โสดบ่ตาย

ไทไท, แนวเพลง: หมอลำ,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

โสดบ่ตาย ไทไท

มาหลอกให้ฮัG#ก แล้วกะไCmปนำเFm D#ขาแล้วคือสิเฮ็C#ดให้ม่วนแท้น้G# | G# | G#อ..

G# | D# |

Fm | Fm |Fm | Fm |
Fm | Fm |Fm | Fm | Fm |

ที่เคG#ยบอกว่าสิฮักอ้ายคนเดีFmยวแต่ว่ามื้อนี้เจ้าคือเคีC#ยว ไปแล่น ไปเลD#าะนำเขG#ฮู้บ่ว่G#ามื้อนี้ที่บ่มีเจ้Fmอ้ายชักเชือกไปกับลมว่าC#ยามลมหนาวฮอดเฮือD#

หัวใจเขCmา..คือสิใหFmญ่..หัวใจอ้Cmาย..คือสิจ่อFmย..คันเจ้าบ่ฮัA#mก อ้ายกะสิยอมปล่อยสิบ่ถ้า สิบ่คอA#mย บ่ต้องหลอยกลับมาบ่ต้องมาหลูโตD# | D#น..

แค่โสดบ่ตาG#ย ผู้สาวบ่ได้มีคนเดีFmยวคั่นเพิ่นบ่แคร์บ่เหลีC#ยว กะซ่างเพิ่นเถอะแหG#ม่แค่โสดบ่ตาG#ย ผู้หญิงกะบ่ใซ่แFmม่แค่อกหักกะซ่างแD#ม่..แค่โสดบ่ตาG#ย ผู้สาวบ่ได้มีคนเดีFmยวคั่นเพิ่นบ่แคร์บ่เหลีC#ยว กะซ่างเพิ่นเถอะแหG#ม่แค่โสดบ่ตาG#ยผู้หญิงกะบ่ใซ่แม่Fmแค่อกหักกะซ่างแD# | D#ม่..โอ้นางG#เอ๋ย

Fm | Fm |Fm | Fm |
Fm | Fm |D# |

G# | Fm |C# | D# |
G# | Fm |D# | D# |

* | ** |

Fm | Fm |Fm | Fm | ( x2 ) | D# | G# |