รักห่วยห่วย

 รักห่วยห่วย  Morca  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง รักห่วยห่วย Morca (มอค่า)
เนื้อร้อง/ทำนอง: แอม ฟอร์มาลีนเรียบเรียง: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิทสังกัดค่าย: ฌานหมาก Recordติดต่องานแสดง: 0862756226

Bm | G |Em | A |
Bm | G |Em | A |

Bm | G |D | A |
Bm | G |D | A | A |

เหมือBmนคนใจจะขาด ไม่GมีเรียวมีแรงเหมือEmนหมดแล้วทุกสิ่ง ทรAมานมันเห็Bmนแค่เพียงภาพเก่า เมื่อGตอนมีเธออยู่วัEmนนี้เธอไม่อยู่ ก็ไม่รู้Aจะอยู่เพื่อใคร

เคยคิBmดจะฆ่าตัวตาย  แต่มันดันไม่ตาG   แค่อยากให้เธอหันมาสนใจกันบ้าD   แต่มานึกอีกที ฉันกำลังคิดผิA   ถ้าเธอรักเราจริง เธอคงไม่ทิ้งเราไป Bm  ทิ้งให้เราต้องเจ็บ ทิ้งให้เราต้องเศร้G   ทิ้งให้เราต้องเหงา ทิ้งให้เราเดียวดาDย..   ส่วนเธอAไปมีความสุขกับเขAา..

เป็นแค่คนอกหัGกที่เจอรัAกห่วย ๆBmเป็นแค่คนเฮงซวGยที่รักเธAอเท่านั้Dเป็นแค่คนที่พลั้GงพลาดไปAเจอคนBmไม่รักจริงดีแล้Gวที่เธอทิ้ง..A.จะไม่ว่าเลยสักคำ

Bm | Bm |

เคยคิBmดทำร้ายตัวเอง ให้Gเธอมาสนใจแต่Emแล้วมันไม่ใช่ เธอAไม่เคยสนใจ

* | ** |

G A | Bm |G A | D |
G A | Bm |G | A |

** | ** | ** |

Bm | G |Em | A | ( Fade Out )คอร์ดเพลง รักห่วยห่วย Morca (มอค่า)

เนื้อเพลง รักห่วยห่วย Morca (มอค่า)เหมือนคนใจจะขาด ไม่มีเรียวมีแรง เหมือนหมดแล้วทุกสิ่ง ทรมาน มันเห็นแค่เพียงภาพเก่า เมื่อตอนมีเธออยู่ วันนี้เธอไม่อยู่ ก็ไม่รู้จะอยู่เพื่อใคร เคยคิดจะฆ่าตัวตาย แต่มันดันไม่ตาย แค่อยากให้เธอหันมาสนใจกันบ้าง แต่มานึกอีกที ฉันกำลังคิดผิด ถ้าเธอรักเราจริง เธอคงไม่ทิ้งเราไป ทิ้งให้เราต้องเจ็บ ทิ้งให้เราต้องเศร้า ทิ้งให้เราต้องเหงา ทิ้งให้เราเดียวดาย ส่วนเธอไปมีความสุขกับเขา เป็นแค่คนอกหักที่เจอรักห่วยๆเป็นแค่คนเฮงซวยที่รักเธอเท่านั้น เป็นแค่คนที่พลั้งพลาดไปเจอคนไม่รักจริง ดีแล้วที่เธอทิ้ง จะไม่ว่าเลยสักคำ เคยคิดทำร้ายตัวเอง ให้เธอมาสนใจ แต่แล้วมันไม่ใช่ เธอไม่เคยสนใจ