ผู้บ่าวนินจา

  ต่าย อรทัย   หมอลำ   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ผู้บ่าวนินจา ต่าย อรทัย
เนื้อร้อง/ทำนอง: สมชาย ตรุพิมายเรียบเรียง: ปิยะวุฒิ ณ บางช้างสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ ติดต่องานแสดง: 0854847345

Dm A# | Dm |

มื้อสิมDmากะมา  มื้อสิหาC/Eยกะหาย..   AmงึดใจคนDmคัก..ส่องเฟA#ซกะหาย  เบิ่งไลA#น์เพิ่นกะบ่ทักอยากฮู้Amคัก น้องกำลังถูกฮักC..หรือถูกลืDmม..

Dm | Dm |Dm | Dm |

Dm | A# |C | F |Dm | A# | C | Dm |
Dm | Dm | Dm |

วิDmดีโอคอลกันแมบ ๆA#คุยกันแป๊บ ๆC อ้ายกะแว่บหายหน้Fละเฮ็DmดโตปานนินจA#า..ในหนังญี่ปุ่Cน แว่บมาแว่บไF

น้องกะเมื่อA#ย..คือกันเด้เนาะจั๊กสิให้คึดต่Cอ คึดนำส่ำใด๋Fแว่บมDmาสร้างความอุ่นใจCแต่แล้วกะหาAmย..        ไปจากชีDmวิต

โทรกะบ่รัDmบ บ่รับ บ่รับไลน์กะบ่อ่าCน บ่อ่าน บ่อ่าน ตาหน่ายคัAmก..จั๊กเป็นคนแบบใDmด๋

ผู้บ่าวนินA# | Cจา...มาหว่านความหวังไFว้ตอนยังบ่ให้ใจC กะเทียวไลก์ เทียวเม้Amนเป็นประจำหน่ำ ๆDm  หน่ำๆหน่ำๆ  หน่ำๆหน่ำๆมาเฮ็ดดีเฮ็ดC | Amนำ..          กะจนว่านางใจอ่อDm

ผู้บ่าวนินA# | Cจา...ได้ใจไปแล้Fว บ่เป็นคือแต่ก่อCความคิดฮอดขาดตอDmความฮักสิขาดตอCน..หรือจังใด๋จังใด๋ จังใด๋ จังใด๋ จังใด๋ จังใด๋Cอ้ายจึงกลายเป็นนินจา

Dm | Dm |Dm | Dm |

A# | C |Dm | Dm |
A# | C |Dm | Dm |

มื้อสิมDmากะมา มื้อสิหาCยกะหาย.. AmละงึดใจคนคัDmก..ส่องเฟA#ซกะหาย  เบิ่งไลA#น์เพิ่นกะบ่ทัก.. C  อยากฮู้คัAmก..น้องกำลังถูกฮักC หรือถูกลืDmม..

* | ** | *** |

Dm | Dm | Dm | Dm |

 Dm | A# | C | Fนิน...         จา.. Dm | A# | C | Fนิน...         จา..

Dm | Dm | Dm | Dm | ( x2 ) | Dm |คอร์ดเพลง ผู้บ่าวนินจา ต่าย อรทัย

เนื้อเพลง ผู้บ่าวนินจา ต่าย อรทัยมื้อสิมากะมา มื้อสิหายกะหาย งึดใจคนคัก ส่องเฟซกะหาย เบิ่งไลน์เพิ่นกะบ่ทัก อยากฮู้คัก น้องกำลังถูกฮัก หรือถูกลืม วิดีโอคอลกันแมบๆคุยกันแป๊บๆอ้ายกะแว่บหายหน้า ละเฮ็ดโตปานนินจา ในหนังญี่ปุ่น แว่บมาแว่บไป น้องกะเมื่อยคือกันเด้เนาะ จั๊กสิให้คึดต่อ คึดนำส่ำใด๋ แว่บมาสร้างความอุ่นใจ แต่แล้วกะหาย ไปจากชีวิต โทรกะบ่รับ บ่รับ บ่รับ ไลน์กะบ่อ่าน บ่อ่าน บ่อ่าน ตาหน่ายคัก จั๊กเป็นคนแบบใด๋ ผู้บ่าวนินจา มาหว่านความหวังไว้ ตอนยังบ่ให้ใจ กะเทียวไลก์ เทียวเม้นเป็นประจำ หน่ำๆหน่ำๆหน่ำๆหน่ำๆหน่ำๆมาเฮ็ดดีเฮ็ดนำ กะจนว่านางใจอ่อน ผู้บ่าวนินจา ได้ใจไปแล้ว บ่เป็นคือแต่ก่อน ความคิดฮอดขาดตอน ความฮักสิขาดตอนหรือจังใด๋ จังใด๋ จังใด๋ จังใด๋ จังใด๋ จังใด๋ อ้ายจึงกลายเป็นนินจา มื้อสิมากะมา มื้อสิหายกะหาย ละงึดใจคนคัก ส่องเฟซกะหาย เบิ่งไลน์เพิ่นกะบ่ทัก อยากฮู้คัก น้องกำลังถูกฮัก หรือถูกลืม นิน จา นิน จา