เมืองหิว (ยรรโฟล์ค)

  มาลีฮวนน่า   เมืองหิว   ยรรโฟล์ค   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เมืองหิว มาลีฮวนน่า (ยรรโฟล์ค)
เนื้อร้อง/ทำนอง: คฑาวุธ ทองไทยสังกัดค่าย: มาลีฮวนน่า อาร์ต เร็คคอร์ด

Em | Bm A |D A | D A | D |

ด้วยใจอันแน่วแBmน่ จะก้าวเดินต่อไปDถนนสายนี้G มีหลายคนเคยผ่านไปDย่ำไปจนเป็นเทืDอก แม้จะล้มลุAกคลุกคลาDน..แต่เขาเหล่านั้Gน..ยังผ่านพ้Aนไปด้วยD A | Dดี

หิวข้าวก็กินน้ำBm  หิวขนมก็กินน้ำAหิวน้ำก็กินน้ำG  กินแต่น้ำประปAในเมืองฟ้าเมืองกรุDง  ในเมือAงกรุD A | D

พวกเราเป็นคนจBmน  ขัดสนซึ่งทรัพย์สิDย่ำลุยฝุ่นจมโคลนดิGน  โถไม่ได้บินบนกองทอDจึงต้องดิ้นรนกันต่AอไปDตามเส้นทางเหล่านั้Gน..ที่เขาเคยเดิAนมาก่อนเD A | Dรา

** |

ตราบใดที่แสงส่อBmง  มองฟ้ายังสวยงาAแสงนภายังส่องสาDด  ชีวิตยังพอมีหวังอDยู่ปลอบตัวเองไว้G ให้ผ่านพ้Aนไปด้วยD A | Dดี

** |

Em | Bm A |D A | D A | D |

* | ** |

หิวหิวหิว โหยโBm | Aหย..ในเมืองฟ้าเมืองกรุDหิวหิวหิว โหยโBm | Aหย..ในเมืองฟ้าเมืองกรุDหิวหิวหิว และตัวฉัBm | Aนโหย..ในเมืองฟ้าเมืองกรุD ทำA Dไม..        A D

Em | Bm A |D A | D A | D A |D |คอร์ดเพลง เมืองหิว มาลีฮวนน่า (ยรรโฟล์ค) มาลีฮวนนา มาลีฮอนน่า มาลีฮอนนา

เนื้อเพลง เมืองหิว มาลีฮวนน่า ยรรโฟล์คด้วยใจอันแน่วแน่ จะก้าวเดินต่อไป ถนนสายนี้ มีหลายคนเคยผ่านไป ย่ำไปจนเป็นเทือก แม้จะล้มลุกคลุกคลาน แต่เขาเหล่านั้นยังผ่านพ้นไปด้วยดี หิวข้าวก็กินน้ำ หิวขนมก็กินน้ำ หิวน้ำก็กินน้ำ กินแต่น้ำประปา ในเมืองฟ้าเมืองกรุง ในเมืองกรุง พวกเราเป็นคนจน ขัดสนซึ่งทรัพย์สิน ย่ำลุยฝุ่นจมโคลนดิน โถไม่ได้บินบนกองทอง จึงต้องดิ้นรนกันต่อไป ตามเส้นทางเหล่านั้น ที่เขาเคยเดินมาก่อนเรา ตราบใดที่แสงส่อง มองฟ้ายังสวยงาม แสงนภายังส่องสาด ชีวิตยังพอมีหวังอยู่ ปลอบตัวเองไว้ ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี หิวหิวหิว โหยโหย ในเมืองฟ้าเมืองกรุง หิวหิวหิว โหยโหย ในเมืองฟ้าเมืองกรุง หิวหิวหิว และตัวฉันโหย ในเมืองฟ้าเมืองกรุง ทำไม