ไม่บอกเธอ (Ost.Hormones)

 ไม่บอกเธอ  ไม่บอกเธอ (Ost.Hormones)  Bedroom Audio  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ไม่บอกเธอ Bedroom Audio
เนื้อร้อง/ทำนอง: กวิน ศิรินาวินเรียบเรียง: กวิน ศิรินาวินโปรดิวเซอร์: Bedroom Audioสังกัดค่าย: Crispy Soundติดต่องานแสดง: 0891477004

E | C#m |A | B |

อยากขยับเข้าไปใกล้Eเธออยากรู้จักตั้งแต่ได้Aเจอใจฉันสั่นเมื่อได้ยินเสียงC#mเธอตั้งแต่วันBแรกเจอ ก็เผลAอเอาไปคิดละเมอ

พอรู้จักก็อยากจะทัEกทายแต่พอไม่เจอแล้วใจก็วุ่นAวายเธอหายไปก็ห่วงเธอแทบC#mตายจะเป็นBเช่นไร ตรงนั้นAมีใครดูแลอยู่หรือไม่..ก็ไม่รู้

 F#m  เกือบลืมหายใจเมื่อเธอเข้ามา..ใกล้ ๆA F#m  แค่เธอยิ้มมา ก็สั่นไปทั้งAหัวใจ   อยากจะบอกเธอBให้ได้รับรู้ความในใจE..

แต่บอกตอนนี้Eไม่รู้จะเร็วไปหรือไม่ก็ยังไม่รู้C#mว่าเธอคิดเช่นไรถ้าบอกคำนั้Aนแล้วเธอตอบมาว่าไม่ใช่ถ้าเป็นแบบนี้Bเธอคงจะเดินหนีไปเพียงพอแล้Eวถ้าได้มีเธออยู่ใกล้ ๆได้ยินเสีC#mยง ได้คอยดูแลอยู่ไม่ใกล้จะสร้างความลัAบเอาไว้ในหัวใจมากเพียงไหBนฉันจะไม่ยอมพูดไป

E | E |A | A |
C#m | B |A | A |

อยากจะบอกให้เธอได้รู้Eใจจริง ๆ ก็อยากบอกคำ คำนั้นAไปแต่กลัวเหลือเกินว่าจะต้องเสีC#mยใจหากเธBอรับไม่ได้เธอAคงไม่ยอมให้อภัย กับคำนั้น

 F#m  อึดอัดเหลือเกิน ต้องเก็บเอาไว้ข้างAใน F#m  อึดอัดหัวใจ แต่ก็กลัวว่าถ้าพูดAไป   กลัBวว่าจะต้องเสียใจE..

** |

 E   มองกันให้ดี เธอก็คงรู้ C#m   ในความห่วงใยฉันมีอะไรซ่อนAอยู่    ที่ยังไม่รู้B คือเธอนั้นคิดอย่างไร E   มองกันให้ดีเธอก็คงจะเห็น C#m   ความจริงที่เป็น ว่าฉันคิดอะไรA    หนึ่งคำนั้นBที่ยังไม่ได้พูดไป

จะเก็บเอาไว้Eในวันที่จะเผยใจรอวันนั้C#mน วันที่ฉันแน่ใจว่าวันนี้Aเธอคิดว่าฉันนั้นใช่และะเธอพร้อBมจะฟังความข้างในจะบอกว่ารัEกให้เธอได้ฟังใกล้ ๆบอกว่ารัC#mกเธอ ได้ยินหรือไม่ถ้ายังไม่ชัAด ฟังอีกครั้งก็ได้ได้ยินไหBมว่ารักเธอทั้งหัวใจ

E | E |A | A |C#m | B |A | A |
E | E |A | A |C#m | B |A | A |E |คอร์ดเพลง ไม่บอกเธอ Bedroom Audio

เนื้อเพลง ไม่บอกเธอ Bedroom Audioอยากขยับเข้าไปใกล้เธอ อยากรู้จักตั้งแต่ได้เจอ ใจฉันสั่นเมื่อได้ยินเสียงเธอ ตั้งแต่วันแรกเจอ ก็เผลอเอาไปคิดละเมอ พอรู้จักก็อยากจะทักทาย แต่พอไม่เจอแล้วใจก็วุ่นวาย เธอหายไปก็ห่วงเธอแทบตาย จะเป็นเช่นไร ตรงนั้นมีใครดูแลอยู่หรือไม่ก็ไม่รู้ เกือบลืมหายใจเมื่อเธอเข้ามาใกล้ๆแค่เธอยิ้มมา ก็สั่นไปทั้งหัวใจ อยากจะบอกเธอให้ได้รับรู้ความในใจ แต่บอกตอนนี้ไม่รู้จะเร็วไปหรือไม่ ก็ยังไม่รู้ว่าเธอคิดเช่นไร ถ้าบอกคำนั้นแล้วเธอตอบมาว่าไม่ใช่ ถ้าเป็นแบบนี้เธอคงจะเดินหนีไป เพียงพอแล้วถ้าได้มีเธออยู่ใกล้ๆได้ยินเสียง ได้คอยดูแลอยู่ไม่ใกล้ จะสร้างความลับเอาไว้ในหัวใจ มากเพียงไหนฉันจะไม่ยอมพูดไป อยากจะบอกให้เธอได้รู้ใจ จริงๆก็อยากบอกคำ คำนั้นไป แต่กลัวเหลือเกินว่าจะต้องเสียใจ หากเธอรับไม่ได้ เธอคงไม่ยอมให้อภัย กับคำนั้น อึดอัดเหลือเกิน ต้องเก็บเอาไว้ข้างใน อึดอัดหัวใจ แต่ก็กลัวว่าถ้าพูดไป กลัวว่าจะต้องเสียใจ มองกันให้ดี เธอก็คงรู้ ในความห่วงใยฉันมีอะไรซ่อนอยู่ ที่ยังไม่รู้ คือเธอนั้นคิดอย่างไร มองกันให้ดีเธอก็คงจะเห็น ความจริงที่เป็น ว่าฉันคิดอะไร หนึ่งคำนั้นที่ยังไม่ได้พูดไป จะเก็บเอาไว้ในวันที่จะเผยใจ รอวันนั้น วันที่ฉันแน่ใจ ว่าวันนี้เธอคิดว่าฉันนั้นใช่ และะเธอพร้อมจะฟังความข้างใน จะบอกว่ารักให้เธอได้ฟังใกล้ๆบอกว่ารักเธอ ได้ยินหรือไม่ ถ้ายังไม่ชัด ฟังอีกครั้งก็ได้ ได้ยินไหมว่ารักเธอทั้งหัวใจ