เซาไห้สา

 เก๋ จันจิรา  เซาไห้สา  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เซาไห้สา เก๋ จันจิรา
เนื้อร้อง/ทำนอง: แป้ง เมษาเรียบเรียง: จารุวัฒน์ น้อยประสิทธิ์

C D | Bm Em |Am D | G | D |

ฮู้ดีว่Gา.. อ้าDยนั่นมักแต่เขEmแล้วก็ฮู้ว่Cา.. โตน้อDงคงสู้บ่ไหGฮู้ดีC..ว่าบ่ควDร.. ปล่อยใจBmให้ไปฮักอ้าEmแต่สิเฮ็ดAmจั่งได๋ตัดใจบ่ได้สักทีD

เขานั่นหนGา..งามคือDนางฟ้าเบื้องEmบนส่วนน้องคนCจน..เป็นDคือจังดอกหญ้Gน้อCง..คงบ่Dมีสิทธิ์.. ที่สิไปBmคว้าใจอ้ายEmมามาครอบครAmองดูแลรักษDาเอาไว้ผู้Gเดียว

Amง.. ทำได้แค่Bmมองบ่อาจเรียกร้อCง.. ให้อ้าDยมา..   D

พยายามจื่Cอไว้แน่เจ้าขอDเจ้าต้องไตร่ตรBmอง ต้องเจียมตัวEmเองอย่าฮ้องไห้Cเด้คนเก่Dง ปลอบตัวเองเอาไGว้เพิ่นบ่ฮัCก เพิ่นบ่หัวซDก็ปล่อยเพิ่นสBmา อย่าได้ใส่EmใจจำเอาไAmว้  เฮ็ดดีซำได๋Dกะบ่มีGค่า..

D |

G D | Em |C D | G |
C D | Bm D Em |Am | D |

* | ** | *** | *** |

เซาฮัAmก แล้วหันมาD.. ปลอบใจตัวเอง

Am D | G |คอร์ดเพลง เซาไห้สา เก๋ จันจิรา

เนื้อเพลง เซาไห้สา เก๋ จันจิราฮู้ดีว่า อ้ายนั่นมักแต่เขา แล้วก็ฮู้ว่า โตน้องคงสู้บ่ไหว ฮู้ดีว่าบ่ควร ปล่อยใจให้ไปฮักอ้าย แต่สิเฮ็ดจั่งได๋ตัดใจบ่ได้สักที เขานั่นหนางามคือนางฟ้าเบื้องบน ส่วนน้องคนจนเป็นคือจังดอกหญ้า น้องคงบ่มีสิทธิ์ ที่สิไปคว้าใจอ้ายมา มาครอบครองดูแลรักษาเอาไว้ผู้เดียว คง ทำได้แค่มอง บ่อาจเรียกร้อง ให้อ้ายมา พยายามจื่อไว้แน่เจ้าของ เจ้าต้องไตร่ตรอง ต้องเจียมตัวเอง อย่าฮ้องไห้เด้คนเก่ง ปลอบตัวเองเอาไว้ เพิ่นบ่ฮัก เพิ่นบ่หัวซา ก็ปล่อยเพิ่นสา อย่าได้ใส่ใจ จำเอาไว้ เฮ็ดดีซำได๋กะบ่มีค่า เซาฮัก แล้วหันมา ปลอบใจตัวเอง