แรกตั้งใจฮัก (Cover Version)

รวงข้าว ธิติรัตน์, แรกตั้งใจฮัก, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

แรกตั้งใจฮัก รวงข้าว ธิติรัตน์

A | G#m |F#m | E |
A | G#m C#m |F#m B | E |

 A  บ่เป็นหยังดอกอ้าย น้องเข้าใG#mจดี   ที่วันนี้F#m เขามีความหมาย..กว่าน้องE A  ถึงแม้ฮอยฮักวันเก่า..ของสองเG#mฮายังรบกวนC#mหัวใจ   ถึงเสียดาF#mย แต่น้องฮู้ว่าเสียอ้ายBไปแล้ว..  B

 A  มองบ่เห็นแววความฮักในสาG#mยตา   กะฮู้ว่F#mาอ้ายถืกลักพาออกจาก..หัวใจEเจ้า A  คงบ่แม่นคนอื่นคนไกล ถึงหลับG#mตากะฮู้ว่าเป็นC#mเขา   แค่อยากถาF#mม..ถึงเหตุผลที่ฮักเฮาBกระเด็น

มันบ่เป็G#mนคือจั่งอ้ายC#mเว้าฮักน้องหลG#mาย พอตายC#mแทนได้ฟ้าบ่โยF#mด ดินบ่สลายA  สิฮักBบ่จาง

แล้วมันเกิดอิหยัEงกับความฮักเฮาอ้ายจั่งได้คบเขC#mา ถิ่มน้องน้ำตาพังไสว่าฮักAสิบ่เพม้าง  ฮักบ่จBางปานส่างฮ้างแท้น้อมาขุดใจน้องไว้E แล้วก็ไปกับเขาหลงลืมน้ำบ่อเก่C#mา อ้ายเลือดเย็นถึงใจคักแรก ๆA กะตั้งใจฮัBก  ได้จักพัG#mกกะตั้งใจลืมC#mกันฟ้ากะใF#mส ดินยังบ่สั่Bน  คือเปลี่ยนEใจง่ายแท้

A | G#m |F#m | E |
A | G#m C#m |F#m B | E |

* | ** | *** |

แรก ๆA กะตั้งใจฮัBก  ได้จักพัG#mกกะมาถิ่มC#mกันฟ้ากะใF#mส ดินยังบ่Bสั่น..  กะลืมน้องแEล้ว