นักเลงบ่ย่าน

 นักเลงบ่ย่าน  ลำเพลิน วงศกร  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง นักเลงบ่ย่าน ลำเพลิน วงศกร

D# |

นักเลงบ่ย่านG#เด้อ  ข่อยย่านแต่ตรวจเงี่FmยวคันมาคนเดีC#ยว มันเสียวสันหลัFmไปเป็นกลุ่C#ม อบอุ่นใจจัC#ฟังเด้อสูฟัD#ง ระวังหลังให้แหD#น่

นักเลงบ่ย่านG#เด้อ  ข่อยย่านแต่ถืกเป่Fmย่านเพิ่นว่าเมC#า ย่านว่าบ่เที่Fmยงจักเป็นจั่งใC#ด๋ โลกมันสีเอี่ยง ๆC#เป็นทรงบ่เที่D#ยงจักหน่อยเด้อครัD#

นักเลงบ่ย้านG#เด้อ  ข่อยย่านแต่หมาหFmมู่ส่อยเบิ่งแหน่สูC# กูนี้แฮงเสีFmยวหมอลำบ้านใด๋C#เฮากะพากันเที่C#ยวถ้าเผลอแว็บเดีD#ยว ได้เป็นผู้กองเอ๊าะเย๊D#าะ.. D#   อยู่หน้าฮ้านหมอG# | Fm | A#m | D#ลำ D#   อยู่หน้าฮ้านหมอลำG#คอร์ดเพลง นักเลงบ่ย่าน ลำเพลิน วงศกร

เนื้อเพลง นักเลงบ่ย่าน ลำเพลิน วงศกรนักเลงบ่ย่านเด้อ ข่อยย่านแต่ตรวจเงี่ยว คันมาคนเดียว มันเสียวสันหลัง ไปเป็นกลุ่ม อบอุ่นใจจัง ฟังเด้อสูฟัง ระวังหลังให้แหน่ นักเลงบ่ย่านเด้อ ข่อยย่านแต่ถืกเป่า ย่านเพิ่นว่าเมา ย่านว่าบ่เที่ยง จักเป็นจั่งใด๋ โลกมันสีเอี่ยงๆเป็นทรงบ่เที่ยงจักหน่อยเด้อครับ นักเลงบ่ย้านเด้อ ข่อยย่านแต่หมาหมู่ ส่อยเบิ่งแหน่สู กูนี้แฮงเสียว หมอลำบ้านใด๋เฮากะพากันเที่ยว ถ้าเผลอแว็บเดียว ได้เป็นผู้กองเอ๊าะเย๊าะ อยู่หน้าฮ้านหมอลำ อยู่หน้าฮ้านหมอลำ