ปีศาจไอที นักเลงคีย์บอร์ด

 คาราบาว  เทียรี่ เมฆวัฒนา  เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ปีศาจไอที นักเลงคีย์บอร์ด เทียรี่ คาราบาว
เนื้อร้อง/เรียบเรียง: เทียรี่ เมฆวัฒนา, เจสซี่ เมฆวัฒนาทำนอง: เทียรี่ เมฆวัฒนา

G Em | C D |
G Em | C D |

 G จะโพสต์อะไEmร ก็โพสต์ไC Dป.. G จะโพสต์อะไEmร อย่าใจร้อC D G จะโพสต์อะไEmรให้คิดก่อC  ก่อนที่Dจะโพสต์ไG Em | C D

 G จะไลค์อะไEmร ก็ไลค์ไC D G จะไลค์อะไEmร อย่าใจร้อC D G จะไลฟ์อะไEmร ให้คิดก่อC  ก่อนที่Dจะไลฟ์ไG Em | C D

 C ในโลกที่แสDนกว้างไกG Emล.. C เทคโนโลยีDก็มากG Emมี.. C แต่อย่าเป็นปีDศาจไอทีG Em.. Cm อย่าเป็นนักเลDงคียบอร์ด

 G อย่าเป็นปีศาEmจไอทีC อย่าเป็นนักเลDงคียบอร์ด G อย่าเป็นปีศาEmจไอทีC อย่าเป็นนักเลDงคียบอร์ด

G Em | C D |

 G แชร์สิ่งที่ดีEmให้แก่กัC D G ไม่แชร์สิ่งที่Emเป็นโทC D G แชร์สิ่งที่เป็EmนประโยCชน์  แต่ต้องชัDวร์ก่อนแชG Em | C Dร์

G Em | C D |G Em | C D |
G Em | C D |G Em | C D |

* | ** |

 G จะเฟส จะไลEmน์ หรือไอC Dจี G ใช้ถูกวิธีEm อย่าใช้ผิC D G อย่าโพสต์ทุกอย่Emางที่เราคิC  แต่คิดทุกอย่Dางที่เราโพสG Em | C Dต์

* | ** |

 G อย่าเป็นปีศาEmจไอทีC อย่าเป็นนักเลDงคียบอร์G

Cm D | G Em |Cm D G |คอร์ดเพลง ปีศาจไอที นักเลงคีย์บอร์ด เทียรี่ คาราบาว

เนื้อเพลง ปีศาจไอที นักเลงคีย์บอร์ด เทียรี่ คาราบาวจะโพสต์อะไร ก็โพสต์ไป จะโพสต์อะไร อย่าใจร้อน จะโพสต์อะไรให้คิดก่อน ก่อนที่จะโพสต์ไป จะไลค์อะไร ก็ไลค์ไป จะไลค์อะไร อย่าใจร้อน จะไลฟ์อะไร ให้คิดก่อน ก่อนที่จะไลฟ์ไป ในโลกที่แสนกว้างไกล เทคโนโลยีก็มากมี แต่อย่าเป็นปีศาจไอที อย่าเป็นนักเลงคียบอร์ด อย่าเป็นปีศาจไอที อย่าเป็นนักเลงคียบอร์ด อย่าเป็นปีศาจไอที อย่าเป็นนักเลงคียบอร์ด แชร์สิ่งที่ดีให้แก่กัน ไม่แชร์สิ่งที่เป็นโทษ แชร์สิ่งที่เป็นประโยชน์ แต่ต้องชัวร์ก่อนแชร์ จะเฟส จะไลน์ หรือไอจี ใช้ถูกวิธี อย่าใช้ผิด อย่าโพสต์ทุกอย่างที่เราคิด แต่คิดทุกอย่างที่เราโพสต์ อย่าเป็นปีศาจไอที อย่าเป็นนักเลงคียบอร์ด