หน้าที่ลูกผู้ชาย

วงไออุ่น, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

หน้าที่ลูกผู้ชาย เดี่ยว วงไออุ่น

G D | C G |G D | C G |

เหม่อมองท้องฟ้Gายามค่ำคืDทนกล้ำกลืCนด้วยความเหGงาคิดถึงคนรัGกที่บ้านเรDป่านนี้เธCอคงนอนหลับGแล้ว

ด้วยใจที่รัGกและผูกพัDนธ์ยามจากกัCนก็คิดถึGฝากดาวบนฟ้Gาให้คะนึDช่วยบอกให้เธCอ..คิดDถึงฉันบ้าGง..

วันนี้Em..จากกัDน..ด้วยคำBmสัญญEmา..กล่าววาจAmา.. ว่าเราDจะไม่ลืมกัGน..ด้วยหน้าที่Cของลูกผู้ชาDย ชีวีสลาBmย ก็ไม่หวั่EmขอเพียงเธAmออย่าลืมกัDน..ขอให้เรAmายังรักกัDน..เหมือนเดิมตามคำGสัญญา  D

C D |

เวลาตอนนี้Gเธออยู่กับใคDรู้ไหมว่าใจCฉันห่วงหGอาการมันฟ้อGงตอนหลับตาDอยากเห็นแต่หน้CาของเธG

** |

C D | Bm Em |Am D | G |
C D | Bm Em |C | D |

** |

ขอเพียงเธAmออย่าลืมกัDน..ขอให้เรAmายังรักกัDน..เหมือนเดิมตามคำสัญญา

G D | C G | ( x2 )