ไม่ไหวให้กลับมา

 วงเนคไท  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ไม่ไหวให้กลับมา วงเนคไท
เนื้อร้อง/ทำนอง: อิทธิพล ทองศิริเรียบเรียง: พลังแสง สตูดิโอสังกัดค่าย: มอร์เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0856908321, 0653873892

F#m E | Dsus2 |F#m E | Dsus2 |

 F#m  ฉันก็เพียงแค่อยากรู้Eเรื่องเธอก็เท่าDsus2นั้น   ยังโอเคC#mอยู่ใช่ไหม   หรือเธBmอ..มัวแต่ใช้ในวันที่เศร้าEใจ F#m  ไม่ได้ละเมิดสิทธิEของเธอแต่อย่างDsus2ใด   ไม่ผิC#mดใช่ไหม.. ที่ฉัBmนยังคงเป็นห่วงEเธอ

เขF#mา.. ทำเธอเสียEใจ..บ้างDไหม..เขF#mา.. ทำเธอร้อEงไห้..มากหรือDเปล่า..ก็แค่อยากรู้Eแค่เท่านั้น..

ถ้าหากวันไหAนเธอโดนทำร้ายเธอทนไม่ไหEว ให้เธอเดินออF#mกมาถ้าเธอคิดEว่าชีวิตยังมีDค่า กลับมาC#mนะ..ฉันBmยังรอเธออยู่Eตรงนี้อย่าไปสนAคำคนว่าใครจะมองว่าเธEอเป็นคนที่ไม่F#mดีเธอยังมีEฉันอยู่ตรงนี้D.. ที่ดูC#mแลของเก่Bmาที่เขาเคยใช้E (ฉันจะซ่อมเอง)

F#m | C#m |F#m | C#m |
D | E |

* | ** |

ถ้าหากวันไหAนเธอโดนทำร้ายเธอทนไม่ไหEว ให้เธอเดินออF#mกมาถ้าเธอคิดEว่าชีวิตยังมีDค่า กลับมาC#mนะ..ฉันBmยังรอเธออยู่Eตรงนี้อย่าไปสนAคำคนว่าใครจะมองว่าเธEอเป็นคนที่ไม่F#mดีเธอยังมีEฉันอยู่ตรงD C#mนี้.....ของเก่Bmาที่เขาเคยใช้EถึงจะทรุดBmโทรมแค่ไหEน ฉันจะซ่อมเอง

F#m E | D | ( x2 ) | A |คอร์ดเพลง ไม่ไหวให้กลับมา วงเนคไท

เนื้อเพลง ไม่ไหวให้กลับมา วงเนคไทฉันก็เพียงแค่อยากรู้เรื่องเธอก็เท่านั้น ยังโอเคอยู่ใช่ไหม หรือเธอมัวแต่ใช้ในวันที่เศร้าใจ ไม่ได้ละเมิดสิทธิของเธอแต่อย่างใด ไม่ผิดใช่ไหม ที่ฉันยังคงเป็นห่วงเธอ เขา ทำเธอเสียใจบ้างไหม เขา ทำเธอร้องไห้มากหรือเปล่า ก็แค่อยากรู้แค่เท่านั้น ถ้าหากวันไหนเธอโดนทำร้าย เธอทนไม่ไหว ให้เธอเดินออกมา ถ้าเธอคิดว่าชีวิตยังมีค่า กลับมานะ ฉันยังรอเธออยู่ตรงนี้ อย่าไปสนคำคน ว่าใครจะมองว่าเธอเป็นคนที่ไม่ดี เธอยังมีฉันอยู่ตรงนี้ ที่ดูแล ของเก่าที่เขาเคยใช้ (ฉันจะซ่อมเอง) ถ้าหากวันไหนเธอโดนทำร้าย เธอทนไม่ไหว ให้เธอเดินออกมา ถ้าเธอคิดว่าชีวิตยังมีค่า กลับมานะ ฉันยังรอเธออยู่ตรงนี้ อย่าไปสนคำคน ว่าใครจะมองว่าเธอเป็นคนที่ไม่ดี เธอยังมีฉันอยู่ตรงนี้ ของเก่าที่เขาเคยใช้ ถึงจะทรุดโทรมแค่ไหน ฉันจะซ่อมเอง