ลมเพ-ลมพัด

มาลีฮวนน่า, แนวเพลง: เพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ลมเพลมพัด มาลีฮวนน่า

G | Em |G | Em |G | D |

 G ลมเพลมพัEmด ร้องขับขานเป็นลำนำG  ว่าพี่นี้เป็นคนจEmร มาจากดินแดนด้ามขวGาน  มาหาความรักแม่คนงาDม.. Em แค่อยากให้เจ้ารับรู้G เพียงอยากให้Dเจ้ารับฟัGง.. Em แค่อยากให้เจ้ารับรู้G เพียงอยากให้Dเจ้ารับฟัGง..

 G พี่สร้างศิลปEmะ  ศิล ศิล ศิล ศิลปG  เนื้อตัวมอมแมม ผมยาวรุงรัEm  จะเดินไปไหนหลายคนสDนใจ.. Em แค่อยากให้เจ้ารับรู้G เพียงอยากให้Dเจ้ารับฟัG Em แค่อยากให้เจ้ารับรู้G เพียงอยากให้Dเจ้ารับฟัG

 G ลมเพลมผวEmน หวนให้คิดคำนึG  ถึงบนเพลงแห่งความฝัEmน  ให้ตัวเจ้าด้วยใจหวัG  เกินกว่าตัวฉันจะพรรณDา.. Em แค่อยากให้เจ้ารับรู้G เพียงอยากให้Dเจ้ารับฟัG Em แค่อยากให้เจ้ารับรู้G เพียงอยากให้Dเจ้ารับฟัG

 G ลมเพลมพัด ใช่โกหกEm  บทเพลงขับขานที่ยาวไกDล.. G และสดุดีความจDน.. Em แค่อยากให้เจ้ารับรู้G เพียงอยากให้Dเจ้ารับฟัG Em แค่อยากให้เจ้ารับรู้G เพียงอยากให้Dเจ้ารับฟัG

G | Em |G | Em |G | D |
Em | G D | G |

* | ** |