เมาทุกขวด เจ็บปวดทุกเพลง

 กุ้ง สุภาพร  เพชร สหรัตน์  ลูกทุ่ง  หมอลำ  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เมาทุกขวด เจ็บปวดทุกเพลง เพชร สหรัตน์ Feat.กุ้ง สุภาพร
เนื้อร้อง/ทำนอง: เพชร สหรัตน์เรียบเรียง: จินนี่ ภูไทติดต่องานแสดง: 0817111059

Am G | F C |F | G |

เมื่อก่อนเคยเป็FนคนดีG แต่มาวันนี้Emต้องขี้เมAmกะย้อFนถืกสวมเขGาจากคนที่เฮาEmโคตรไว้ใAmไม่มีFอะไรจะเสีGยในวันที่กูEmไม่เหลือใคAmชนแก้Fวร้ำตาก็ไหG Eล..        ฟิวแม่งโคตรได้ E  เมาทุกขวด เจ็บปวดทุกเพลง..

Am G | F C |
Am G | F C |
Am G | F C |
Am G | F C | G |

เหตุผลAmควาย ๆ ว่าเฮามันดีGเกินไปฮักกันต่Fอบ่ไหว ไปกันบ่ได้Cเฮาบ่สมกันAmนอยากสิไป มันยกเหตุผGลเป็นร้อยพันคนสิไปF เหนี่ยวรั้งมันไว้ส่ำใด๋Cกะบ่อยู่

เมาCทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลGงเลยตัวกูแค่ดนตรีFเข้าหู น้ำตากูCก็ไหลรินโอCเคม่ายเป็นไร เมื่อความฮัGกมันโบยบินสิขอกินFแบบโส ๆ แล้วนั่งโง่ ๆ .G. อยู่ในผัAm

Am G | F C |
Am G | F C | Am |

อ้าวฮั่นนี้Am เมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพAmลงคนตั๋วเก่งเข้ามาสับใAmตั๋วให้อ้ายโสตายนำเขCา โอ้ยเCด้อ้าG/Bยเอ้ย Amเอิ่งเอ้ย เอิ่งเอ่ย เอิ่งเอ้อเอิ่งเอ่ยเด้ออ้ายเด้อ เด้ออ้ายเด้อ เด้อ ๆ อ้ายเด้อ

Am G Am Em |Am G Am C | C |
C G/B Am |

ฟังเพลงไหFนก็เจ็บปวGยกขวดไหEmนก็เมาเAmเมื่อคFนโดนเทG..เดินเซEmมาเข้าผัAmมาถึFงจุดนี้ได้ไงG วันนี้ไม่เมEmากูไม่กAmลับท่าน รFตม ครัG E | Gบ..ขอให้ผับเปิด สว่างได้ไหAm

ฟังเพลงไหFนก็เจ็บปวGยกขวดไหEmนก็เมาเAmเมื่อคFนโดนเทG..เดินเซEmมาเข้าผัAmมาถึFงจุดนี้ได้ไงG วันนี้ไม่เมEmากูไม่กAmลับท่าน รFตม ครัG E | Gบ..ขอให้ผับเปิด สว่างได้ไหC

F G | Em Am |F G | Em |
F G | Em Am |F G | Em | Am |

* |

Am G Am Em |Am G Am C | C |
C G/B Am |

** | *** |

Am G | F C | ( x4 ) | G | Am |คอร์ดเพลง เมาทุกขวด เจ็บปวดทุกเพลง เพชร สหรัตน์ Feat.กุ้ง สุภาพร

เนื้อเพลง เมาทุกขวด เจ็บปวดทุกเพลง เพชร สหรัตน์ Feat.กุ้ง สุภาพรเมื่อก่อนเคยเป็นคนดี แต่มาวันนี้ต้องขี้เมา กะย้อนถืกสวมเขาจากคนที่เฮาโคตรไว้ใจ ไม่มีอะไรจะเสียในวันที่กูไม่เหลือใคร ชนแก้วร้ำตาก็ไหล ฟิวแม่งโคตรได้ เมาทุกขวด เจ็บปวดทุกเพลง เหตุผลควายๆว่าเฮามันดีเกินไป ฮักกันต่อบ่ไหว ไปกันบ่ได้เฮาบ่สมกัน คนอยากสิไป มันยกเหตุผลเป็นร้อยพัน คนสิไป เหนี่ยวรั้งมันไว้ส่ำใด๋กะบ่อยู่ เมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลงเลยตัวกู แค่ดนตรีเข้าหู น้ำตากูก็ไหลริน โอเคม่ายเป็นไร เมื่อความฮักมันโบยบิน สิขอกินแบบโสๆแล้วนั่งโง่ๆอยู่ในผับ อ้าวฮั่นนี้ เมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลง คนตั๋วเก่งเข้ามาสับใจ ตั๋วให้อ้ายโสตายนำเขา โอ้ยเด้อ้ายเอ้ย เอิ่งเอ้ย เอิ่งเอ่ย เอิ่งเอ้อเอิ่งเอ่ย เด้ออ้ายเด้อ เด้ออ้ายเด้อ เด้อๆอ้ายเด้อ ฟังเพลงไหนก็เจ็บปวด ยกขวดไหนก็เมาเซ เมื่อคนโดนเทเดินเซมาเข้าผับ มาถึงจุดนี้ได้ไง วันนี้ไม่เมากูไม่กลับ ท่าน รตม ครับ ขอให้ผับเปิด สว่างได้ไหม ฟังเพลงไหนก็เจ็บปวด ยกขวดไหนก็เมาเซ เมื่อคนโดนเทเดินเซมาเข้าผับ มาถึงจุดนี้ได้ไง วันนี้ไม่เมากูไม่กลับ ท่าน รตม ครับ ขอให้ผับเปิด สว่างได้ไหม