มือเปล่า

 มือเปล่า  วงมอร์แกน  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง มือเปล่า วงมอร์แกน
เนื้อร้อง/ทำนอง: วิชัย ไชยราชเรียบเรียง: A2HOME STUDIOสังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999

D | A |Bm | G |

 D นึกถึงภาพวันวานที่เราAเคยเดินจูงมือ  ทุกครั้F#7ง.. มันBmก็ทรมาณ  ที่ฉันไม่อาจยื้อGอะไรไว้ได้ D ก็ในมือมันไม่มีอะไรA..  ที่พอจะรั้งF#7สองเราเอาBmไว้  เจ็บปวดแค่ไหGน ต้องทนฝืนใจA

มือDเปล่า ต่อให้มีแรงซักแค่Aไหนก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้Bmฉุดรั้งให้ตาGย ก็ได้แค่ชั่วคราวมือDเปล่า ให้ทำอะไรก็คงไม่ได้Aมากดีแค่ไหนก็ได้แค่รัBmก..สุดท้าEmยต้องยอมให้ควาAมจริง..พรากเราจาก(D)กัน

 D นึกถึงภาพวันวานที่เราAเคยเดินจูงมือ  ทุกครั้F#7ง.. มันBmก็ทรมาณ  ที่ฉันไม่อาจยื้อGอะไรไว้ได้ D เมื่อความรักมันไม่ช่วยอะไรA  ความฝัF#7นเราต้องหยุดBmเอาไว้  เจ็บปวดแค่ไหGน ต้องยอมเข้าใจA

** |

 A ความรักที่มีแค่มือเปล่า..G มันไม่ได้ช่วยอะไร  ไม่อาจฝืBmนความจริAงที่กีดกั้นเราGไว้ Em ความรักอาจเอาชนะGได้ทุกอย่าง Em แต่ความรักไม่ใช่คำตอGบของทุกอย่าง  ก็ต้องยอAม..เข้าใจA...

D | A |Bm | G |
D | A F#7 |G | A |

มือDเปล่า ต่อให้มีแรงซักแค่Aไหนก็เปลี่ยนอะไรไม่Bm | G Aได้.. โว..มือDเปล่า ให้ทำอะไรก็คงไม่ได้Aมากดีแค่ไหนก็ได้แค่รัGก..สุดท้าEmยต้องยอมให้ควาAมจริง..

** |

D | A | Bm | G A | D |คอร์ดเพลง มือเปล่า วงมอร์แกน

เนื้อเพลง มือเปล่า วงมอร์แกนนึกถึงภาพวันวานที่เราเคยเดินจูงมือ ทุกครั้ง มันก็ทรมาณ ที่ฉันไม่อาจยื้ออะไรไว้ได้ ก็ในมือมันไม่มีอะไร ที่พอจะรั้งสองเราเอาไว้ เจ็บปวดแค่ไหน ต้องทนฝืนใจ มือเปล่า ต่อให้มีแรงซักแค่ไหน ก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้ ฉุดรั้งให้ตาย ก็ได้แค่ชั่วคราว มือเปล่า ให้ทำอะไรก็คงไม่ได้มาก ดีแค่ไหนก็ได้แค่รัก สุดท้ายต้องยอมให้ความจริงพรากเราจากกัน นึกถึงภาพวันวานที่เราเคยเดินจูงมือ ทุกครั้ง มันก็ทรมาณ ที่ฉันไม่อาจยื้ออะไรไว้ได้ เมื่อความรักมันไม่ช่วยอะไร ความฝันเราต้องหยุดเอาไว้ เจ็บปวดแค่ไหน ต้องยอมเข้าใจ ความรักที่มีแค่มือเปล่า มันไม่ได้ช่วยอะไร ไม่อาจฝืนความจริงที่กีดกั้นเราไว้ ความรักอาจเอาชนะได้ทุกอย่าง แต่ความรักไม่ใช่คำตอบของทุกอย่าง ก็ต้องยอมเข้าใจ มือเปล่า ต่อให้มีแรงซักแค่ไหน ก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้ โว มือเปล่า ให้ทำอะไรก็คงไม่ได้มาก ดีแค่ไหนก็ได้แค่รัก สุดท้ายต้องยอมให้ความจริง