เมาทุกขวด เจ็บปวดทุกเพลง

กุ้ง สุภาพร, เพชร สหรัตน์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, หมอลำ,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เมาทุกขวด เจ็บปวดทุกเพลง - เพชร สหรัตน์ Feat.กุ้ง สุภาพร

Am G | F C |F | G |

เมื่อก่อนเคยเป็FนคนดีG แต่มาวันนี้Emต้องขี้เมAmกะย้อFนถืกสวมเขGาจากคนที่เฮาEmโคตรไว้ใAmไม่มีFอะไรจะเสีGยในวันที่กูEmไม่เหลือใคAmชนแก้Fวร้ำตาก็ไหG Eล..        ฟิวแม่งโคตรได้ E  เมาทุกขวด เจ็บปวดทุกเพลง..

Am G | F C |
Am G | F C |
Am G | F C |
Am G | F C | G |

เหตุผลAmควาย ๆ ว่าเฮามันดีGเกินไปฮักกันต่Fอบ่ไหว ไปกันบ่ได้Cเฮาบ่สมกันAmนอยากสิไป มันยกเหตุผGลเป็นร้อยพันคนสิไปF เหนี่ยวรั้งมันไว้ส่ำใด๋Cกะบ่อยู่

เมาCทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลGงเลยตัวกูแค่ดนตรีFเข้าหู น้ำตากูCก็ไหลรินโอCเคม่ายเป็นไร เมื่อความฮัGกมันโบยบินสิขอกินFแบบโส ๆ แล้วนั่งโง่ ๆ .G. อยู่ในผัAm

Am G | F C |
Am G | F C | Am |

อ้าวฮั่นนี้Am เมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพAmลงคนตั๋วเก่งเข้ามาสับใAmตั๋วให้อ้ายโสตายนำเขCา โอ้ยเCด้อ้าG/Bยเอ้ย Amเอิ่งเอ้ย เอิ่งเอ่ย เอิ่งเอ้อเอิ่งเอ่ยเด้ออ้ายเด้อ เด้ออ้ายเด้อ เด้อ ๆ อ้ายเด้อ

Am G Am Em |Am G Am C | C |
C G/B Am |

ฟังเพลงไหFนก็เจ็บปวGยกขวดไหEmนก็เมาเAmเมื่อคFนโดนเทG..เดินเซEmมาเข้าผัAmมาถึFงจุดนี้ได้ไงG วันนี้ไม่เมEmากูไม่กAmลับท่าน รFตม ครัG E | Gบ..ขอให้ผับเปิด สว่างได้ไหAm

ฟังเพลงไหFนก็เจ็บปวGยกขวดไหEmนก็เมาเAmเมื่อคFนโดนเทG..เดินเซEmมาเข้าผัAmมาถึFงจุดนี้ได้ไงG วันนี้ไม่เมEmากูไม่กAmลับท่าน รFตม ครัG E | Gบ..ขอให้ผับเปิด สว่างได้ไหC

F G | Em Am |F G | Em |
F G | Em Am |F G | Em | Am |

* |

Am G Am Em |Am G Am C | C |
C G/B Am |

** | *** |

Am G | F C | ( x4 ) | G | Am |