รักกินไม่ได้

 รักกินไม่ได้  สงกรานต์ รังสรรค์  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง รักกินไม่ได้ สงกรานต์ รังสรรค์
เนื้อร้อง: รังสรรค์ ปัญญาใจ, รัฐ พิฆาตไพรี, วิศรุต เตชะวรงค์ทำนอง: รังสรรค์ ปัญญาใจ, รัฐ พิฆาตไพรีเรียบเรียง: รัฐ พิฆาตไพรีดนตรี: Welfare 6thสังกัดค่าย: i am music

Dm | Am |
Dm | Am |

A# | A#m |F | A# |

ถูกแล้F Amว...      ความรักมันกินDmไม่ได้      Dsus2อย่างที่ใคGmรบอกไว้ ชีวิตจริง ๆ แค่รักA#คงไม่พอA#sus2ถูกแล้F Amว...      ที่คิดจะไปDmเริ่มใหม่     Dsus2มีแค่เพียGmงหนึ่งใจ แต่ฉันไม่มีสิ่งที่Cเธอต้องการ

 Dm  หากเธอตีราคาความAmรัก..ของสองเรGm   ต้องมีค่าเท่าไหร่ เธอนั้FนถึงจะพF C/E Dm  ที่จะไม่แพ้ให้ใครคนAmนั้น   หมดหนทาGmง..ที่จะทำให้เธอกลับมCา..

มากกว่าความรัFก ก็ชีวิตฉัAmน จะเอาไหมหมดแล้วA#ที่ให้ไป  ถ้าเธA#mอไม่ต้องการมาCกกว่าความรัFก.. จากเขาที่ให้เธAmอ..คือสิ่งไหนที่A#ทำให้เธอบอก..ว่ารักฉัA#mนกินไม่ได้Cอีกต่อไป

Dm | Am |A# | A#m |

ดีแล้F Amว..          ที่เขาให้เธอDmทุกอย่าง    Dsus2ถ้าแบบนั้นGmมันคือความรักที่เธอต้องกาA#รก็แล้วไปC

* | ** |

Dm | Am |A# | A#m |
Dm | Am |A# | A#m |

** |

F | Am |

คือสิ่งไหน..ที่A#ทำให้เธอบอก..ว่ารัA#mกฉันกินไม่ได้Cอีกต่อไปF..คอร์ดเพลง รักกินไม่ได้ สงกรานต์ รังสรรค์

เนื้อเพลง รักกินไม่ได้ สงกรานต์ รังสรรค์ถูกแล้ว ความรักมันกินไม่ได้ อย่างที่ใครบอกไว้ ชีวิตจริงๆแค่รักคงไม่พอ ถูกแล้ว ที่คิดจะไปเริ่มใหม่ มีแค่เพียงหนึ่งใจ แต่ฉันไม่มีสิ่งที่เธอต้องการ หากเธอตีราคาความรักของสองเรา ต้องมีค่าเท่าไหร่ เธอนั้นถึงจะพอ ที่จะไม่แพ้ให้ใครคนนั้น หมดหนทางที่จะทำให้เธอกลับมา มากกว่าความรัก ก็ชีวิตฉัน จะเอาไหม หมดแล้วที่ให้ไป ถ้าเธอไม่ต้องการ มากกว่าความรัก จากเขาที่ให้เธอคือสิ่งไหน ที่ทำให้เธอบอกว่ารักฉันกินไม่ได้อีกต่อไป ดีแล้ว ที่เขาให้เธอทุกอย่าง ถ้าแบบนั้นมันคือความรักที่เธอต้องการก็แล้วไป คือสิ่งไหนที่ทำให้เธอบอก ว่ารักฉันกินไม่ได้อีกต่อไป