ผัวน้อย

 ผัวน้อย  เพชร สหรัตน์  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ผัวน้อย เพชร สหรัตน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เพชร สหรัตน์เรียบเรียง: Mr.Sam Intharapithakติดต่องานแสดง: 0817111059

Am | Am | F G |

Am Em | ( x2 )
Am Em | F | G |

ยังบ่ได้ตาCยกะได้ไปนรGเมื่อไปตกAmหลุมฮักแฟนEmเขาบ่เคยฮู้Fมาก่อน..ว่าใจEmของเจ้ามีFอีกคนที่เขา..เอิ้นเจ้าว่าเมีG

ศาลเตี้ยCสั่งใจ..ว่าให้Gถอยเป็นผัวน้อAmย มันเจ็บ มันEmปวดใจก่อสิFหลงผิด ย้อนเจ้Emาตั๋วอ้ายข้อควาFมที่เจ้าโพสต์ไว้ อยากได้แฟนGแท้น้อ

เจ้าFกะบอกว่าหล่อ เจ้าบอกว่ามักฮักหลEmายสไตล์นี้เลยFหลงฮัก..เจ้าคัEmกอีหลีรู้ตัวFอีกที.. เจ้ามีผัวGแล้ว โอG...

ผัวน้อFย เว้าค่อย ๆG กะเจ็บใAmนใจสเตตัสขึ้นไFว้..หาสิแตกทำไมG ถ้าใจยังมีCคู่ตั๋วFให้ฮัก แล้วกะเตะGเข้าป่าทั้งฮัEmก ทังย้าน..ผัวใหญ่Amเขาฮู้สเตตัสFขึ้นไว้ตั๋วหGมู..ให้มาขึ้นCเขียง (โอ(G)...)

Am Em | ( x2 )
Am Em | F | G |

F | Em |F | G |

ถอยออกมCา น้ำตากะไหGอยู่ต่อไAmป หัวใจกะเจ็EmสเตตัFสฮู้ขี้ ตั๋วใจEmให้เจ็บเก็บซ่อFนเฮาไว้.. เป็นได้แค่ผัวGน้อย โอG...

* | ** |

Am Em | ( x2 )
Am Em |F | G |Am |คอร์ดเพลง ผัวน้อย เพชร สหรัตน์

เนื้อเพลง ผัวน้อย เพชร สหรัตน์ยังบ่ได้ตายกะได้ไปนรก เมื่อไปตกหลุมฮักแฟนเขา บ่เคยฮู้มาก่อนว่าใจของเจ้า มีอีกคนที่เขาเอิ้นเจ้าว่าเมีย ศาลเตี้ยสั่งใจว่าให้ถอย เป็นผัวน้อย มันเจ็บ มันปวดใจ ก่อสิหลงผิด ย้อนเจ้าตั๋วอ้าย ข้อความที่เจ้าโพสต์ไว้ อยากได้แฟนแท้น้อ เจ้ากะบอกว่าหล่อ เจ้าบอกว่ามัก ฮักหลายสไตล์นี้ เลยหลงฮักเจ้าคักอีหลี รู้ตัวอีกที เจ้ามีผัวแล้ว โอ ผัวน้อย เว้าค่อยๆกะเจ็บในใจ สเตตัสขึ้นไว้หาสิแตกทำไม ถ้าใจยังมีคู่ ตั๋วให้ฮัก แล้วกะเตะเข้าป่า ทั้งฮัก ทังย้านผัวใหญ่เขาฮู้ สเตตัสขึ้นไว้ตั๋วหมูให้มาขึ้นเขียง โอ ถอยออกมา น้ำตากะไหล อยู่ต่อไป หัวใจกะเจ็บ สเตตัสฮู้ขี้ ตั๋วใจให้เจ็บ เก็บซ่อนเฮาไว้ เป็นได้แค่ผัวน้อย โอ