ศพไม่สวย

 สิน ตาปี  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ศพไม่สวย สิน ตาปี
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชาง ซาไกเรียบเรียง: มที มีแต้มติดต่องานแสดง: 0863982158

G Em | C D |
G Em | C D |

G Em | Am D | G D |

ให้มันเสียใจG..แค่นี้Emให้จบเกมกันทีC..นะทรามเรDหลับอยู่ในอ้อมแขGนของฉัน ละเมEmอถึงเขาทุกคืDน..

อยู่แต่เพียงตัGว อยู่กับฉัEmใครคนที่เธอฝันCถึง เป็นคนอื่Dเมื่อไม่มีหัวใจGให้ฉันอย่าฝืนEmทนตีหน้าตาAmยคล้ายละคDร..ตอนหลังข่าG

ให้เธอไปเถิEmด ไปเถิดอย่าให้ทันเกิGดเรื่องราวเรื่องเด่นเย็นนั้นEmจะออกข่าวว่าพิษรักสามเศร้Cา มีคนพบ..สามศพนอนเรียDงราย

ศพแรกคือเธCอ สภาพที่เจอDถูกควักหัวใจGศพต่อไปCคือฉันนั่งจมDน้ำตาตาGศพที่สามAmโดนปืนคนที่สอDเลือดนอGงสมอD/F#งกระจาEmสันนิษฐาCนว่าคือชาย..ที่เป็นชู้Dศพดูไม่สวยเลG (D)

C | G |C | D |
Em | D |Am D | G |

** |

แค่เป็นอารมGณ์ จินตนากาEmคิดประหัดประหาCร เรื่องจริงนั้นไม่DเคยเธอจะเลือกใคGร ให้ช่วยเปิดเผEmยเฉลยออกมD

บอกอย่าเกรงใจG..ว่าฉัEmกับไอ้เรื่องพันนั้Cน หมดไฟไร้น้ำDยาไม่ควรเอาสองมือGแบ่งใจ..ไขว่ขว้Emา..จับปลาสองตัAmวพร้อม ๆ กัDน มันจะขาG

* | ** |

C D | G |คอร์ดเพลง ศพไม่สวย สิน ตาปี

เนื้อเพลง ศพไม่สวย สิน ตาปีให้มันเสียใจแค่นี้ ให้จบเกมกันทีนะทรามเรา หลับอยู่ในอ้อมแขนของฉัน ละเมอถึงเขาทุกคืน อยู่แต่เพียงตัว อยู่กับฉัน ใครคนที่เธอฝันถึง เป็นคนอื่น เมื่อไม่มีหัวใจให้ฉัน อย่าฝืนทนตีหน้าตายคล้ายละครตอนหลังข่าว ให้เธอไปเถิด ไปเถิด อย่าให้ทันเกิดเรื่องราว เรื่องเด่นเย็นนั้นจะออกข่าว ว่าพิษรักสามเศร้า มีคนพบ สามศพนอนเรียงราย ศพแรกคือเธอ สภาพที่เจอถูกควักหัวใจ ศพต่อไปคือฉันนั่งจมน้ำตาตาย ศพที่สามโดนปืนคนที่สอง เลือดนองสมองกระจาย สันนิษฐานว่าคือชายที่เป็นชู้ ศพดูไม่สวยเลย แค่เป็นอารมณ์ จินตนาการ คิดประหัดประหาร เรื่องจริงนั้นไม่เคย เธอจะเลือกใคร ให้ช่วยเปิดเผยเฉลยออกมา บอกอย่าเกรงใจว่าฉัน กับไอ้เรื่องพันนั้น หมดไฟไร้น้ำยา ไม่ควรเอาสองมือแบ่งใจ ไขว่ขว้าจับปลาสองตัวพร้อมๆกัน มันจะขาด