เพราะเธอคู่ควร

จักรยานอวกาศ, แนวเพลง: สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

เพราะเธอคู่ควร - จักรยานอวกาศ Jakkayan Avagaz

B | D#m |C#m | E F# |

ใคBรต่อใครก็มองว่าฉันD#mโง่งมไปเก็บเศษรัC#mก..ของใครD#mหลายคนเอามาEยกย่องเป็นดวงF#ใจฉัBนไม่แคร์ว่าเธอ..เคยเสีD#mยไปเท่าไรไม่ว่าใครเขC#mาพูดกันD#mยังไงฉัEนก็ยังมองเธF#อ..

เป็นดั่งคนรัD#mก..ในหัวG#mใจ..ไม่ว่าเคD#mย..ผิดสักแค่G#mไหนฉัC#mนจะมองข้ามผ่าD#mนมันไปและยังจะรักEแค่เพียงแต่เธF#อ..เท่านั้นพB | B7อ..

เพราะเธอคู่ควEรกับคำว่ารักและฉันD#mจะไม่ยอมเสีG#mยเธอไปเธอมีC#mค่า เข้าใจD#mไหม อย่าไปสนEคำของใคร.. F#รู้เพียงแค่ฉัEนรักเธอเท่านั้นอดีตที่มันD#mเลวร้ายจะไม่G#mสนใจต่อจาC#mกนี้..ทุกลD#mมหายใจจะอยู่เพื่อรEอและรักเธอไปF#..ตลอดกาBล..

F# | Fm |D#m | C# |
F# | Fm A#m |
D#m Fm | F# G# |

เป็นดั่งคนรัFmก..ในหัวA#mใจ..ไม่ว่าเคFmย..ผิดสักแค่A#mไหนฉัD#mนจะมองข้ามผ่าFmนมันไปและยังจะรักF#แค่เพียงแต่เธG#อ..เท่านั้G#น..

เพราะเธอคู่ควF#รกับคำว่ารักและฉัFmนจะไม่ยอมเสีA#mยเธอไปเธอมีD#mค่า เข้าใจFmไหม อย่าไปสนF#คำของใคร.. G#

รู้เพียงแค่ฉัF#นรักเธอเท่านั้นอดีตที่มัFmนเลวร้าย อย่าไปA#mสนใจต่อจาD#mกนี้..ทุกลFmมหายใจจะอยู่เพื่อรF#อและรักเธอไปG#..

ถ้าฉันคู่ควF#รกับคำว่ารักและเธFmอจะไม่ยอมเสียฉัA#mนไปขอบคุD#mณนะ..ที่เข้Fmาใจ ที่ไม่สF#นคำของใคร.. G#เรื่องราวที่มัF#นได้เคยผ่านพ้นอดีตที่มัFmนเลวร้าย ให้มัA#mนสอนใจต่อจาD#mกนี้ จนวันสุFmดท้ายจะอยู่เพื่อเธF#อ และรักกันไปG#..ตลอดกาล..

C# | Fm | D#m | F# G# | C# |