มือลั่น

 แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก มือลั่น สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง มือลั่น แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก (JSPKK)
เนื้อร้อง: Padung Songsang, Supakit Thinjunทำนอง: JSPKKดนตรี: Aติดต่องานแสดง: 0845313221

A Bm | C#m Bm |
A Bm | C#m Bm |

พี่AคงจะดีมากไBmป..ใช่ไหมเธอC#mม่เคยนอกใจ ไม่สนใคBmร มีเพียงเธอก็Aให้เธอทั้งหัวใจBm แต่เสือกไม่พอใจเธC#mแอบมีเค้ามาอีกคBmน พี่สุดจะทนกับตัวเธอ

 A มันเจ็บช้ำBm มันเจ็บช้ำ มันเจ็บใC#mจ มันเจ็บใจ  มันเจ็บใBmจ มันเจ็บใจ ไม่รู้ทำไมA ไม่รู้ทำไม  มันปวดร้าBmว มันปวดร้าว มันปวดใC#mจ มันปวดใจ  มันปวดใBmจ มันปวดใจ ทำได้ยังไง ทำได้ยังไง

 A ก็เพราะพี่หนะรักเอ็Bmง พี่ถึงได้เป็นแบบนี้C#m  ที่ทำไปมันเผลอตัBmว เพราะด้วยอารมณ์ตัวเอง A จริง ๆ ฉันควรโกรธเธBmอ ที่เธอนอกใจวันนั้C#m  แต่สุดท้ายพี่ต่อยมัBmน เพราะมือพี่ลั่นไปเอง

 A  โอ้โอ้Bmย.. โอ้โอ้C#mย..   โอ้โอ้Bmย โอย..ยA   โอ้โอ้Bmย.. โอ้โอ้C#mย..   โอ้โอ้Bmย มือพี่ลั่นไปเอง

A Bm | C#m Bm |
A Bm | C#m Bm |

โดนเธอหลAอก มันปวดใจบันทึกลงไBmปในเซลล์ประสาทพี่ให้เธC#mอ ทั้งเงิน ทั้งทองแต่พี่กลับต้อBmงโดนเทกระจาดถ้าเธอAจะจากและหากไม่รัBmก อย่าทำให้เชื่อใจเธอทำC#mความรักเราพังแต่ดันต่อยมัBmน ไม่รู้ทำไมเป็นเพราะอะไรAถ้าเธอจะไป ก็ทิ้งพี่ไว้Bm ก็คงต้องยอมก็คิC#mดว่าเป็นดอกฟ้าสุดท้ายรู้ว่Bmาเธอมันแค่ดอก...

* | ** | *** | *** |

A Bm | C#m Bm |

เพราะมือพี่ลั่นไปเA Bm | C#m Aอง..มือพี่ลั่นไปเอAง..คอร์ดเพลง มือลั่น แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก (JSPKK)

เนื้อเพลง มือลั่น แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก (JSPKK)พี่คงจะดีมากไปใช่ไหมเธอ ไม่เคยนอกใจ ไม่สนใคร มีเพียงเธอ ก็ให้เธอทั้งหัวใจ แต่เสือกไม่พอใจเธอ แอบมีเค้ามาอีกคน พี่สุดจะทนกับตัวเธอ มันเจ็บช้ำ มันเจ็บช้ำ มันเจ็บใจ มันเจ็บใจ มันเจ็บใจ มันเจ็บใจ ไม่รู้ทำไม ไม่รู้ทำไม มันปวดร้าว มันปวดร้าว มันปวดใจ มันปวดใจ มันปวดใจ มันปวดใจ ทำได้ยังไง ทำได้ยังไง ก็เพราะพี่หนะรักเอ็ง พี่ถึงได้เป็นแบบนี้ ที่ทำไปมันเผลอตัว เพราะด้วยอารมณ์ตัวเอง จริงๆฉันควรโกรธเธอ ที่เธอนอกใจวันนั้น แต่สุดท้ายพี่ต่อยมัน เพราะมือพี่ลั่นไปเอง โอ้โอ้ย โอ้โอ้ย โอ้โอ้ย โอยย โอ้โอ้ย โอ้โอ้ย โอ้โอ้ย มือพี่ลั่นไปเอง โดนเธอหลอก มันปวดใจ บันทึกลงไปในเซลล์ประสาท พี่ให้เธอ ทั้งเงิน ทั้งทอง แต่พี่กลับต้องโดนเทกระจาด ถ้าเธอจะจาก และหากไม่รัก อย่าทำให้เชื่อใจ เธอทำความรักเราพัง แต่ดันต่อยมัน ไม่รู้ทำไม เป็นเพราะอะไร ถ้าเธอจะไป ก็ทิ้งพี่ไว้ ก็คงต้องยอม ก็คิดว่าเป็นดอกฟ้า สุดท้ายรู้ว่าเธอมันแค่ดอก เพราะมือพี่ลั่นไปเอง มือพี่ลั่นไปเอง