รักเธอเหลือเกิน

Bedroom Audioแนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

รักเธอเหลือเกิน Bedroom Audio

 C ติดอยู่กับโลกเทา ๆ ใบเดิG  และยังคอยซ้ำเติAmมหนึ่งความทรงจำ  ใจFยังคงคอยคิดถึงคนที่จากCไกล

  และก็ไม่รู้ว่าต้องนานถึงเพียงGใด  เวลาไม่เคยเยียวยAmาพาเธอให้หายไป  ตลอดFเวลายังคิดถึงคนที่จากCไกล

รัCกเธอเหลือเกิGไม่อาจจะมีใครมAmาเพิ่มเติม  GยัFงคงเดิมบนทางGที่ผ่านไปค่ำC คืน ยังฝันไกลGยังอยากให้เรากลับมาAmเริ่มใหม่   GกลัFบมาอยู่ตรงนี้Gที่เดิมได้ไ(Am G)หม(กลัFบมาอยู่ตรงนี้Gที่เดิมที่จากไป)

C | C |G | G |
Am | Am |F | G |

 C รู้ดีวันนี้สายGไป  แต่ฉันยังทำใจลืมAmไม่ได้  ใจFยังคงคอยคิดถึงคนที่จากCไป

  อ้อนวอนเธอด้วยใจGถึงใจ  ขอวิงวอนให้เธอAmกลับมารักใหม่  ตลอFดเวลายังคิดถึงคนที่จากไป

* |

Am | G | F | Am G/B C/E | F | C | F G A |

Am | Am |C | C |
F | F |Am | Am |

* |

  รัCกเธอเหลือเกิG  ถ้าหมุนเวลาให้เดิAmนย้อนได้  กลับFมายืนตรงนี้ที่เดิม..