นางฟ้าดอกปุด

 เอนก ควนขนุน  เพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง นางฟ้าดอกปุด เอนก ควนขนุน ร็อคพันทาง
เนื้อร้อง/ทำนอง: เอนก ควนขนุน

A E | F#m E |
A E | F#m E |

 A มันนอนเกลือกกลิ้Eง..เหมือนถูกยิงนอนชัF#m  พอจนเสียหลัEก คนรักเป็นอื่A E A เหมือนหมาขาด้วEน  สามขาอยากยืF#m  เพราะจนทนฝืEน ยืนไม่มีหลัA E

 A แม่ไก่ พอไข่E.. ไม่เคยได้ฟัF#m  เพราะเราจนหนัEก ต้มเจี้ยนเหี้ยนหมA E A นกกรงตาบอEด..แขวนใต้ต้นชF#m  ทอดแกล้มเหล้าหมEด ประชดยามจA E

แกงเลียงหอยขDม น้องชมว่าหวF#mานลวกทิยอกอEม น้องว่าหรอยจ้าAแกงเลียงขี้เหล็Dก แข็งแผ็กแหละน้องเห้F#mมือสั่นตีนเซ่Eอ ตอนเธอรักฉัAนางฟ้าดอกปุEด มงกุฎพลกยาF#mรักแล้งแห้งยEาง นางมาจางหาAมาลัยใบยาEง..แขวนไว้เดียวดาF#mเงินจางนางหาEย แม่ยายกีดAกัน..E

A E | F#m E |
A E | F#m E |

 A น้ำตาย้อยป็อEก..ไหลล้นพลกยาF#m  รักแล้งแห้งยEาง น้องมาจางหA Eาย A มาลัยใบยาEง..แขวนไว้เดียวดาF#m  เงินจางนางหEาย แม่ยายกีดAกัน.. E

 A มีดกรีดเปลือกยEาง รักน้องจนตาF#m  เงินจางนางหEาย แม่ยายยิกAฟัน.. A7

** |

 A มีดกรีดเปลือกยEาง รักน้องจนตาF#m  เงินจางนางหEาย แม่ยายยิ| A E | Aกฟัน..คอร์ดเพลง นางฟ้าดอกปุด เอนก ควนขนุน ร็อคพันทาง

เนื้อเพลง นางฟ้าดอกปุด เอนก ควนขนุน ร็อคพันทาง มันนอนเกลือกกลิ้งเหมือนถูกยิงนอนชัก พอจนเสียหลัก คนรักเป็นอื่น เหมือนหมาขาด้วน สามขาอยากยืน เพราะจนทนฝืน ยืนไม่มีหลัก แม่ไก่ พอไข่ ไม่เคยได้ฟัก เพราะเราจนหนัก ต้มเจี้ยนเหี้ยนหมด นกกรงตาบอดแขวนใต้ต้นชด ทอดแกล้มเหล้าหมด ประชดยามจน แกงเลียงหอยขม น้องชมว่าหวาน ลวกทิยอกอม น้องว่าหรอยจ้าน แกงเลียงขี้เหล็ก แข็งแผ็กแหละน้องเห้อ มือสั่นตีนเซ่อ ตอนเธอรักฉัน นางฟ้าดอกปุด มงกุฎพลกยาง รักแล้งแห้งยาง นางมาจางหาย มาลัยใบยางแขวนไว้เดียวดาย เงินจางนางหาย แม่ยายกีดกัน น้ำตาย้อยป็อกไหลล้นพลกยาง รักแล้งแห้งยาง น้องมาจางหาย มาลัยใบยางแขวนไว้เดียวดาย เงินจางนางหาย แม่ยายกีดกัน มีดกรีดเปลือกยาง รักน้องจนตาย เงินจางนางหาย แม่ยายยิกฟัน มีดกรีดเปลือกยาง รักน้องจนตาย เงินจางนางหาย แม่ยายยิกฟัน