นางฟ้าดอกปุด

เอนก ควนขนุนแนวเพลง: ใต้, เพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

นางฟ้าดอกปุด เอนก ควนขนุน ร็อคพันทาง

A E | F#m E |
A E | F#m E |

 A มันนอนเกลือกกลิ้Eง..เหมือนถูกยิงนอนชัF#m  พอจนเสียหลัEก คนรักเป็นอื่A E A เหมือนหมาขาด้วEน  สามขาอยากยืF#m  เพราะจนทนฝืEน ยืนไม่มีหลัA E

 A แม่ไก่ พอไข่E.. ไม่เคยได้ฟัF#m  เพราะเราจนหนัEก ต้มเจี้ยนเหี้ยนหมA E A นกกรงตาบอEด..แขวนใต้ต้นชF#m  ทอดแกล้มเหล้าหมEด ประชดยามจA E

แกงเลียงหอยขDม น้องชมว่าหวF#mานลวกทิยอกอEม น้องว่าหรอยจ้าAแกงเลียงขี้เหล็Dก แข็งแผ็กแหละน้องเห้F#mมือสั่นตีนเซ่Eอ ตอนเธอรักฉัAนางฟ้าดอกปุEด มงกุฎพลกยาF#mรักแล้งแห้งยEาง นางมาจางหาAมาลัยใบยาEง..แขวนไว้เดียวดาF#mเงินจางนางหาEย แม่ยายกีดAกัน..E

A E | F#m E |
A E | F#m E |

 A น้ำตาย้อยป็อEก..ไหลล้นพลกยาF#m  รักแล้งแห้งยEาง น้องมาจางหA Eาย A มาลัยใบยาEง..แขวนไว้เดียวดาF#m  เงินจางนางหEาย แม่ยายกีดAกัน.. E

 A มีดกรีดเปลือกยEาง รักน้องจนตาF#m  เงินจางนางหEาย แม่ยายยิกAฟัน.. A7

** |

 A มีดกรีดเปลือกยEาง รักน้องจนตาF#m  เงินจางนางหEาย แม่ยายยิ| A E | Aกฟัน..