รักเธอเหลือเกิน

 รักเธอเหลือเกิน  Bedroom Audio  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง รักเธอเหลือเกิน Bedroom Audio
เนื้อร้อง/ทำนอง: กวิน ศิรินาวินเรียบเรียง: AudioJiffy Labs, Bedroom Audio, อชิตะหลินโปรดิวเซอร์: Audiojiffy Labsสังกัดค่าย: BEC-TERO Musicติดต่องานแสดง: 0956495544, 0969494666, 0889169363

 C ติดอยู่กับโลกเทา ๆ ใบเดิG  และยังคอยซ้ำเติAmมหนึ่งความทรงจำ  ใจFยังคงคอยคิดถึงคนที่จากCไกล

  และก็ไม่รู้ว่าต้องนานถึงเพียงGใด  เวลาไม่เคยเยียวยAmาพาเธอให้หายไป  ตลอดFเวลายังคิดถึงคนที่จากCไกล

รัCกเธอเหลือเกิGไม่อาจจะมีใครมAmาเพิ่มเติม  GยัFงคงเดิมบนทางGที่ผ่านไปค่ำC คืน ยังฝันไกลGยังอยากให้เรากลับมาAmเริ่มใหม่   GกลัFบมาอยู่ตรงนี้Gที่เดิมได้ไ(Am G)หม(กลัFบมาอยู่ตรงนี้Gที่เดิมที่จากไป)

C | C |G | G |
Am | Am |F | G |

 C รู้ดีวันนี้สายGไป  แต่ฉันยังทำใจลืมAmไม่ได้  ใจFยังคงคอยคิดถึงคนที่จากCไป

  อ้อนวอนเธอด้วยใจGถึงใจ  ขอวิงวอนให้เธอAmกลับมารักใหม่  ตลอFดเวลายังคิดถึงคนที่จากไป

* |

Am | G | F | Am G/B C/E | F | C | F G A |

Am | Am |C | C |
F | F |Am | Am |

* |

  รัCกเธอเหลือเกิG  ถ้าหมุนเวลาให้เดิAmนย้อนได้  กลับFมายืนตรงนี้ที่เดิม..คอร์ดเพลง รักเธอเหลือเกิน Bedroom Audio

เนื้อเพลง รักเธอเหลือเกิน Bedroom Audioติดอยู่กับโลกเทาๆใบเดิม และยังคอยซ้ำเติมหนึ่งความทรงจำ ใจยังคงคอยคิดถึงคนที่จากไกล และก็ไม่รู้ว่าต้องนานถึงเพียงใด เวลาไม่เคยเยียวยาพาเธอให้หายไป ตลอดเวลายังคิดถึงคนที่จากไกล รักเธอเหลือเกิน ไม่อาจจะมีใครมาเพิ่มเติม ยังคงเดิมบนทางที่ผ่านไป ค่ำ คืน ยังฝันไกล ยังอยากให้เรากลับมาเริ่มใหม่ กลับมาอยู่ตรงนี้ที่เดิมได้ไหม กลับมาอยู่ตรงนี้ที่เดิมที่จากไป รู้ดีวันนี้สายไป แต่ฉันยังทำใจลืมไม่ได้ ใจยังคงคอยคิดถึงคนที่จากไป อ้อนวอนเธอด้วยใจถึงใจ ขอวิงวอนให้เธอกลับมารักใหม่ ตลอดเวลายังคิดถึงคนที่จากไป รักเธอเหลือเกิน ถ้าหมุนเวลาให้เดินย้อนได้ กลับมายืนตรงนี้ที่เดิม