึงบนเพลงแห่งความฝัน ให้ตัวเจ้าด้วยใจหวัง เกินกว่าตัวฉันจะพรรณา แค่อยากให้เจ้ารับรู้ เพียงอยากให้เจ้ารับฟัง แค่อยากให้เจ้ารับรู้ เพียงอยากให้เจ้ารับฟัง ลมเพลมพัด ใช่โกหก บทเพลงขับขานที่ยาวไกล และสดุดีความจน แค่อยากให้เจ้ารับรู้ เพียงอยากให้เจ้ารับฟัง แค่อยากให้เจ้ารับรู้ เพียงอยากให้เจ้ารับฟัง