เมืองหิว (ยรรโฟล์ค)

มาลีฮวนน่า, เมืองหิว, ยรรโฟล์ค, แนวเพลง: เพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เมืองหิว - มาลีฮวนน่า (ยรรโฟล์ค)

Em | Bm A |D A | D A | D |

ด้วยใจอันแน่วแBmน่ จะก้าวเดินต่อไปDถนนสายนี้G มีหลายคนเคยผ่านไปDย่ำไปจนเป็นเทืDอก แม้จะล้มลุAกคลุกคลาDน..แต่เขาเหล่านั้Gน..ยังผ่านพ้Aนไปด้วยD A | Dดี

หิวข้าวก็กินน้ำBm  หิวขนมก็กินน้ำAหิวน้ำก็กินน้ำG  กินแต่น้ำประปAในเมืองฟ้าเมืองกรุDง  ในเมือAงกรุD A | D

พวกเราเป็นคนจBmน  ขัดสนซึ่งทรัพย์สิDย่ำลุยฝุ่นจมโคลนดิGน  โถไม่ได้บินบนกองทอDจึงต้องดิ้นรนกันต่AอไปDตามเส้นทางเหล่านั้Gน..ที่เขาเคยเดิAนมาก่อนเD A | Dรา

** |

ตราบใดที่แสงส่อBmง  มองฟ้ายังสวยงาAแสงนภายังส่องสาDด  ชีวิตยังพอมีหวังอDยู่ปลอบตัวเองไว้G ให้ผ่านพ้Aนไปด้วยD A | Dดี

** |

Em | Bm A |D A | D A | D |

* | ** |

หิวหิวหิว โหยโBm | Aหย..ในเมืองฟ้าเมืองกรุDหิวหิวหิว โหยโBm | Aหย..ในเมืองฟ้าเมืองกรุDหิวหิวหิว และตัวฉัBm | Aนโหย..ในเมืองฟ้าเมืองกรุD ทำA Dไม..        A D

Em | Bm A |D A | D A | D A |D |เมืองหิว - มาลีฮวนน่า (ยรรโฟล์ค)