ไปฮักกันสา

 แก๊งปากซอย  แสน นากา  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ไปฮักกันสา แสน นากา
เนื้อร้อง/ทำนอง: พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

Bm G | A Bm |

Bm G | A D |
Bm G | A |

อยู่ดี ๆBm อ้ายกะเป็นคนอื่Gที่ได้แต่ยืนAแนมเบิ่งเจ้ากับเขDคือสิดีBmใจคัก จากอากาF#mรของเจ้าจนลืมครEmาวว่ายังมีอ้าA

หากโลกนี้Bmบ่มีความบังเอิGอ้ายคงหลงเพลิAนว่าเจ้าฮักเบิดใBmฮอดมื้อนี้Gอ้ายถึงได้เข้าใจF#mว่าไผเป็นไผEm..ในใจเจ้านั้A

เจ้ากับเขEmาเอาแต่จับมือถือแขนนี่บ้อคนเลิกDกันเจ้ากับเขEmาเอาแต่ถามข่าวเว้ากัGจังแม่นอ้ายเหลือAใจ

ในเมื่อเจ้DายังฮักเขาอAยู่เขากับเจ้BmายังฮักกันอAยู่คนมาทีหลัGง มันกะเลยบ่ฮู้F#mสิไปลี้Em ไปตายหม่องได๋Aขอบใจเด้Dอที่เฮ็ดให้เห็Aบ่ปล่อยให้อ้ายเป็F#mนคนโง่งมงาBmถ่านไฟเก่Gาถ้ามันยังบ่เบิดไฟAกะให้ไปฮักกันส(D)

D | D |

ยืนโง่ ๆBm กะย่อนเบิดความว่Gเป็นโตเกะกAะ..แบบบ่ได้ตั้งใจDกะหลูโตBmนเจ้าของ แต่เฮ็ดหยัF#mงบ่ได้เจ็บหัวใEmจคักหลายแท้ว่A

คือบ่กันBmอ้ายออกไปแหGน่สิได้ดูแAลกันแบบบ่มีปัญหBmเมื่อGโตจริงของเจ้F#mากลับมาอ้ายกะบ่ว่Emา แค่เห็นใจกัA

* | ** |

Bm G | A D |Bm G | A |
Bm G | A D |Bm G | A |

* | ** |คอร์ดเพลง ไปฮักกันสา แสน นากา

เนื้อเพลง ไปฮักกันสา แสน นากาอยู่ดีๆอ้ายกะเป็นคนอื่น ที่ได้แต่ยืนแนมเบิ่งเจ้ากับเขา คือสิดีใจคัก จากอาการของเจ้า จนลืมคราวว่ายังมีอ้าย หากโลกนี้บ่มีความบังเอิญ อ้ายคงหลงเพลินว่าเจ้าฮักเบิดใจ ฮอดมื้อนี้อ้ายถึงได้เข้าใจ ว่าไผเป็นไผในใจเจ้านั้น เจ้ากับเขาเอาแต่จับมือถือแขน นี่บ้อคนเลิกกัน เจ้ากับเขาเอาแต่ถามข่าวเว้ากัน จังแม่นอ้ายเหลือใจ ในเมื่อเจ้ายังฮักเขาอยู่ เขากับเจ้ายังฮักกันอยู่ คนมาทีหลัง มันกะเลยบ่ฮู้ สิไปลี้ ไปตายหม่องได๋ ขอบใจเด้อที่เฮ็ดให้เห็น บ่ปล่อยให้อ้ายเป็นคนโง่งมงาย ถ่านไฟเก่าถ้ามันยังบ่เบิดไฟ กะให้ไปฮักกันสา ยืนโง่ๆกะย่อนเบิดความว่า เป็นโตเกะกะแบบบ่ได้ตั้งใจ กะหลูโตนเจ้าของ แต่เฮ็ดหยังบ่ได้ เจ็บหัวใจคักหลายแท้ว่า คือบ่กันอ้ายออกไปแหน่ สิได้ดูแลกันแบบบ่มีปัญหา เมื่อโตจริงของเจ้ากลับมา อ้ายกะบ่ว่า แค่เห็นใจกัน