นิทานอีสัส

 นิทานอีสัส  อ๊อด เรืองศักดิ์  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง นิทานอีสัส อ๊อด เรืองศักดิ์ พอดีม่วน
เนื้อร้อง/ทำนอง: สะเลอปี้เรียบเรียง: ห่มสามสาเร็คคอร์ดสังกัดค่าย: พอดีม่วน STUDIOติดต่องานแสดง: 0837899325

Fm | Fm |C | C |

C# | D# |Cm | Fm |
C# | D# |Fm |

สวัสดีครัFmบผมมีนิทานเรื่องหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องราA#mวของชายกับหญิงสองคนแรก ๆD# กะหวานกะฮักพอป่านสิยกดากดม พุ่นแหG#ลว

เวลA#mาล่วงเลยเป็นปีชายD#ผู้จงรักภักดีต้องจากนาCmงอันเป็นที่รักไปไกFmนางผู้นั้นรับปาC#กจะรักเพียงเจ้ายอดชาD#สิรออ้าFmยเด้อ..

จนเวลาC#หลายปีผ่านไปD#ได้เวลาที่ชาCmยคนนั้นจะกลับมFmหัวใจแทบสลาC#ย เจ้าลักมีใหม่ได้ปีกว่D#เจ้าผิดคำสัญญาC.. ต่ออ้าFm

นิทานเรื่องนี้C#..สอนให้อ้ายฮู้ว่D#อย่าถิ่มอย่าป๋าCmให้คนฮักอยู่ไกFmเพราะความมีแฮC#งมันบ่ปรานีไผD# จำไว้เลยG# CหนานิทานบัดสC#บ เลยจบด้วยความเสียใจD#คือเฮ็ดกันไCmด้ ฮ้ายกว่าเว้ากับหมFmสัญญาไว้C#..คงบ่ได้มีค่D#ต้องเสียน้ำตาC..  ให้นิทานอิสั(Fm)

Fm | Fm |C | C |

* | ** |

C# | D# |Cm | Fm |
C# | D# |G# | C |

C# | D# |Cm | Fm |
C# | D# |G# | C |C | Fm |

** |

C# | D# |Cm | Fm |
C# | D# |Fm |คอร์ดเพลง นิทานอีสัส อ๊อด เรืองศักดิ์ พอดีม่วน

เนื้อเพลง นิทานอีสัส อ๊อด เรืองศักดิ์ พอดีม่วนสวัสดีครับผมมีนิทานเรื่องหนึ่ง ซึ่งมันเป็นเรื่องราวของชายกับหญิงสองคน แรกๆกะหวานกะฮัก พอป่านสิยกดากดม พุ่นแหลว เวลาล่วงเลยเป็นปี ชายผู้จงรักภักดีต้องจากนางอันเป็นที่รักไปไกล นางผู้นั้นรับปากจะรักเพียงเจ้ายอดชาย สิรออ้ายเด้อ จนเวลาหลายปีผ่านไป ได้เวลาที่ชายคนนั้นจะกลับมา หัวใจแทบสลาย เจ้าลักมีใหม่ได้ปีกว่า เจ้าผิดคำสัญญา ต่ออ้าย นิทานเรื่องนี้สอนให้อ้ายฮู้ว่า อย่าถิ่มอย่าป๋าให้คนฮักอยู่ไกล เพราะความมีแฮงมันบ่ปรานีไผ จำไว้เลยหนา นิทานบัดสบ เลยจบด้วยความเสียใจ คือเฮ็ดกันได้ ฮ้ายกว่าเว้ากับหมา สัญญาไว้คงบ่ได้มีค่า ต้องเสียน้ำตา ให้นิทานอิสัส