ศพไม่สวย

สิน ตาปี, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ศพไม่สวย - สิน ตาปี

G Em | C D |
G Em | C D |

G Em | Am D | G D |

ให้มันเสียใจG..แค่นี้Emให้จบเกมกันทีC..นะทรามเรDหลับอยู่ในอ้อมแขGนของฉัน ละเมEmอถึงเขาทุกคืDน..

อยู่แต่เพียงตัGว อยู่กับฉัEmใครคนที่เธอฝันCถึง เป็นคนอื่Dเมื่อไม่มีหัวใจGให้ฉันอย่าฝืนEmทนตีหน้าตาAmยคล้ายละคDร..ตอนหลังข่าG

ให้เธอไปเถิEmด ไปเถิดอย่าให้ทันเกิGดเรื่องราวเรื่องเด่นเย็นนั้นEmจะออกข่าวว่าพิษรักสามเศร้Cา มีคนพบ..สามศพนอนเรียDงราย

ศพแรกคือเธCอ สภาพที่เจอDถูกควักหัวใจGศพต่อไปCคือฉันนั่งจมDน้ำตาตาGศพที่สามAmโดนปืนคนที่สอDเลือดนอGงสมอD/F#งกระจาEmสันนิษฐาCนว่าคือชาย..ที่เป็นชู้Dศพดูไม่สวยเลG (D)

C | G |C | D |
Em | D |Am D | G |

** |

แค่เป็นอารมGณ์ จินตนากาEmคิดประหัดประหาCร เรื่องจริงนั้นไม่DเคยเธอจะเลือกใคGร ให้ช่วยเปิดเผEmยเฉลยออกมD

บอกอย่าเกรงใจG..ว่าฉัEmกับไอ้เรื่องพันนั้Cน หมดไฟไร้น้ำDยาไม่ควรเอาสองมือGแบ่งใจ..ไขว่ขว้Emา..จับปลาสองตัAmวพร้อม ๆ กัDน มันจะขาG

* | ** |

C D | G |