โสดบ่ตาย

 ไทไท  โสดบ่ตาย  หมอลำ  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง โสดบ่ตาย ไทไท
เนื้อร้อง/ทำนอง: ลูกน้ำ จุลินทรีย์เรียบเรียง: พง ไทไทสังกัดค่าย: ต้นไม้มิวสิคติดต่องานแสดง: 0818235155

มาหลอกให้ฮัG#ก แล้วกะไCmปนำเFm D#ขาแล้วคือสิเฮ็C#ดให้ม่วนแท้น้G# | G# | G#อ..

G# | D# |

Fm | Fm |Fm | Fm |
Fm | Fm |Fm | Fm | Fm |

ที่เคG#ยบอกว่าสิฮักอ้ายคนเดีFmยวแต่ว่ามื้อนี้เจ้าคือเคีC#ยว ไปแล่น ไปเลD#าะนำเขG#ฮู้บ่ว่G#ามื้อนี้ที่บ่มีเจ้Fmอ้ายชักเชือกไปกับลมว่าC#ยามลมหนาวฮอดเฮือD#

หัวใจเขCmา..คือสิใหFmญ่..หัวใจอ้Cmาย..คือสิจ่อFmย..คันเจ้าบ่ฮัA#mก อ้ายกะสิยอมปล่อยสิบ่ถ้า สิบ่คอA#mย บ่ต้องหลอยกลับมาบ่ต้องมาหลูโตD# | D#น..

แค่โสดบ่ตาG#ย ผู้สาวบ่ได้มีคนเดีFmยวคั่นเพิ่นบ่แคร์บ่เหลีC#ยว กะซ่างเพิ่นเถอะแหG#ม่แค่โสดบ่ตาG#ย ผู้หญิงกะบ่ใซ่แFmม่แค่อกหักกะซ่างแD#ม่..แค่โสดบ่ตาG#ย ผู้สาวบ่ได้มีคนเดีFmยวคั่นเพิ่นบ่แคร์บ่เหลีC#ยว กะซ่างเพิ่นเถอะแหG#ม่แค่โสดบ่ตาG#ยผู้หญิงกะบ่ใซ่แม่Fmแค่อกหักกะซ่างแD# | D#ม่..โอ้นางG#เอ๋ย

Fm | Fm |Fm | Fm |
Fm | Fm |D# |

G# | Fm |C# | D# |
G# | Fm |D# | D# |

* | ** |

Fm | Fm |Fm | Fm | ( x2 ) | D# | G# |คอร์ดเพลง โสดบ่ตาย ไทไท

เนื้อเพลง โสดบ่ตาย ไทไทมาหลอกให้ฮัก แล้วกะไปนำเขา แล้วคือสิเฮ็ดให้ม่วนแท้น้อ ที่เคยบอกว่าสิฮักอ้ายคนเดียว แต่ว่ามื้อนี้เจ้าคือเคียว ไปแล่น ไปเลาะนำเขา ฮู้บ่ว่ามื้อนี้ที่บ่มีเจ้า อ้ายชักเชือกไปกับลมว่าว ยามลมหนาวฮอดเฮือน หัวใจเขาคือสิใหญ่ หัวใจอ้ายคือสิจ่อย คันเจ้าบ่ฮัก อ้ายกะสิยอมปล่อย สิบ่ถ้า สิบ่คอย บ่ต้องหลอยกลับมา บ่ต้องมาหลูโตน แค่โสดบ่ตาย ผู้สาวบ่ได้มีคนเดียว คั่นเพิ่นบ่แคร์บ่เหลียว กะซ่างเพิ่นเถอะแหม่ แค่โสดบ่ตาย ผู้หญิงกะบ่ใซ่แม่ แค่อกหักกะซ่างแม่ แค่โสดบ่ตาย ผู้สาวบ่ได้มีคนเดียว คั่นเพิ่นบ่แคร์บ่เหลียว กะซ่างเพิ่นเถอะแหม่ แค่โสดบ่ตายผู้หญิงกะบ่ใซ่แม่ แค่อกหักกะซ่างแม่ โอ้นางเอ๋ย