น้องสิไปแห่

จินตหรา ฟ้าใส, แนวเพลง: หมอลำ,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

น้องสิไปแห่ จินตหรา ฟ้าใส ท็อปไลน์

Gm |

Dm F Gm |

สิไปแห่กับน้องบ่Gm.. สิไปแห่กับน้องบ่Dm..สิไปแห่กับน้องบ่C..  สิFไปแห่Dmกับน้องบ่Gm..

Gm | Gm |Gm | Gm |
Gm | Gm |Gm |

Gm | F |F Dm | Gm |

สิไปแGmห่ น้องสิไปแGmห่สิไปแGmห่ แห่ แห่อ้อมบ้าGmสิไปแGmห่ น้องสิไปแGmห่สิไปแGmห่ แห่ แห่อ้อมบ้าGm

Gm | Gm |Gm | Gm |Gm |

ใส่ซ่งฮัดเป้Gmา  สั้นจำเหง้าขาCทาปากแต่งหน้Cา  เสื้อน้อยแอวลอDmมัดผมริกกิ๊Gmก  กระเป๋าสำอาGmบ่าวเห็นตาค้Cาง  เป่าปากโห่ปี๊Dmสวมเกิบรองเท้Dmา  เทิงใส่เกิบคีGmน้องรีบน้องรีCบ ไปจีบอยู่หน้ารDmเหล้าเบียร์หิ้วเอาหC | Fมด..ขึ้นรถมอเตอร์ไซGmค์

* |

Gm | Gm |Gm | Gm |Gm |

มอไซด์ไหง่กลุ้Gmม  เป็นกลุ่มเป็นแก๊Gmงค์ฟ้าวแฮงฟ้าวแฮCง ควันปานสุมไDmฮ่บ้านเหนือเสือใGmต้  ใกล้ไกลส่ำใด๋Gmขอให้ได้ฮิCน  บ่คร้านเรื่องไปDmข้ามถิ่นข้ามเขDmต  บ่ย่านผู้ใDmด๋มักคักเบิดใจC  สั่นใส่ซด ๆDmดนตรีสดเคลื่อนที่C | F..นี่ละว่ารถแGmห่

Gm | F |F Dm | Gm |

เอ๊าหย่าว ๆ ๆGm เอ๊าหย่าว เอ๊าหย่าว ๆ ๆFเอ๊าหย่าว ๆ ๆF เอ๊าหย่Dmาว เอ๊าหย่าว ๆ ๆGmเอ๊าโยก ๆ ๆDm เอ๊าโยก เอ๊าโยก ๆ ๆ Fโยก ๆ ๆF  ผู้ละโบกสองโบFผู้ละโบกสองโบFก โบก ๆ ๆ ๆFยกซDmดหน้ารถแGmห่

เอ๊าเด้ง ๆ ๆGm เอ๊าเด้ง เอ๊าเด้ง ๆ ๆFเอ๊าเด้ง ๆ ๆF เอ๊าเด้Dmง เอ๊าเด้ง ๆ ๆGmเอ๊าเด้า ๆ ๆDm เอ๊าเด้า เอ๊าเด้า ๆ ๆFเอ๊าเด้า ๆ ๆF  เอ๊าเด้า ๆ ๆFเอ๊าเด้า ๆ ๆF  ปลิ้นเพDmลาใส่รถแGmห่..

Gm | F |F Dm | Gm |

ถึงเมื่อยแอ่แGmล้  แต่บ่เคยคร้Gmานแดดฮ้อนปานได๋C สู้ได้บ่แDmพ้บ่แคร์สายตGmา  นินทามาโลCกระโดดโตลอCย เด้ากลางอากาDmมาตีลังกGmา ฮอดบ่ปูสาGmเสียงกลองตีจาCด  เด้งเด้าไหว่ ๆDmขึ้นหย่มฮ๊วบ Gmๆ  โหนห้อยก๊กไGmม้อันที่ทำไC | Fป..กะย้อนหนูมักม่Gm | Gmวน

* |

Gm | Gm |Gm | Gm |Gm |
Gm | Gm |Gm | Gm |Gm |

Gm | F |F Dm | Gm |

** | *** |

Gm | F |F Dm | Gm |

**** |

* |

Gm | Gm |Gm | Gm |Gm |
Gm | Gm |Gm | Gm |Gm |

Gm | F |F Dm | Gm |