พูดไม่คิด

 พูดไม่คิด  วงนายทองย้อย  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง พูดไม่คิด วงนายทองย้อย
เนื้อร้อง/ทำนอง: โกแบว อินทร์เทียรเรียบเรียง: วงกางเกง, JPS ห้องนอนสตูดิโอสังกัดค่าย: GOBEAW RECORDติดต่องานแสดง: 0922566543

F | C/E | Dm | Dm |
F | C/E | Dm | Dm |

จริFงหรือเปล่า.. ที่เธอบอกกับฉัน..จะรักฉันชั่วนิรันDmดร์แล้วจริFงหรือเปล่า.. ที่เธอบอกกับเขา..ว่าเธอไม่เคยไม่เคยรักDmฉันเลย

พ่ออยู่กับเขCา.. เธอพูดอย่Dmาง..พออยู่กับฉัAmน.. เธอพูดอย่Dmาง..เธอคงมอCงฉันเป็นของตาDmและที่เธอหมาAmยจะเอาเมื่อไหDmร่ก็ได้เธอคงมอA#งฉันเป็นเหมือนวัวเหมือนควCายที่ถูกล่ามเอาไว้C  ไร้หนทางไป..

F | F |Dm | Dm |
F | F |Dm | Dm |

คำFว่ารักนั้น คำว่าห่วงใยนั้น..พูดเล่นกันDmได้ที่ไหน..คนพูFดไม่คิดอะไร แต่คนฟังนั้นคิดไปไกลเพราะเริ่มตั้งDmความหวัง..ถ้าเราA#ไม่มีใจให้กันCจริงจังก็อย่Amามาให้ความหวังกันเลDmยอมเจ็บA#ซะตอนนี้..เจ็บA#mซะตอนนี้คงดีกว่าCถลำไปไกล..

F | F |Dm | Dm |
F | F |Dm | Dm |

A# | A#m |F | Dm |
A# | A#m |F | Dm |
A# | A# |C | C |

** |

พูFดก็พูด ใครก็พูดได้ เพราะลิ้นไม่มีกระดูกจะให้พันผูก หรือไปผูกพันใครจะDmรักไม่รัก ก็ตามสบายก็แล้วกันแต่อย่ามาให้ความหวังกันเพราะเวลาจาFกกันมันเจ็บ ต้องรักษากันหลายวันเวลามีกัน อะไร ๆ ก็ดีไปDmทุกอย่างแต่เวลารักจางอะไร ๆ ก็เลวร้ายไปหมดทุกอย่างเหมือนกัน F สรุปกันว่า ถ้าไม่รักกัน ก็อย่ามาโกหกกันเพราะมันเจ็บDm | Dm | F | F | Dm | Dm | Fโว้ย..คอร์ดเพลง พูดไม่คิด วงนายทองย้อย

เนื้อเพลง พูดไม่คิด วงนายทองย้อยจริงหรือเปล่า ที่เธอบอกกับฉัน จะรักฉันชั่วนิรันดร์ แล้วจริงหรือเปล่า ที่เธอบอกกับเขา ว่าเธอไม่เคยไม่เคยรักฉันเลย พ่ออยู่กับเขา เธอพูดอย่าง พออยู่กับฉัน เธอพูดอย่าง เธอคงมองฉันเป็นของตาย และที่เธอหมายจะเอาเมื่อไหร่ก็ได้ เธอคงมองฉันเป็นเหมือนวัวเหมือนควาย ที่ถูกล่ามเอาไว้ ไร้หนทางไป คำว่ารักนั้น คำว่าห่วงใยนั้น พูดเล่นกันได้ที่ไหน คนพูดไม่คิดอะไร แต่คนฟังนั้นคิดไปไกล เพราะเริ่มตั้งความหวัง ถ้าเราไม่มีใจให้กันจริงจัง ก็อย่ามาให้ความหวังกันเลย ยอมเจ็บซะตอนนี้ เจ็บซะตอนนี้คงดีกว่าถลำไปไกล พูดก็พูด ใครก็พูดได้ เพราะลิ้นไม่มีกระดูก จะให้พันผูก หรือไปผูกพัน ใครจะรักไม่รัก ก็ตามสบายก็แล้วกัน แต่อย่ามาให้ความหวังกัน เพราะเวลาจากกันมันเจ็บ ต้องรักษากันหลายวัน เวลามีกัน อะไรๆก็ดีไปทุกอย่าง แต่เวลารักจาง อะไรๆก็เลวร้ายไปหมดทุกอย่างเหมือนกัน สรุปกันว่า ถ้าไม่รักกัน ก็อย่ามาโกหกกัน เพราะมันเจ็บโว้ย