น้องสิไปแห่

 จินตหรา ฟ้าใส  น้องสิไปแห่  หมอลำ  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง น้องสิไปแห่ จินตหรา ฟ้าใส ท็อปไลน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุริยัณต์ ปากศรีเรียบเรียง: อ.สวัสดิ์ สารคามสังกัดค่าย: ท็อปไลน์มิวสิคติดต่องานแสดง: 0817111059

Gm |

Dm F Gm |

สิไปแห่กับน้องบ่Gm.. สิไปแห่กับน้องบ่Dm..สิไปแห่กับน้องบ่C..  สิFไปแห่Dmกับน้องบ่Gm..

Gm | Gm |Gm | Gm |
Gm | Gm |Gm |

Gm | F |F Dm | Gm |

สิไปแGmห่ น้องสิไปแGmห่สิไปแGmห่ แห่ แห่อ้อมบ้าGmสิไปแGmห่ น้องสิไปแGmห่สิไปแGmห่ แห่ แห่อ้อมบ้าGm

Gm | Gm |Gm | Gm |Gm |

ใส่ซ่งฮัดเป้Gmา  สั้นจำเหง้าขาCทาปากแต่งหน้Cา  เสื้อน้อยแอวลอDmมัดผมริกกิ๊Gmก  กระเป๋าสำอาGmบ่าวเห็นตาค้Cาง  เป่าปากโห่ปี๊Dmสวมเกิบรองเท้Dmา  เทิงใส่เกิบคีGmน้องรีบน้องรีCบ ไปจีบอยู่หน้ารDmเหล้าเบียร์หิ้วเอาหC | Fมด..ขึ้นรถมอเตอร์ไซGmค์

* |

Gm | Gm |Gm | Gm |Gm |

มอไซด์ไหง่กลุ้Gmม  เป็นกลุ่มเป็นแก๊Gmงค์ฟ้าวแฮงฟ้าวแฮCง ควันปานสุมไDmฮ่บ้านเหนือเสือใGmต้  ใกล้ไกลส่ำใด๋Gmขอให้ได้ฮิCน  บ่คร้านเรื่องไปDmข้ามถิ่นข้ามเขDmต  บ่ย่านผู้ใDmด๋มักคักเบิดใจC  สั่นใส่ซด ๆDmดนตรีสดเคลื่อนที่C | F..นี่ละว่ารถแGmห่

Gm | F |F Dm | Gm |

เอ๊าหย่าว ๆ ๆGm เอ๊าหย่าว เอ๊าหย่าว ๆ ๆFเอ๊าหย่าว ๆ ๆF เอ๊าหย่Dmาว เอ๊าหย่าว ๆ ๆGmเอ๊าโยก ๆ ๆDm เอ๊าโยก เอ๊าโยก ๆ ๆ Fโยก ๆ ๆF  ผู้ละโบกสองโบFผู้ละโบกสองโบFก โบก ๆ ๆ ๆFยกซDmดหน้ารถแGmห่

เอ๊าเด้ง ๆ ๆGm เอ๊าเด้ง เอ๊าเด้ง ๆ ๆFเอ๊าเด้ง ๆ ๆF เอ๊าเด้Dmง เอ๊าเด้ง ๆ ๆGmเอ๊าเด้า ๆ ๆDm เอ๊าเด้า เอ๊าเด้า ๆ ๆFเอ๊าเด้า ๆ ๆF  เอ๊าเด้า ๆ ๆFเอ๊าเด้า ๆ ๆF  ปลิ้นเพDmลาใส่รถแGmห่..

Gm | F |F Dm | Gm |

ถึงเมื่อยแอ่แGmล้  แต่บ่เคยคร้Gmานแดดฮ้อนปานได๋C สู้ได้บ่แDmพ้บ่แคร์สายตGmา  นินทามาโลCกระโดดโตลอCย เด้ากลางอากาDmมาตีลังกGmา ฮอดบ่ปูสาGmเสียงกลองตีจาCด  เด้งเด้าไหว่ ๆDmขึ้นหย่มฮ๊วบ Gmๆ  โหนห้อยก๊กไGmม้อันที่ทำไC | Fป..กะย้อนหนูมักม่Gm | Gmวน

* |

Gm | Gm |Gm | Gm |Gm |
Gm | Gm |Gm | Gm |Gm |

Gm | F |F Dm | Gm |

** | *** |

Gm | F |F Dm | Gm |

**** |

* |

Gm | Gm |Gm | Gm |Gm |
Gm | Gm |Gm | Gm |Gm |

Gm | F |F Dm | Gm |คอร์ดเพลง น้องสิไปแห่ จินตหรา ฟ้าใส ท็อปไลน์

เนื้อเพลง น้องสิไปแห่ จินตหรา ฟ้าใส ท็อปไลน์สิไปแห่กับน้องบ่ สิไปแห่กับน้องบ่ สิไปแห่กับน้องบ่ สิไปแห่กับน้องบ่ สิไปแห่ น้องสิไปแห่ สิไปแห่ แห่ แห่อ้อมบ้าน สิไปแห่ น้องสิไปแห่ สิไปแห่ แห่ แห่อ้อมบ้าน ใส่ซ่งฮัดเป้า สั้นจำเหง้าขา ทาปากแต่งหน้า เสื้อน้อยแอวลอย มัดผมริกกิ๊ก กระเป๋าสำอาง บ่าวเห็นตาค้าง เป่าปากโห่ปี๊ป สวมเกิบรองเท้า เทิงใส่เกิบคีบ น้องรีบน้องรีบ ไปจีบอยู่หน้ารถ เหล้าเบียร์หิ้วเอาหมด ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ มอไซด์ไหง่กลุ้ม เป็นกลุ่มเป็นแก๊งค์ ฟ้าวแฮงฟ้าวแฮง ควันปานสุมไฮ่ บ้านเหนือเสือใต้ ใกล้ไกลส่ำใด๋ ขอให้ได้ฮิน บ่คร้านเรื่องไป ข้ามถิ่นข้ามเขต บ่ย่านผู้ใด๋ มักคักเบิดใจ สั่นใส่ซดๆดนตรีสดเคลื่อนที่ นี่ละว่ารถแห่ เอ๊าหย่าวๆๆเอ๊าหย่าว เอ๊าหย่าวๆๆเอ๊าหย่าวๆๆเอ๊าหย่าว เอ๊าหย่าวๆๆเอ๊าโยกๆๆเอ๊าโยก เอ๊าโยกๆๆโยกๆๆผู้ละโบกสองโบก ผู้ละโบกสองโบก โบกๆๆๆยกซดหน้ารถแห่ เอ๊าเด้งๆๆเอ๊าเด้ง เอ๊าเด้งๆๆเอ๊าเด้งๆๆเอ๊าเด้ง เอ๊าเด้งๆๆเอ๊าเด้าๆๆเอ๊าเด้า เอ๊าเด้าๆๆเอ๊าเด้าๆๆเอ๊าเด้าๆๆเอ๊าเด้าๆๆปลิ้นเพลาใส่รถแห่ ถึงเมื่อยแอ่แล้ แต่บ่เคยคร้าน แดดฮ้อนปานได๋ สู้ได้บ่แพ้ บ่แคร์สายตา นินทามาโลด กระโดดโตลอย เด้ากลางอากาศ มาตีลังกา ฮอดบ่ปูสาด เสียงกลองตีจาด เด้งเด้าไหว่ๆขึ้นหย่มฮ๊วบๆโหนห้อยก๊กไม้ อันที่ทำไป กะย้อนหนูมักม่วน