สายร็อคสายลำ

จินตหรา พูนลาภ, แนวเพลง: หมอลำ,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

สายร็อคสายลำ จินตหรา พูนลาภ

C# | C# |G# | G# |
C# | C# |G# | G# |

Fm | Fm |C# | C# |
Fm | Fm |D# | D# | G# |

หน้าบานเพ้อเว่C#อร์ ตอนเฮาพ้อกันใหม่ ๆG#อยู่นำกันดน ๆ ไปD# เริ่มฮู้นิสัยกันหลายย่Fmางเข้ากันบ่ค่อยได้C# ย้อนนิสัยเฮาแตกต่าG#ต่างคนต่างเลือกทางหย่D#าง..สวนทางกันมาตลอFm

เบิ่งหนังกันคนละช่อC#ง ซื้อของกันคนละแนG#น้องมักขึ้นรถสองแถD#ว อ้ายมักขึ้นรถแท็กซี่Fmน้องมักบักเขียC#บ อ้ายผัดมักกินลิ้นจี่G#มักซื้อเสื้อกันคนละสีD# กะเลยเข้ากันบ่ค่อยไFmด้

 Fm  ย้อนอ้ายมันสายร็อC#แต่งโตกะร็อคฟังเพลงกะร็อC#นิสัยกะเลยเป็นG#คนร็อค.. G#น้องมันคนสายลำC#นิสัยโคตรตรงกันข้าC#มักฟ้อนใส่เพลงหมG#อลำ..    G#เตี้ยต่ำ ๆ เตี้ยลงต่ำ ๆ  D#เตี้ยต่ำ ๆ เตี้ยลงต่ำ ๆ  C#เตี้ยต่ำ ๆ เตี้ยลงD#ต่ำ ๆ

เอ้าหานี่C#ม่วนอีหลีอยู่หน้าฮ้าC#ยามมีบุญมีงานบ้านเฮC#มีผู้บ่าวผู้สาวหน้าฮ้าC#บ่ต้องย้านผู้ได๋สิว่G#มีแต่อ้ายนั่นละรบกวC#หาทางชวนน้องแต่เมือบ้าC#จั๊กรำคาญอีหยังคักแหG#น่น้องบ่เข้าใจD#.. (สายร็อคจั่งอ้G# | G#าย)

หน้าบานเพ้อเวC#อร์ บาดเพิ่นได้ฟังเพลงร็อG#แต่หูอีฉันแทบช็อD#ค จั๊กว่ามันม่วนหม่องจั่งไFmด๋เงี่ยงหูฟังแล้C#วจั๊กเว้าหยังบ่เข้าใG#บัดยามจำเนื้อบ่ได้D#ช่วยกันร้องหน่อยเร็G#ว.. ช่วยกันร้องดัง ๆD#

* | ** |

C# | C# |G# | G# |
C# | C# |G# | G# |

Fm | Fm |C# | C# |
Fm | Fm |D# | D# | Fm |

* | ** |

น้องบ่เข้าC# | C# | D# | D# | G#ใจ..สายร็อคจั่งอ้าย

C# | C# |G# | G# |
C# | C# |G# | G# |

Fm | Fm |C# | C# |
Fm | Fm |D# | D# | G# |