แรกตั้งใจฮัก

 รวงข้าว ธิติรัตน์  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง แรกตั้งใจฮัก รวงข้าว ธิติรัตน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ปัดภัยเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทโปรดิวเซอร์: เฮียป่อง ไทบ้านเดอะซีรีส์สังกัดค่าย: ภูไทเร็คคอร์ดติดต่องานแสดง: 0878131877

A | G#m |F#m | E |
A | G#m C#m |F#m B | E |

 A  บ่เป็นหยังดอกอ้าย น้องเข้าใG#mจดี   ที่วันนี้F#m เขามีความหมาย..กว่าน้องE A  ถึงแม้ฮอยฮักวันเก่า..ของสองเG#mฮายังรบกวนC#mหัวใจ   ถึงเสียดาF#mย แต่น้องฮู้ว่าเสียอ้ายBไปแล้ว..  B

 A  มองบ่เห็นแววความฮักในสาG#mยตา   กะฮู้ว่F#mาอ้ายถืกลักพาออกจาก..หัวใจEเจ้า A  คงบ่แม่นคนอื่นคนไกล ถึงหลับG#mตากะฮู้ว่าเป็นC#mเขา   แค่อยากถาF#mม..ถึงเหตุผลที่ฮักเฮาBกระเด็น

มันบ่เป็G#mนคือจั่งอ้ายC#mเว้าฮักน้องหลG#mาย พอตายC#mแทนได้ฟ้าบ่โยF#mด ดินบ่สลายA  สิฮักBบ่จาง

แล้วมันเกิดอิหยัEงกับความฮักเฮาอ้ายจั่งได้คบเขC#mา ถิ่มน้องน้ำตาพังไสว่าฮักAสิบ่เพม้าง  ฮักบ่จBางปานส่างฮ้างแท้น้อมาขุดใจน้องไว้E แล้วก็ไปกับเขาหลงลืมน้ำบ่อเก่C#mา อ้ายเลือดเย็นถึงใจคักแรก ๆA กะตั้งใจฮัBก  ได้จักพัG#mกกะตั้งใจลืมC#mกันฟ้ากะใF#mส ดินยังบ่สั่Bน  คือเปลี่ยนEใจง่ายแท้

A | G#m |F#m | E |
A | G#m C#m |F#m B | E |

* | ** | *** |

แรก ๆA กะตั้งใจฮัBก  ได้จักพัG#mกกะมาถิ่มC#mกันฟ้ากะใF#mส ดินยังบ่Bสั่น..  กะลืมน้องแEล้วคอร์ดเพลง แรกตั้งใจฮัก รวงข้าว ธิติรัตน์

เนื้อเพลง แรกตั้งใจฮัก รวงข้าว ธิติรัตน์ บ่เป็นหยังดอกอ้าย น้องเข้าใจดี ที่วันนี้ เขามีความหมาย กว่าน้อง ถึงแม้ฮอยฮักวันเก่า ของสองเฮายังรบกวนหัวใจ ถึงเสียดาย แต่น้องฮู้ว่าเสียอ้ายไปแล้ว มองบ่เห็นแววความฮักในสายตา กะฮู้ว่าอ้ายถืกลักพาออกจาก หัวใจเจ้า คงบ่แม่นคนอื่นคนไกล ถึงหลับตากะฮู้ว่าเป็นเขา แค่อยากถาม ถึงเหตุผลที่ฮักเฮากระเด็น มันบ่เป็นคือจั่งอ้ายเว้า ฮักน้องหลาย พอตายแทนได้ ฟ้าบ่โยด ดินบ่สลาย สิฮักบ่จาง แล้วมันเกิดอิหยังกับความฮักเฮา อ้ายจั่งได้คบเขา ถิ่มน้องน้ำตาพัง ไสว่าฮักสิบ่เพม้าง ฮักบ่จางปานส่างฮ้างแท้น้อ มาขุดใจน้องไว้ แล้วก็ไปกับเขา หลงลืมน้ำบ่อเก่า อ้ายเลือดเย็นถึงใจคัก แรกๆกะตั้งใจฮัก ได้จักพักกะตั้งใจลืมกัน ฟ้ากะใส ดินยังบ่สั่น คือเปลี่ยนใจง่ายแท้ แรกๆกะตั้งใจฮัก ได้จักพักกะมาถิ่มกัน ฟ้ากะใส ดินยังบ่สั่น กะลืมน้องแล้ว