เปล่า

 ทรงไทย  เปล่า  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เปล่า ทรงไทย
เนื้อร้อง: นิติพงษ์ ห่อนาคทำนอง: ลาวกระทบไม้เรียบเรียง: ทรงไทยสังกัดค่าย: lookkonlekติดต่องานแสดง: 0823646153, 0917961596

A D | A D |
A D | A D |

เหม่Aอ.. ก็แค่นั้Dน.. ไม่เหม่Aอ ก็แค่นั้Dน..เธอคอC#mย..แต่ถามDฉัน เอาแต่ถามว่าเป็นอะไA Dร..

ตอAบ..ว่าแน่นDท้อง.. ผีเรืAอน..มาเข้าDฝัน..เธอบอC#mก..ไม่เชื่อDฉัน จะให้ฉันต้องทำยังไA D

 F#m  ฉันเป็นอะไรอยู่ ฉันเป็นอะไร E  ฉันมองผนังตึก ฉันยังสบาย D  ถามันก็ต้องตอบ ตอบถูกจะได้อะไรE

ก็ไม่ได้เป็นอะไDร ก็ไม่ได้โกรธได้แค้นอะไรEเปC#mล่า.. ก็ไม่ได้บวกหรือลบอะไF#mเอDอ.. ก็แค่ขี้เกียจจะคิดอะไรGอืEอ.. ก็แค่เธอมีคนรักใหม่

A D | A D |

ตอAบ..ก็แค่Dนั้น.. ไม่ตอAบ..ก็แค่Dนั้น..คว่ำบาC#mตร หรือคว่ำขัDน ทำไปแล้วจะได้อะไA Dเหม่Aอ..ไปเรื่องDนั้น.. แล้วเหม่Aอ..ไปเรื่องDโน้นฝนมC#mา.. ก็หน้าฝDน ก็เป็นคนเข้าใA D

* | ** |

A C#m | D E |
A C#m | G | E |

** |

A D | A D |
A D |

ก็แค่เธอมีคนรักใหA D | A Asus2ม่..คอร์ดเพลง เปล่า ทรงไทย

เนื้อเพลง เปล่า ทรงไทยเหม่อ ก็แค่นั้น ไม่เหม่อ ก็แค่นั้น เธอคอยแต่ถามฉัน เอาแต่ถามว่าเป็นอะไร ตอบว่าแน่นท้อง ผีเรือนมาเข้าฝัน เธอบอกไม่เชื่อฉัน จะให้ฉันต้องทำยังไง ฉันเป็นอะไรอยู่ ฉันเป็นอะไร ฉันมองผนังตึก ฉันยังสบาย ถามันก็ต้องตอบ ตอบถูกจะได้อะไร ก็ไม่ได้เป็นอะไร ก็ไม่ได้โกรธได้แค้นอะไร เปล่า ก็ไม่ได้บวกหรือลบอะไร เออ ก็แค่ขี้เกียจจะคิดอะไร อือ ก็แค่เธอมีคนรักใหม่ ตอบก็แค่นั้น ไม่ตอบก็แค่นั้น คว่ำบาตร หรือคว่ำขัน ทำไปแล้วจะได้อะไร เหม่อไปเรื่องนั้น แล้วเหม่อไปเรื่องโน้น ฝนมา ก็หน้าฝน ก็เป็นคนเข้าใจ ก็แค่เธอมีคนรักใหม่