เซาไห้สา

เก๋ จันจิรา, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

เซาไห้สา เก๋ จันจิรา

C D | Bm Em |Am D | G | D |

ฮู้ดีว่Gา.. อ้าDยนั่นมักแต่เขEmแล้วก็ฮู้ว่Cา.. โตน้อDงคงสู้บ่ไหGฮู้ดีC..ว่าบ่ควDร.. ปล่อยใจBmให้ไปฮักอ้าEmแต่สิเฮ็ดAmจั่งได๋ตัดใจบ่ได้สักทีD

เขานั่นหนGา..งามคือDนางฟ้าเบื้องEmบนส่วนน้องคนCจน..เป็นDคือจังดอกหญ้Gน้อCง..คงบ่Dมีสิทธิ์.. ที่สิไปBmคว้าใจอ้ายEmมามาครอบครAmองดูแลรักษDาเอาไว้ผู้Gเดียว

Amง.. ทำได้แค่Bmมองบ่อาจเรียกร้อCง.. ให้อ้าDยมา..   D

พยายามจื่Cอไว้แน่เจ้าขอDเจ้าต้องไตร่ตรBmอง ต้องเจียมตัวEmเองอย่าฮ้องไห้Cเด้คนเก่Dง ปลอบตัวเองเอาไGว้เพิ่นบ่ฮัCก เพิ่นบ่หัวซDก็ปล่อยเพิ่นสBmา อย่าได้ใส่EmใจจำเอาไAmว้  เฮ็ดดีซำได๋Dกะบ่มีGค่า..

D |

G D | Em |C D | G |
C D | Bm D Em |Am | D |

* | ** | *** | *** |

เซาฮัAmก แล้วหันมาD.. ปลอบใจตัวเอง

Am D | G |