มหาลัยวัวชน

วงพัทลุงแนวเพลง: ใต้, ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

มหาลัยวัวชน วงพัทลุง

A E | D E |A E | D | E | |

ไม่รู้อีทำพรื้Aอได้แค่หยบแลเข้าแค่ ๆE .. ก็ไม่กล้ารักเกิดจากใจD อยากให้รู้ว่า..เวลาเห็นหน้Eา แล้วมันตื่นเต้น

ได้แต่มอAงแล้วเดินผ่านไปไม่รู้ต่อใดEได้บอกให้ฟังว่าใครคนหนึ่Dง..ชอบเธอจังแต่ภาพของฉัEนไม่น่ามอง

เป็นเด็กบ้าน ๆD เป็นเด็กเลี้ยงวัEเนื้อตัC#mวไม่ใสสะอาF#mไม่ได้ถือกระดาDษ..พี่ถือเคียวตัดหญ้Eา..   มหาลัยวัวAชน

ตื่นเช้F#mาเดินตามยาวหนน จูงวัวชEน คนกับวัวน้องสาF#mวคงไม่รู้ตัวว่าทำเด็กแลวัEว..นั้นหวั่นไหวเธอมอF#mงมาแต่ละที ทำพี่บัดสีE ก้มหน้าเร็วไวมีแต่วัDวที่เป็นเพื่อนรู้ใจอยากจะบอกใคEร แต่ใจไม่กล้า..E

เราเด็กบ้าน ๆA  เราเด็กเลี้ยงวัEสากลัวDเธอไม่สนใจEเราเด็กบ้าน ๆA  คงไม่สาไรEไม่ถูกใจDเหมือนเด็กหาดใหญ่ในหลEาดก็แค่เด็กบ้าน ๆA  ที่ไม่เจียวตัEพอรู้ตัDวก็รักเธอเหม็ดใEก็แค่เด็กบ้าน Aๆ  ที่รักเธอมากหว่าใคEจะบอกออกไDป แต่ใจไม่กล้าE(ก็เป็นแค่เด็กบ้าAน ๆ)

A E | D E |A E | D E | |
D E | C#m F#m |D E | A |

* | ** |

A E | D E |A E | D | E | A |