ผู้สาวบึงกาฬ

 เต้ย อธิบดินทร์  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ผู้สาวบึงกาฬ เต้ย อธิบดินทร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: อธิบดินทร์ ชูปัญญาเรียบเรียง/ดนตรี: อ.พงพัฒษ์ พินะพงษ์ (วงก้อยเดิก)สังกัดค่าย: TSir Sound

G# A# | Cm |Fm A# | D# A# |

ผู้สาวบึงกาD#ฬ.. หน้าหวA#านแต่ซ่างใจร้าCmแม่นแท้A#สาวศรีวิไลG#.. ได้ใจอ้ายไปA#แล้วผั่นเซิ่นD#หนีสาวพรเจริCmญ.. บอกฮัCกแล้วเมินหน้าหFmนีสาวปากคาA#ดหน้าตาดี้D#ดี แต่ใจนี่ติA#..ซ่างดำคือG7ถ่าน

สาวโซ่พิสัD#ย.. หัวใจA#บ่ซื่อคือCmหน้าคือกันA#กับสาวบุ่งคล้G#า.. ที่เคยจากลA#าย่อนพบคนD#ใหม่ผู้สาวเซกCmา.. เจ้าเซถลCาถิ่มใจอ้ายไFmสาวบึงขงหลA#งน่ารักกว่าใคD#แต่ว่าหัวใจA#หลายใจสุดD#ยอด

ย่อนว่าผู้ฮ้าG#ย  ฮักไผA# มีแต่ถืกตั๋CmจีบสาวไปFmทั่ว แต่บ่มีA#ไผที่จริงD#ใจบนเจ้าแม่สอG#งนาง ให้ซ่อยลูกซ้าA#งพบรักเร็วCmไวไหว้หลวงพ่อพระใหFmญ่ อย่าให้มีไผA#ตั๋วลูกอีกD#เด้อ

G# A# | Cm |Fm A# | D# D#7 |
G# A# | Gm Cm |Fm A# | D# D#7 |

** |

ผู้สาวบึงกาD#ฬ.. โปรดสงสาA#รหัวใจอ้ายแหCmน่มีบ่หนA#อคนที่ฮักแท้G#  ที่บ่แคA#ร์ บ่สนหน้าD#ตาหากยังมีเหCmลือ ฟังเพลงจบแล้Cวให้แอดเฟสมFmสาวบึงกาA#ฬอ้ายบ่เน้นหน้าตD#ที่เน้นคือว่A#า แค่ความจริงD#ใจ

หากยังมีเหCmลือ ฟังเพลงจบแล้Cวให้แอดเฟสมFmสาวบึงกาA#ฬอ้ายบ่เน้นหน้าตD#ที่เน้นคือว่A#า..  แค่ความจริD# | D#งใจ..คอร์ดเพลง ผู้สาวบึงกาฬ เต้ย อธิบดินทร์

เนื้อเพลง ผู้สาวบึงกาฬ เต้ย อธิบดินทร์ผู้สาวบึงกาฬ หน้าหวานแต่ซ่างใจร้าย แม่นแท้สาวศรีวิไล ได้ใจอ้ายไปแล้วผั่นเซิ่นหนี สาวพรเจริญ บอกฮักแล้วเมินหน้าหนี สาวปากคาดหน้าตาดี้ดี แต่ใจนี่ติซ่างดำคือถ่าน สาวโซ่พิสัย หัวใจบ่ซื่อคือหน้า คือกันกับสาวบุ่งคล้า ที่เคยจากลาย่อนพบคนใหม่ ผู้สาวเซกา เจ้าเซถลาถิ่มใจอ้ายไป สาวบึงขงหลงน่ารักกว่าใคร แต่ว่าหัวใจหลายใจสุดยอด ย่อนว่าผู้ฮ้าย ฮักไผ มีแต่ถืกตั๋ว จีบสาวไปทั่ว แต่บ่มีไผที่จริงใจ บนเจ้าแม่สองนาง ให้ซ่อยลูกซ้างพบรักเร็วไว ไหว้หลวงพ่อพระใหญ่ อย่าให้มีไผตั๋วลูกอีกเด้อ ผู้สาวบึงกาฬ โปรดสงสารหัวใจอ้ายแหน่ มีบ่หนอคนที่ฮักแท้ ที่บ่แคร์ บ่สนหน้าตา หากยังมีเหลือ ฟังเพลงจบแล้วให้แอดเฟสมา สาวบึงกาฬอ้ายบ่เน้นหน้าตา ที่เน้นคือว่า แค่ความจริงใจ หากยังมีเหลือ ฟังเพลงจบแล้วให้แอดเฟสมา สาวบึงกาฬอ้ายบ่เน้นหน้าตา ที่เน้นคือว่า แค่ความจริงใจ