ปีศาจไอที นักเลงคีย์บอร์ด

คาราบาว, แนวเพลง: เพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

ปีศาจไอที นักเลงคีย์บอร์ด - เทียรี่ คาราบาว

G Em | C D |
G Em | C D |

 G จะโพสต์อะไEmร ก็โพสต์ไC Dป.. G จะโพสต์อะไEmร อย่าใจร้อC D G จะโพสต์อะไEmรให้คิดก่อC  ก่อนที่Dจะโพสต์ไG Em | C D

 G จะไลค์อะไEmร ก็ไลค์ไC D G จะไลค์อะไEmร อย่าใจร้อC D G จะไลฟ์อะไEmร ให้คิดก่อC  ก่อนที่Dจะไลฟ์ไG Em | C D

 C ในโลกที่แสDนกว้างไกG Emล.. C เทคโนโลยีDก็มากG Emมี.. C แต่อย่าเป็นปีDศาจไอทีG Em.. Cm อย่าเป็นนักเลDงคียบอร์ด

 G อย่าเป็นปีศาEmจไอทีC อย่าเป็นนักเลDงคียบอร์ด G อย่าเป็นปีศาEmจไอทีC อย่าเป็นนักเลDงคียบอร์ด

G Em | C D |

 G แชร์สิ่งที่ดีEmให้แก่กัC D G ไม่แชร์สิ่งที่Emเป็นโทC D G แชร์สิ่งที่เป็EmนประโยCชน์  แต่ต้องชัDวร์ก่อนแชG Em | C Dร์

G Em | C D |G Em | C D |
G Em | C D |G Em | C D |

* | ** |

 G จะเฟส จะไลEmน์ หรือไอC Dจี G ใช้ถูกวิธีEm อย่าใช้ผิC D G อย่าโพสต์ทุกอย่Emางที่เราคิC  แต่คิดทุกอย่Dางที่เราโพสG Em | C Dต์

* | ** |

 G อย่าเป็นปีศาEmจไอทีC อย่าเป็นนักเลDงคียบอร์G

Cm D | G Em |Cm D G |