เพราะเธอคู่ควร

 จักรยานอวกาศ  เพราะเธอคู่ควร  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เพราะเธอคู่ควร จักรยานอวกาศ Jakkayan Avagaz
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธนพล อังคุตรานนท์เรียบเรียง: TATOON'Sโปรดิวเซอร์: ณัฐภาสรณ์ จันทร์ส่องสังกัดค่าย: PTmusic

B | D#m |C#m | E F# |

ใคBรต่อใครก็มองว่าฉันD#mโง่งมไปเก็บเศษรัC#mก..ของใครD#mหลายคนเอามาEยกย่องเป็นดวงF#ใจฉัBนไม่แคร์ว่าเธอ..เคยเสีD#mยไปเท่าไรไม่ว่าใครเขC#mาพูดกันD#mยังไงฉัEนก็ยังมองเธF#อ..

เป็นดั่งคนรัD#mก..ในหัวG#mใจ..ไม่ว่าเคD#mย..ผิดสักแค่G#mไหนฉัC#mนจะมองข้ามผ่าD#mนมันไปและยังจะรักEแค่เพียงแต่เธF#อ..เท่านั้นพB | B7อ..

เพราะเธอคู่ควEรกับคำว่ารักและฉันD#mจะไม่ยอมเสีG#mยเธอไปเธอมีC#mค่า เข้าใจD#mไหม อย่าไปสนEคำของใคร.. F#รู้เพียงแค่ฉัEนรักเธอเท่านั้นอดีตที่มันD#mเลวร้ายจะไม่G#mสนใจต่อจาC#mกนี้..ทุกลD#mมหายใจจะอยู่เพื่อรEอและรักเธอไปF#..ตลอดกาBล..

F# | Fm |D#m | C# |
F# | Fm A#m |
D#m Fm | F# G# |

เป็นดั่งคนรัFmก..ในหัวA#mใจ..ไม่ว่าเคFmย..ผิดสักแค่A#mไหนฉัD#mนจะมองข้ามผ่าFmนมันไปและยังจะรักF#แค่เพียงแต่เธG#อ..เท่านั้G#น..

เพราะเธอคู่ควF#รกับคำว่ารักและฉัFmนจะไม่ยอมเสีA#mยเธอไปเธอมีD#mค่า เข้าใจFmไหม อย่าไปสนF#คำของใคร.. G#

รู้เพียงแค่ฉัF#นรักเธอเท่านั้นอดีตที่มัFmนเลวร้าย อย่าไปA#mสนใจต่อจาD#mกนี้..ทุกลFmมหายใจจะอยู่เพื่อรF#อและรักเธอไปG#..

ถ้าฉันคู่ควF#รกับคำว่ารักและเธFmอจะไม่ยอมเสียฉัA#mนไปขอบคุD#mณนะ..ที่เข้Fmาใจ ที่ไม่สF#นคำของใคร.. G#เรื่องราวที่มัF#นได้เคยผ่านพ้นอดีตที่มัFmนเลวร้าย ให้มัA#mนสอนใจต่อจาD#mกนี้ จนวันสุFmดท้ายจะอยู่เพื่อเธF#อ และรักกันไปG#..ตลอดกาล..

C# | Fm | D#m | F# G# | C# |คอร์ดเพลง เพราะเธอคู่ควร จักรยานอวกาศ Jakkayan Avagaz

เนื้อเพลง เพราะเธอคู่ควร จักรยานอวกาศ Jakkayan Avagazใครต่อใครก็มองว่าฉันโง่งม ไปเก็บเศษรักของใครหลายคน เอามายกย่องเป็นดวงใจ ฉันไม่แคร์ว่าเธอเคยเสียไปเท่าไร ไม่ว่าใครเขาพูดกันยังไง ฉันก็ยังมองเธอ เป็นดั่งคนรักในหัวใจ ไม่ว่าเคยผิดสักแค่ไหน ฉันจะมองข้ามผ่านมันไป และยังจะรักแค่เพียงแต่เธอเท่านั้นพอ เพราะเธอคู่ควรกับคำว่ารัก และฉันจะไม่ยอมเสียเธอไป เธอมีค่า เข้าใจไหม อย่าไปสนคำของใคร รู้เพียงแค่ฉันรักเธอเท่านั้น อดีตที่มันเลวร้ายจะไม่สนใจ ต่อจากนี้ทุกลมหายใจ จะอยู่เพื่อรอและรักเธอไปตลอดกาล เป็นดั่งคนรักในหัวใจ ไม่ว่าเคยผิดสักแค่ไหน ฉันจะมองข้ามผ่านมันไป และยังจะรักแค่เพียงแต่เธอเท่านั้น เพราะเธอคู่ควรกับคำว่ารัก และฉันจะไม่ยอมเสียเธอไป เธอมีค่า เข้าใจไหม อย่าไปสนคำของใคร รู้เพียงแค่ฉันรักเธอเท่านั้น อดีตที่มันเลวร้าย อย่าไปสนใจ ต่อจากนี้ทุกลมหายใจ จะอยู่เพื่อรอและรักเธอไป ถ้าฉันคู่ควรกับคำว่ารัก และเธอจะไม่ยอมเสียฉันไป ขอบคุณนะที่เข้าใจ ที่ไม่สนคำของใคร เรื่องราวที่มันได้เคยผ่านพ้น อดีตที่มันเลวร้าย ให้มันสอนใจ ต่อจากนี้ จนวันสุดท้าย จะอยู่เพื่อเธอ และรักกันไปตลอดกาล