ซ่อน (Ost.รักจังเอย)

 ซ่อน  ซ่อน (Ost.รักจังเอย)  นนท์ ธนนท์  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ซ่อน นนท์ ธนนท์
เนื้อร้อง/ทำนอง: วิเชียร ตันติพิมลพันธ์เรียบเรียง: ตั้งใจทีมสังกัดค่าย: Ch3Thailand Music

A# F/A | Gm F7 A# |
D# Dm Gm | Cm | F |

 A#  ทำไมใจเราเองจึงเป็นอย่างนี้.Dm.   ทำไมมันต้องคิดกับเธออย่างนี้Gm..   ทำไมมันไม่ยอมหักห้ามสักDmที..

 D#  ทำอะไรไม่ดูFตัวเองสักครั้งDm   ทำอะไรลงไGmปใครเตือนเหมือนห้ามCmไม่ฟัง   ยังดื้อดึงดันFทุกที

ฉันควรหยุCmด หยุด หยุดสิ่งที่ฝันเพราะเราต่างกันDmเท่าไรแม้ฉันจะหยุG#ด หยุด หยุดใจแค่ไหนฉันก็ยังทำFไม่ได้

ซ่อนคำว่ารักA#อยู่ในใจF/Aซ่อนความหวั่นไหGmวในสายตาF7อยากให้A#เธอรู้D#เมื่อมองมา.Dm.อยากให้เธอได้ยิCmนอะไรที่ไม่เคยพูดไปF

อึดอัดต้องรัA#กอยู่ในใจF/Aจะต้องทรมาGmนอย่างนี้ไปนานแค่ไหF7 A#คำถาD#มว่าฉันรักเธอจะเป็นไปได้Dmหรือไม่GmคำตอบอCmยู่ในใจ เธอนั้Fน ไม่รู้จริง ๆ

 A#  ลองทำเป็นไม่แคร์เมื่อเธอส่งยิ้มDm..   ลองทำเป็นไม่อินเมื่อเธอสบตาGm..   พยายามไม่ทำก็ทำไม่ได้สักDmที..

 D#  ทำไมเราจึงเป็นFเช่นนี้กับเธอเท่านั้Dmน..   ทำไมเราจึงกลัGmวจะเจ็บปวดใจ เพราะได้Cmแต่ฝัน..   มันไม่ได้จริง ๆF หรือไร..

ฉันควรหยุD#ด หยุด หยุดสิ่งที่ฝันเพราะเราต่างกันDmเท่าไรแล้วฉันจะหยุCmด หยุด หยุดDmใจแค่ไหนบอกฉันทีD#บอกฉันที หยุดหัวใจที่รักเธอได้อย่างไFร..

* | ** |

D# | Dm |Cm Dm D# | F |

ซ่อนคำว่ารักA#อยู่ในใจF/Aซ่อนความหวั่นไหGmวในสายตาF7อยากให้A#เธอรู้D#เมื่อมองมา.Dm.

อึดอัดต้องรัA#กอยู่ในใจF/Aจะต้องทรมาGmนอย่างนี้ไปนานแค่ไหF7คำถาD#มว่าฉันรักเธอจะเป็นไปได้Dmหรือไม่GmคำตอบอCmยู่ในใจ เธอนั้Fที่ฉันอยาA# F/A | Gm Fกรู้..คำถาD#มว่าฉันรักเธอจะเป็นไปได้Dmหรือไม่GmคำตอบอCmยู่ในใจ เธอนั้Fน..อยากรู้จริง ๆ

A# Cm | Dm D# F |A# |คอร์ดเพลง ซ่อน นนท์ ธนนท์

เนื้อเพลง ซ่อน นนท์ ธนนท์ทำไมใจเราเองจึงเป็นอย่างนี้ ทำไมมันต้องคิดกับเธออย่างนี้ ทำไมมันไม่ยอมหักห้ามสักที ทำอะไรไม่ดูตัวเองสักครั้ง ทำอะไรลงไปใครเตือนเหมือนห้ามไม่ฟัง ยังดื้อดึงดันทุกที ฉันควรหยุด หยุด หยุดสิ่งที่ฝัน เพราะเราต่างกันเท่าไร แม้ฉันจะหยุด หยุด หยุดใจแค่ไหน ฉันก็ยังทำไม่ได้ ซ่อนคำว่ารักอยู่ในใจ ซ่อนความหวั่นไหวในสายตา อยากให้เธอรู้เมื่อมองมา อยากให้เธอได้ยินอะไรที่ไม่เคยพูดไป อึดอัดต้องรักอยู่ในใจ จะต้องทรมานอย่างนี้ไปนานแค่ไหน คำถามว่าฉันรักเธอจะเป็นไปได้หรือไม่ คำตอบอยู่ในใจ เธอนั้น ไม่รู้จริงๆลองทำเป็นไม่แคร์เมื่อเธอส่งยิ้ม ลองทำเป็นไม่อินเมื่อเธอสบตา พยายามไม่ทำก็ทำไม่ได้สักที ทำไมเราจึงเป็นเช่นนี้กับเธอเท่านั้น ทำไมเราจึงกลัวจะเจ็บปวดใจ เพราะได้แต่ฝัน มันไม่ได้จริงๆหรือไร ฉันควรหยุด หยุด หยุดสิ่งที่ฝัน เพราะเราต่างกันเท่าไร แล้วฉันจะหยุด หยุด หยุดใจแค่ไหน บอกฉันที บอกฉันที หยุดหัวใจที่รักเธอได้อย่างไร ซ่อนคำว่ารักอยู่ในใจ ซ่อนความหวั่นไหวในสายตา อยากให้เธอรู้เมื่อมองมา อึดอัดต้องรักอยู่ในใจ จะต้องทรมานอย่างนี้ไปนานแค่ไหน คำถามว่าฉันรักเธอจะเป็นไปได้หรือไม่ คำตอบอยู่ในใจ เธอนั้น ที่ฉันอยากรู้ คำถามว่าฉันรักเธอจะเป็นไปได้หรือไม่ คำตอบอยู่ในใจ เธอนั้น อยากรู้จริงๆ