ผู้บ่าวนินจา

ต่าย อรทัย, แนวเพลง: หมอลำ,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ผู้บ่าวนินจา ต่าย อรทัย

Dm A# | Dm |

มื้อสิมDmากะมา  มื้อสิหาC/Eยกะหาย..   AmงึดใจคนDmคัก..ส่องเฟA#ซกะหาย  เบิ่งไลA#น์เพิ่นกะบ่ทักอยากฮู้Amคัก น้องกำลังถูกฮักC..หรือถูกลืDmม..

Dm | Dm |Dm | Dm |

Dm | A# |C | F |Dm | A# | C | Dm |
Dm | Dm | Dm |

วิDmดีโอคอลกันแมบ ๆA#คุยกันแป๊บ ๆC อ้ายกะแว่บหายหน้Fละเฮ็DmดโตปานนินจA#า..ในหนังญี่ปุ่Cน แว่บมาแว่บไF

น้องกะเมื่อA#ย..คือกันเด้เนาะจั๊กสิให้คึดต่Cอ คึดนำส่ำใด๋Fแว่บมDmาสร้างความอุ่นใจCแต่แล้วกะหาAmย..        ไปจากชีDmวิต

โทรกะบ่รัDmบ บ่รับ บ่รับไลน์กะบ่อ่าCน บ่อ่าน บ่อ่าน ตาหน่ายคัAmก..จั๊กเป็นคนแบบใDmด๋

ผู้บ่าวนินA# | Cจา...มาหว่านความหวังไFว้ตอนยังบ่ให้ใจC กะเทียวไลก์ เทียวเม้Amนเป็นประจำหน่ำ ๆDm  หน่ำๆหน่ำๆ  หน่ำๆหน่ำๆมาเฮ็ดดีเฮ็ดC | Amนำ..          กะจนว่านางใจอ่อDm

ผู้บ่าวนินA# | Cจา...ได้ใจไปแล้Fว บ่เป็นคือแต่ก่อCความคิดฮอดขาดตอDmความฮักสิขาดตอCน..หรือจังใด๋จังใด๋ จังใด๋ จังใด๋ จังใด๋ จังใด๋Cอ้ายจึงกลายเป็นนินจา

Dm | Dm |Dm | Dm |

A# | C |Dm | Dm |
A# | C |Dm | Dm |

มื้อสิมDmากะมา มื้อสิหาCยกะหาย.. AmละงึดใจคนคัDmก..ส่องเฟA#ซกะหาย  เบิ่งไลA#น์เพิ่นกะบ่ทัก.. C  อยากฮู้คัAmก..น้องกำลังถูกฮักC หรือถูกลืDmม..

* | ** | *** |

Dm | Dm | Dm | Dm |

 Dm | A# | C | Fนิน...         จา.. Dm | A# | C | Fนิน...         จา..

Dm | Dm | Dm | Dm | ( x2 ) | Dm |